Jícha: Místní příslušnost a soutěž exekutorů na sobě nezávisí. Říkejme celou pravdu | info.cz

Články odjinud

Jícha: Místní příslušnost a soutěž exekutorů na sobě nezávisí. Říkejme celou pravdu

KOMENTÁŘ LUKÁŠE JÍCHY | Česká společnost je v poslední době konfrontována s tvrzením, že výběr soudního exekutora věřitelem je přežitkem a že jsme spolu s Albánií poslední zemí v Evropě, která ještě nezavedla místní příslušnost soudních exekutorů. Jak už je zvykem, z jiných právních řádů k nám každý importuje jen to, co mu vyhovuje a zbylé pozadí nikoho nemusí zajímat. 

Uvedu například sousední Německo, s nímž si rádi srovnáváme výši nákladů exekuce, které platí povinný. Německo vyhrává. Jenže v Německu jsou exekutoři státní zaměstnanci a stát každému exekutorovi platí 3500 euro měsíčně a ročně mu dává 50 000 euro na provoz kanceláře. K tomu věřitel doplácí paušální částky za každý úkon exekutora. Platby dlužníka jsou až na konci.

Takže se ptám: Opravdu chceme, aby náklady na vymáhání neplatil dlužník, ale daňoví poplatníci? Anebo další příklad. V tom samém Německu je stále možné, aby exekutor vydražil papouška, psa nebo invalidní vozík. To u nás možné není a je jen dobře, že tomu tak je. Anebo budeme importovat i pravidla, která to umožňují?

Nejinak je tomu v případě vzývání exekutorské teritoriality. Její autoři volají po zavedení takzvané místní příslušnosti exekutorů na úrovni obvodů krajských soudů. Obávám se ale, že tady někdo s veřejností nehraje čistou hru a účelově míchá hrušky s jablky. Zavedení exekutorské teritoriality na úrovni obvodů krajských soudů totiž současně má vyloučit i jeden ze základních pilířů, na nichž český exekuční řád stojí – právo věřitele navrhnout exekutora, který má exekuci provést, tedy soutěž exekutorů.

A právě zde dochází k onomu pomyslnému míchání hrušek s jablky.

Místní příslušnost a soutěž exekutorů na sobě nezávisí, koexistují vedle sebe a není radno je zaměňovat. Jde o dva zcela odlišné principy výběru exekutora.

V prvé řadě je tu ona místní příslušnost, což je teritorium, na němž exekutor působí. Zde opravdu v Evropě převažuje regionální princip nižších než celostátních teritorií na úrovni okresu, kraje nebo země. V osmnácti zemích funguje regionální princip, v sedmi celostátní a ve čtyřech se kombinuje celostátní působnost s působností regionální podle toho, o které činnosti exekutora se budeme bavit. Velikost svěřeného území exekutora ovlivňuje například velikost daného státu, příslušnost státního exekutora k okresnímu nebo krajskému soudu, k němuž je přidělen.

Na druhé straně je tu postavení exekutora. Soukromí soudní exekutoři v Evropě působí v 19 z 28 států. Jen v devíti zemích ještě působí státní exekutoři. V zemích, kde působí soukromí soudní exekutoři, má věřitel právo volby exekutora hned v sedmnácti zemích. Jediné dvě země, kde je exekutor zároveň podnikatelem a věřitel nemá právo volby exekutora, jsou Slovensko s Maďarskem. A to je dost málo na určování nějakých trendů.

Evropský trend je přitom jasný. Územní působnost soukromých soudních exekutorů se rozšiřuje. Například ve Francii došlo k rozšíření území, na kterém exekutor může působit, poprvé v roce 2007. O 10 let později byla vymezená teritoria ještě dále zvětšena na současných 32 regionů a současně bylo exekutorům umožněno provádět některé úkony i celostátně. K rozšíření regionů došlo v roce 2014 také v Belgii, kde nyní exekutoři fungují ve 12 krajích namísto dřívějších 27 okresů. V Nizozemí pak mohou exekutoři od roku 2001 působit celostátně, ke stejné změně došlo v roce 2013 i v Portugalsku.

Proto pokud se dnes máme seriózně bavit o otázce přiblížení exekutora k dlužníkovi a naopak, není třeba současně vylévat vaničku i s dítětem a rezignovat současně i na soutěž exekutorů, která je v Evropě trendy a na vzestupu. Diskutujme, analyzujme a třeba dospějeme k závěru, že při zachování soutěže problém vyřešíme třeba povinnými pobočkami exekutorských úřadů nebo zřízením dálkového přístupu do exekučních spisů pro povinné.

JUDr. Lukáš Jícha je soudní exekutor v Přerově.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud