Jaké bude právo na Hedvábné cestě? Pekingskou konferenci popisuje profesor Michal Tomášek | info.cz

Články odjinud

Jaké bude právo na Hedvábné cestě? Pekingskou konferenci popisuje profesor Michal Tomášek

V roce 2013 vyhlásila Čína projekt nové Hedvábné cesty, který se vžil pod názvem „Pás a cesta“ (u nás méně správně překládáno jako „Pás a stezka“). Projekt názvem částečně navazuje na středověkou Hedvábnou cestu, po níž probíhal obchod mezi čínskou říší, Mezopotámií, Persií, Indií a Itálií. V nové podobě má být obchodní tepna nejen modernizována, ale také rozšířena o námořní dimenzi v Asii, Evropě a Africe. V uplynulých pěti letech jsme sice o projektu slyšeli mnoho politických nebo ekonomických deklarací, ale představy Číny o jeho právním režimu nám zůstávaly skryty. Až teprve letos v červenci uspořádalo v Pekingu čínské ministerstvo zahraničí mezinárodní fórum o právní spolupráci v projektu Pás a cesta.

V roce 40. výročí zahájení čínské ekonomické, a tedy i právní reformy se zdá být nejoblíbenějším souslovím tamních právníků panství práva. Vyslovují ho ve všech projevech, najdeme ho v tisku a dokonce napsané velkými znaky na pouličních poutačích. Míní ho vážně? Ptají se „západní“ pozorovatelé, a já odpovídám: ano, ale nezapomínejme, že v Číně bylo právo vnímáno jen jako pouhý technický nástroj k řízení společnosti.

Nad ním stojí ještě tradiční čínská morálka, která výklad práva čím dál tím víc ovlivňuje. Ve svém úvodním proslovu na pekingském fóru uvedl čínský ministr zahraničních věcí Wang Ji, že, čínské právní normy jsou z 90 procent plně slučitelné s mezinárodním standardem. Další vysocí představitelé čínského právnického světa neustále opakovali, že právní režim Pásu a cesty bude respektovat veškeré principy vnitrostátního práva zúčastněných zemí. To ovšem nebude lehké, protože zamýšlená ekonomická tepna bude probíhat zeměmi s diametrálně odlišným chápáním práva od Kazachstánu, přes Pákistán až po členské země EU jako Polsko nebo Německo.

Čína se hlásí k základním principům panství mezinárodního práva jako suverenita, nevměšování nebo rovnost či vzájemná výhodnost. Nutno dodat, že je sama v zásadě dodržuje, ale naproti tomu je vůči sobě tvrdě vyžaduje od ostatních členů mezinárodního společenství, včetně mezinárodních organizací. Poukazy na stav lidských práv bere jako pokus o vměšování, stejně jako třeba rozhodnutí haagské arbitráže o ostrovy v Jihočínském moři. To Čína odmítá uznat a argumentuje právě svojí suverenitou v dané oblasti. V uvedené souvislosti bude třeba znát, jak Čína ve svém vlastním právu některé zahraniční principy vykládá. Stanford University představila zatím sice malý, ale důležitý projekt. Překládá do angličtiny tzv. „návodná rozhodnutí“ Nejvyššího lidového soudu ČLR, která by se případně mohla vztahovat k režimu Pásu a cesty. V právním systému ČLR nejsou sice taková rozhodnutí, analogon angloamerických precedentů, pro soudy nižších stupňů, závazná, ovšem v praxi se k jejich respektování lidové soudy nižších stupňů uchylují stále častěji. Odpovídá to koneckonců staročínské tradici, kdy už od doby dynastie Chan, zhruba od roku 200 př. Kr., byly vydávány jejich sbírky a soudci byli při svém rozhodování precedenty vázáni v duchu konfuciánského principu uctívání práva předků.

Supermoderní čínská stíhačka překvapila svět. Peking masivně zbrojí a Američané nestíhají autor: INFO.CZ

 

Z hlediska právní praxe bude základním problémem právního režimu Pás a cesta způsob řešení sporů. Nutno předeslat, že tradičnímu čínskému myšlení je cizí řešit vzájemné spory před soudem. To považoval Konfucius za porušení „přirozeného pořádku věcí“. Má se hledat spíše dohoda smírem. Nicméně zavedení režimu mezinárodní arbitráže Čína připouští a hledá vhodný model. A tak se u řečnických pultů střídali zástupci mezinárodně renomovaných arbitrů a začali nabízet své služby. Neopomněli vyčíslit, kolik stály náklady na arbitráž ve velkých případech jako Yukos s dovětkem, že oni přece nechtějí na tak ušlechtilém projektu jako Pás a cesta vydělávat. V každém případě mají Číňané z čeho a z koho vybírat.

V této chvíli se zdá, že je jim nejbližší singapurský model kodifikace mezinárodního obchodu, doplněný o prvky hongkongské arbitráže. Vzhledem k angloamerickému základu obou systému, který by měl být koncepci čínského práva kontinentálního práva vzdálen, bude patrně doplněn panelem nezávislých arbitrů ze „západních“ zemí. Možná to bude příležitost i pro naše právníky, kteří se v oblasti mezinárodní arbitráže pohybují a mají tedy Pásu a cestě co nabídnout.

O autorovi:  Prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc. je proděkanem Právnické fakulty UK v Praze, vedoucím jejího katedry evropského práva a profesorem tohoto oboru.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud