Januš: Loňská legislativa měla tristní úroveň, projevilo se to i na Zákonu roku | info.cz

Články odjinud

Januš: Loňská legislativa měla tristní úroveň, projevilo se to i na Zákonu roku

TÝDEN V PRÁVU JANA JANUŠE | Už po desáté se hledá Zákon roku. Nominační rada, kterou svolává advokátní kancelář Deloitte Legal, ale letos neměla vůbec jednoduchý úkol. Loňská legislativa totiž vypadá ve své většině tak zbytečně, že najít přepisy, které by mohly nosit titul Zákon roku, je téměř sisyfovskou prací. Poukažme ještě na to, že Taylor Wessing první týden funguje bez jednoho ze svých dosavadních partnerů a připomeňme rovněž hospodářské výsledky Havel & Partners a jejich kontext.

Advokátní kancelář Deloitte Legal oznámila nominace na Zákon roku 2018. Nominační rada, které jsem členem, vybrala z loňského balíku legislativy tři předpisy, z nichž nyní zvolí veřejnost vítěze. Vedle novely zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury se do finále dostaly také novinky v ochranných známkách a evropský balíček oběhového hospodářství. Že vám tyto předpisy nic moc neříkají a také podle vás nejsou něčím, co by mělo nezpochybnitelné dopady na podnikatelský život? Chyba není u vás, ale u legislativců.

Jak už jsme psali, loni vyšlo ve Sbírce zákonů 336 předpisů a skoro všechny zbytečně. Hrozné to je hned ze dvou důvodů. Promarnil se totiž další rok, kdy se mohl zákonodárce rozhoupat k tomu, aby podnikatelům legislativní cestou alespoň trochu zjednodušil život. A co je ještě děsivější, proč se ty nové zákony, vyhlášky a další právničina, bez nichž bychom se ve většině obešli, stejně počítají na stovky?

Vědoma si toho je i zmíněná porota, jež se tak rozhodla snížit počet nominací z tradičních pěti na tři. A hlasující mohou nově prostřednictvím takzvaného Vykřičníku upozornit také na nešvary, které všechny zatěžují a měly by se změnit. Tak této možnosti využijte, prosím.

Balíček oběhového hospodářství

Pojďme si ale nominace představit postupně a podrobněji. Začněme evropským balíčkem oběhového hospodářství, který nominační rada posoudila jako nástroj k dosažení předvídatelného podnikatelského prostředí a rovněž vyzdvihla, že jeho prostřednictvím EU vytváří dlouhodobou koncepci evropského hospodářství.

Porota pak svou nominaci zdůvodňuje takto: „Evropa si nastavila závazný rámec pro přechod k surovinově soběstačnému a udržitelnému hospodářství. Model „vezmi-vyrob-použij-zahoď“ z dob průmyslové revoluce bude v nejširších aspektech ekonomiky postupně transformován k eliminaci odpadu a opětovnému využívání hodnotných zdrojů.

Vytváří se unikání prostor pro inovaci firem a pro kompetitivní náskok a růst evropského průmyslu. Koncepce vytváří předvídatelné podnikatelské prostředí umožňující firmám přijímat správná strategická rozhodnutí. Aby se záměr naplnil, potřebují se teď ještě firmy zasadit o jeho správnou implementaci do českých podmínek využívání zdrojů, ekodesignu a nakládání s odpadem.“

Dodejme, že konkrétně tento balíček tvoří tyto předpisy:

  • směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/849 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních,
  • směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/850 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů,
  • směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/851 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech a
  • směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/852 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech.

Rychlejší výstavba infrastruktury

Další nominovaným předpisem je pak zákon č. 169/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, respektive jeho část, která se týká výstavby dopravní infrastruktury.

Novelu, pod níž je podepsáno 17 poslanců napříč politickým spektrem od ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO), přes Zdeňka Ondráčka (KSČM), Radima Fialu (SPD) až po Helenu Langšádlovou (TOP 09) či Zbyňka Stanjuru (ODS), zdůvodnila nominační rada takto:

„Základem podnikání je pohyb a ten je závislý na funkční infrastruktuře. Novela má zkrátit proces povolování nejvýznamnějších staveb dopravní infrastruktury, zejména dálnic a železnic. Novela zavádí fikci souhlasu pro vydání závazného stanoviska. Dále zavádí institut předběžného uvedení v držbu, který urychluje vyvlastňovací řízení u významných dopravních staveb. Protože k urychlení došlo omezením práv účastníků řízení, zákon bude ještě zkoumat Ústavní soud.“

Nové ochranné známky

Konečně třetí nominaci zaujímají změny spojené s ochrannými známkami. Podle nominační rady jde totiž o nástroje pro zdravou konkurenci:

„Ochranná známka je tradičním nástrojem zdravé soutěže mezi podnikateli a její efektivní ochrana je předpokladem k expansi na nové trhy. Novela má zmodernizovat a zefektivnit systém ochranných známek.

Novela umožňuje nově registraci i známek čichových, chuťových, zvukových či pohybových. Zrušení přezkumu existujících známek Úřadem průmyslového vlastnictví z úřední povinnosti při přihlašování známek nových však klade do budoucna větší požadavky na bdělost vlastníků již registrovaných ochranných známek.“

Novinky pocházejí z dílny ministerstev průmyslu a obchodu a spravedlnosti a světlo světa spatřily díky těmto právním předpisům:

  • zákon č. 286/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví),
  • a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, implementující směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (přepracované znění).

Thilo Hoffmann opustil Taylor Wessing

Kancelář Taylor Wessing, o jejímž hlasitém říkání si o místo na trhu jsme psali před týdnem, opustil celkem v tichosti jeden z jejích partnerů Thilo Hoffmann. Stalo se tak k 15. únoru.

Hoffmann, dřívější šéf skupiny pro německy mluvící země v kanceláři Weinhold Legal, jež v současnosti patří k EY, z kanceláře odešel po zhruba třech letech.

„Panu Hoffmanovi přejeme další úspěšné roky v advokátní praxi a ctíme jeho rozhodnutí orientovat se na nové klienty a trhy,“ potvrdila pro INFO.CZ Jana Sosna z Taylor Wessing.

Kteří advokáti se pochlubí tržbami?

Důvod k radosti má naopak největší česká kancelář Havel & Partners, která v tomto týdnu zveřejnila své hospodářské výsledky. INFO.CZ o nich psalo jako první už v úterý, připomeňme, že jen za právní služby loni kancelář utržila skoro 647 milionů korun, celá skupina pak dosáhla na více než 800 milionů korun.

Řídící partner kanceláře Jaroslav Havel již dříve v rozhovoru pro INFO.CZ uvedl, že během pěti let by měly právní tržby přesáhnout 800 milionů korun. A nemožná nemusí být ani miliarda. „Je to velké číslo, do budoucna by asi dosažitelné bylo, pokud by měla firma hodně práce v zahraničí a zaměřovala se na některé další služby, například daňové poradenství. Čistě z českého a slovenského trhu by to bylo velmi těžké.“

Uvidíme, kolik dalších právních firem se aktivně pochlubí svými výsledky. Už příští týden vám exkluzivně nabídneme přehled českých i slovenských tržeb další velké právní firmy, kterou navíc čekají v příštím týdnu významné změny.

Dojde k legalizaci prostituce?

Dotkněme se ale ještě pirátského návrhu na regulaci prostituce, který se dostal tento týden do veřejného prostoru.

K nápadu se vyjádřila například nezisková organizace Rozkoš bez rizika, která podle svých slov stála u jeho zrodu.

„Jak ukazují studie ze zahraničí, legislativní vakuum ohrožuje osoby poskytující sexuální placené služby a mnoho evropských zemí již přistoupilo minimálně k variantě regulace prostituce. Díky těmto krokům dochází ke snižování násilí na osobách, které poskytují placené sexuální služby, a zároveň ty pak mají možnost se domáhat v mnoha případech svých práv, což jim současné právní vakuum neumožňuje,“ uvedla projektová manažerka Barbora Pšenicová, která popsala i současná rizika legislativního vakua:

„Mezi tato rizika patří zvýšený výskyt násilného jednání na ženách a mužích v sexbyznysu, ohrožení pohlavně přenosnými infekcemi, nemožnost se v jakémkoli ohrožení či přímém styku s násilím dovolat svých práv nebo znesnadněný přístup k sociální a zdravotním službám. Dekriminalizace vede naopak k posílení postavení osob živících se placeným sexem, zlepšení pracovních podmínek, snížení jejich stigmatizace či zlepšení vztahů s policií.“

Rozkoš bez rizika rozebrala rovněž pozitiva a negativa zmíněného návrhu. „Velmi kvitujeme, že Česká pirátská strana v žádném případě neprosazuje povinnou registraci osob jako prostitutek a prostitutů. Tento bod byl přítomen u všech předchozích návrhů a Česká pirátská strana si uvědomuje, že registrace by právě za současných společenských podmínek vedla k tomu, že by se k takové činnosti nikdo veřejně nepřihlásil,“ uvedla Pšenicová například.

S tím se ale rovněž pojí to, co Rozkoš bez rizika kritizuje. Některé další body návrhu totiž jdou právě proti tomuto pravidlu „neregistrace“.

Jak je z výše uvedeného patrné, jde o důležité otázky a téma, jehož regulace může dávat, na rozdíl od mnoha jiných, smysl.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud