Jak Václav Havel utíkal ve Štrasburku před bavorským premiérem. Cesty k Evropě profesora Michala Tomáška 9 | info.cz

Články odjinud

Jak Václav Havel utíkal ve Štrasburku před bavorským premiérem. Cesty k Evropě profesora Michala Tomáška 9

S koncem roku se mi jeví vhodné skončit se vzpomínkami na EU očima diplomata, abych mohl navázat vzpomínkami z jiného prostředí. Závěrem se určitě sluší vzpomenout na vrcholnou návštěvu EU, na diplomatický „crème de la crème“, totiž na návštěvu prezidenta Václava Havla ve Štrasburku.

Václav Havel měl k EU, na rozdíl od svého nástupce, srdečný vztah. Dal ho doslova najevo blahopřáním s pověstným „srdíčkem“ Jacquesi Delorsovi k Novému roku 1994. Přišlo diplomatickou poštou a přemýšleli jsme, jak ho adresátovi doručit. Vhodit ho do poštovní schránky nepřipadalo v úvahu, a tak jsem sepsal verbální nótu Komisi a bylo vyřízeno.

Václav Havel měl přijet na návštěvu EU 8. března 1994, a to nikoliv do Bruselu, ale měl oslovit Evropský parlament ve Štrasburku. Přípravu návštěvy jsme tak sdíleli z Bruselu se Stálou misí při Radě Evropy ve Štrasburku.

Václav Havel byl a zůstává v Evropském parlamentu vysoce respektovanou osobností, čemuž odpovídalo i pojetí jeho návštěvy. Její politický význam je všeobecně znám, a tak se omezím na dvě drobné příhody. První se týká diplomatického protokolu.

Protokol Evropského parlamentu požadoval s náležitým předstihem jména prezidentova doprovodu, která z Prahy stále nepřicházela. Po mnoha urgencích jsem je obdržel tehdejší technickou vymožeností, tedy faxem. Přepsal je do verbální nóty a za jméno prezidenta jsem před pracovníky jeho kanceláře vložil jména velvyslanců jakožto představitelů hlavy státu v zahraničí, totiž velvyslance ve Francii Jaroslava Šedivého, při Radě Evropy Jiřího Malenovského a při EU Josefa Kreutera.

Při schůzce k přípravě prezidentovy návštěvy se na mě ovšem osopil šéf prezidentova protokolu (jeho jméno neuvádím, přesto, či spíše právě proto, že jsme se o několik let později sešli při společné práci v bankovním sektoru a panovaly tam mezi námi velmi dobré vztahy), že jsem takto vytvořeným protokolárním pořadím „svévolně změnil rozhodnutí prezidenta republiky“. Tam přítomný zkušený francouzský protokolář mu řekl nezapomenutelnou větu: „Vy vycházíte spíše ze svého 'českého protokolu', zatímco Monsieur Tomášek aplikuje protokol mezinárodní.“

Druhá vzpomínka se týká možnosti setkání prezidenta s tehdejším bavorským premiérem Edmundem Stoiberem. Dnes už jsou jednání mezi českými a bavorskými politiky běžnou záležitostí, ale tehdy panovala linie, že Bavorsko není pro Prahu partnerem, jímž je toliko Spolková republika. Česko-německá deklarace se tenkrát ještě rodila a obavy z případných majetkových nároků sudetských Němců pod patronací právě Bavorska, české politiky znepokojovaly daleko více než dnes.

Díky své znalosti němčiny, která rozhodně nebyla mezi českými diplomaty v Bruselu zcela běžná, jsem měl poměrně blízko k německému zastoupení při EU. S jeho šéfem, brilantním německým diplomatem Dietrichem von Kyawem, jsem se ostatně dobře znal ještě z dob jednání o asociační dohodě. Býval jsem také častým hostem zastoupení Svobodného státu Bavorsko v Bruselu, pravidelných Stammtisch.

Při jednom z nich mě oslovil vedoucí zastoupení Hubert Hirl, zda bych mohl zprostředkovat návrh, aby se Havlova delegace při jeho návštěvě „náhodou“ potkala na chodbě Evropského parlamentu s Edmundem Stoiberem. Opět po četných urgencích, jsem dostal z Hradu příznivý příslib. Vše však dopadlo neuvěřitelně. Jakmile prezidentův průvod spatřil blížícího se Stoibera, dal se na úprk a div se nezamkl do místností, kam se lidé v takových případech obvykle uchylují...

Václav Havel byl jako státník opravdový a upřímný a dle mého vlastního pozorování nebylo rozdílu mezi jeho chováním ve světle reflektorů a mimo ně. Na základě výše popsaných zážitků si spíše kladu obecnou otázku, jaký dopad mohou mít kroky prezidentových dvořanů na jeho image. Otázku velmi aktuální i dnes.

Prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc. je proděkanem pražské právnické fakulty a vedoucím její katedry evropského práva.

Václav Havel - prezident, který přijal odpovědnost. O jeho zákulisních hrách si můžete přečíst zde>>>

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud