Jaké bude právo na Hedvábné cestě? Pekingskou konferenci popisuje profesor Michal Tomášek | info.cz

Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Jaké bude právo na Hedvábné cestě? Pekingskou konferenci popisuje profesor Michal Tomášek

Jaké bude právo na Hedvábné cestě? Pekingskou konferenci popisuje profesor Michal Tomášek

V roce 2013 vyhlásila Čína projekt nové Hedvábné cesty, který se vžil pod názvem „Pás a cesta“ (u nás méně správně překládáno jako „Pás a stezka“). Projekt názvem částečně navazuje na středověkou Hedvábnou cestu, po níž probíhal obchod mezi čínskou říší, Mezopotámií, Persií, Indií a Itálií. V nové podobě má být obchodní tepna nejen modernizována, ale také rozšířena o námořní dimenzi v Asii, Evropě a Africe. V uplynulých pěti letech jsme sice o projektu slyšeli mnoho politických nebo ekonomických deklarací, ale představy Číny o jeho právním režimu nám zůstávaly skryty. Až teprve letos v červenci uspořádalo v Pekingu čínské ministerstvo zahraničí mezinárodní fórum o právní spolupráci v projektu Pás a cesta.

V roce 40. výročí zahájení čínské ekonomické, a tedy i právní reformy se zdá být nejoblíbenějším souslovím tamních právníků panství práva. Vyslovují ho ve všech projevech, najdeme ho v tisku a dokonce napsané velkými znaky na pouličních poutačích. Míní ho vážně? Ptají se „západní“ pozorovatelé, a já odpovídám: ano, ale nezapomínejme, že v Číně bylo právo vnímáno jen jako pouhý technický nástroj k řízení společnosti.

Nad ním stojí ještě tradiční čínská morálka, která výklad práva čím dál tím víc ovlivňuje. Ve svém úvodním proslovu na pekingském fóru uvedl čínský ministr zahraničních věcí Wang Ji, že, čínské právní normy jsou z 90 procent plně slučitelné s mezinárodním standardem. Další vysocí představitelé čínského právnického světa neustále opakovali, že právní režim Pásu a cesty bude respektovat veškeré principy vnitrostátního práva zúčastněných zemí. To ovšem nebude lehké, protože zamýšlená ekonomická tepna bude probíhat zeměmi s diametrálně odlišným chápáním práva od Kazachstánu, přes Pákistán až po členské země EU jako Polsko nebo Německo.

Čína se hlásí k základním principům panství mezinárodního práva jako suverenita, nevměšování nebo rovnost či vzájemná výhodnost. Nutno dodat, že je sama v zásadě dodržuje, ale naproti tomu je vůči sobě tvrdě vyžaduje od ostatních členů mezinárodního společenství, včetně mezinárodních organizací. Poukazy na stav lidských práv bere jako pokus o vměšování, stejně jako třeba rozhodnutí haagské arbitráže o ostrovy v Jihočínském moři. To Čína odmítá uznat a argumentuje právě svojí suverenitou v dané oblasti. V uvedené souvislosti bude třeba znát, jak Čína ve svém vlastním právu některé zahraniční principy vykládá. Stanford University představila zatím sice malý, ale důležitý projekt. Překládá do angličtiny tzv. „návodná rozhodnutí“ Nejvyššího lidového soudu ČLR, která by se případně mohla vztahovat k režimu Pásu a cesty. V právním systému ČLR nejsou sice taková rozhodnutí, analogon angloamerických precedentů, pro soudy nižších stupňů, závazná, ovšem v praxi se k jejich respektování lidové soudy nižších stupňů uchylují stále častěji. Odpovídá to koneckonců staročínské tradici, kdy už od doby dynastie Chan, zhruba od roku 200 př. Kr., byly vydávány jejich sbírky a soudci byli při svém rozhodování precedenty vázáni v duchu konfuciánského principu uctívání práva předků.

720p 360p
Supermoderní čínská stíhačka překvapila svět. Peking masivně zbrojí a Američané nestíhají

 

Z hlediska právní praxe bude základním problémem právního režimu Pás a cesta způsob řešení sporů. Nutno předeslat, že tradičnímu čínskému myšlení je cizí řešit vzájemné spory před soudem. To považoval Konfucius za porušení „přirozeného pořádku věcí“. Má se hledat spíše dohoda smírem. Nicméně zavedení režimu mezinárodní arbitráže Čína připouští a hledá vhodný model. A tak se u řečnických pultů střídali zástupci mezinárodně renomovaných arbitrů a začali nabízet své služby. Neopomněli vyčíslit, kolik stály náklady na arbitráž ve velkých případech jako Yukos s dovětkem, že oni přece nechtějí na tak ušlechtilém projektu jako Pás a cesta vydělávat. V každém případě mají Číňané z čeho a z koho vybírat.

V této chvíli se zdá, že je jim nejbližší singapurský model kodifikace mezinárodního obchodu, doplněný o prvky hongkongské arbitráže. Vzhledem k angloamerickému základu obou systému, který by měl být koncepci čínského práva kontinentálního práva vzdálen, bude patrně doplněn panelem nezávislých arbitrů ze „západních“ zemí. Možná to bude příležitost i pro naše právníky, kteří se v oblasti mezinárodní arbitráže pohybují a mají tedy Pásu a cestě co nabídnout.

O autorovi:  Prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc. je proděkanem Právnické fakulty UK v Praze, vedoucím jejího katedry evropského práva a profesorem tohoto oboru.

 

Volby 2018

Senátní volby 2018

Termín senátních voleb Kandidáti do Senátu Voličský průkaz

Komunální volby 2018

Termín komunálních voleb Jak volit do zastupitelstva

V rámci voleb do Senátu není třeba volební lístek nijak upravovat, stačí lístek s vybraným kandidátem vložit do příslušné obálky a vhodit do volební urny. Volby do zastupitelstev fungují jinak, je možné udílet preferenční hlasy. Všechny kandidující subjekty jsou na jednom velkém hlasovacím lístku.

Základní shrnutí informací pro VOLBY 2018 -  Senátní i komunální >>>

Čekají nás teploty nad 40 stupňů, oteplování nejde zastavit, varuje klimatolog z Matfyzu

Vlna veder, která zasáhla v posledních dnech Českou republiku, je důkazem, že klimatická změna dorazila i k nám. Peter Huszár z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy tvrdí, že oteplování lze zastavit jen drastickým snížením emisí. I kdyby se to ale podařilo, nepůjde to hned. Huszár zároveň předpovídá, že pokud nastavený trend bude pokračovat, budeme se stále častěji setkávat s extrémními projevy počasí, a teploty nad 40 stupňů už ani v Česku nebudou výjimkou. Jak nebezpečné je sucho? Proč je ve střední Evropě aktuálně takové vedro? A proč mají lidé dojem, že přicházíme o jaro a podzim? Podívejte se na rozhovor.