Jaké je právo v Ománu? Ze své cesty do arabského sultanátu píše Michal Tomášek | info.cz

Články odjinud

Jaké je právo v Ománu? Ze své cesty do arabského sultanátu píše Michal Tomášek

Sultanát Omán patří mezi nejvzdálenější arabské země a mezi ropou bohatě obdařené státy Arabského poloostrova. Některé z nich, třeba Bahrajn nebo Spojené arabské emiráty, jsou prý ještě movitější, ale Omán je námi Evropany považován za příjemnou a pro cizince tolerantní destinaci. V poslední době roste zájem Čechů Omán navštívit hlavně kvůli krásné přírodě a mořským plážím. Českého právníka pochopitelně zajímá, jaké je tamní právo. 

Obecné pojetí práva v arabských zemích bývá v očích evropských a hlavně amerických právníků spojováno s vlivem práva šaría. Vztah šaría a ze zahraničí recipovaného práva není ovšem ve všech muslimských zemích stejný. Ománští právníci popírají, že by šaría byla nad právem. Ovšem žádný zákon nemůže jít proti pravidlům šaría a také soudcovský výklad musí tato pravidla respektovat. Všechny arabské země od Alžírska až po Omán převzaly právo francouzské. S výjimkou Súdánu, kde zakotvilo anglické common law.

A tak mají v Ománu svůj občanský zákoník, vycházející z Napoleonova Code Civil. Přejímání francouzského občanského práva arabskými státy také nebylo jednotné. Zvláštností ománského systému je v poslední době odklon od odpovědnosti za škodu podle prokázané viny, kdy škůdce odpovídá v plném rozsahu, k principu odpovědnosti jen v rozsahu prokázané újmy. V ománském procesu najdeme stejně jako ve francouzském právu osobu generálního advokáta, kterou Francie darovala i Evropské unii, protože žádný jiný členský stát takovou procesní instituci neznal. K prosazování francouzského práva v Ománu přispěli Egypťané a také dnes mají egyptští poradci, kteří jsou v ománských legislativních a právních institucích nepřehlédnutelní, na formování současného ománského práva značný vliv.

Kromě práva je vše v Ománu ovlivněno spíše britskou tradicí. Sultán Kábús, který ze zaostalého státu vystavěl moderní prosperující ekonomiku, vystudoval prestižní vojenskou akademii v Sandhurstu, kde kdysi studoval například i Winston Churchill. Z ústavního hlediska je tak země spíše monarchií s obrysem britského typu. Vliv sultána na ústavní systém je ovšem zásadní, rozhodně není anglickým „králem v parlamentu“.

Největším ústavním problémem současného Ománu je otázka nástupnictví na trůně. Sultán už má svoje roky a potomky nemá. Řešení je na něm samotném, koho případně ze členů rodiny al-Saídů vybere. Ovšem jen z mužských členů. Tím se lze dostat k obecnější otázce po postavení žen v ománské společnosti. V posledních deseti letech se významně zlepšilo. Ženy mohou volit, vlastnit nemovitosti, řídit auto a mohou získat pas i bez souhlasu manžela. Přesto jsou situace, kdy se zdá být postavení muže výhodnější než postavení ženy. Například při vstupu do mešity vadí mužovy krátké rukávy méně než odhalené paže ženiny. Naopak ománské ženy nejsou nuceny zahalovat si obličej a nosit tradiční oděvy do té míry jako třeba v sousední Saudské Arábii.

V návaznosti na úvahy o rovnosti mužů a žen v Ománu je potřeba se zajímat o širší kontext ochrany základních ústavních práv a svobod. Omán je vnímán jako vcelku svobodná společnost, i když stále není v konečné podobě dořešena otázka přezkumu ústavnosti. Dosavadní praxe je taková, že soulad ústavnosti posuzuje jakási smíšená komise, složená ze zástupců nejvyššího a nejvyššího správního soudu. Dvoukomorový parlament nyní zvažuje příklon ústavního soudnictví buď k americkému modelu univerzálního nejvyššího soudu, nebo ke kontinentálnímu, Kelsenovskému modelu specializovaného soudu ústavního. Za nejpravděpodobnější se prý jeví řešení třetí, a to koncepce francouzská. Dualismus ománského obecného a správního soudnictví může dát vzniknout dualismu přezkumu správních aktů v duchu Conseil administratif a přezkumu ústavnosti jakousi státní radou, čili obdobou francouzské Conseil d´État.

V Ománu se může cítit dobře každý náročný turista. Ale i právník, citlivý na veškeré parametry právního státu, vnímá tuto zemi nadějně.

O autorovi: Prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc. je proděkanem Právnické fakulty UK v Praze, vedoucím její katedry evropského práva a profesorem tohoto oboru.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud