Jícha: Počet exekucí klesá, exekutory neuživí. Měli by dostat další agendu | info.cz

Články odjinud

Jícha: Počet exekucí klesá, exekutory neuživí. Měli by dostat další agendu

KOMENTÁŘ LUKÁŠE JÍCHY | INFO.CZ nabízí exkluzivní komentář přerovského soudního exekutora Lukáše Jíchy, který stojí v čele největšího exekutorského úřadu v České republice, k aktuálním údajům o nově zahájených exekucích. Jejich počet loni meziročně poklesl o 17 procent. Co to znamená? Dlouhodobý úbytek exekucí dříve či později nastolí stav, kdy počet nově zahájených exekucí neuživí současný počet exekutorů, jejichž počet odpovídá vrcholnému nápadu exekucí z roku 2011. Již dnes tomu nasvědčuje trend propouštění zaměstnanců a omezování investic zejména v oblasti IT vybavenosti exekutorských úřadů, avšak je třeba pamatovat na skutečnost, že 4,5 milionů běžících řízení nelze ponechat bez administrátorů s odpovídajícími nástroji.“

Exekutorská komora dnes zveřejnila údaje o počtu exekucí za rok 2018. Dle očekávání se počet nově zahájených exekucí již několikátým rokem po sobě snížil. Jde o dlouhodobý trend. Novinkou však je, že bylo poprvé ukončeno více exekucí (540 000), než jich bylo zahájeno (505 120). Dochází tak k přirozenému úbytku exekucí. Oproti roku 2017 nový nápad poklesl o více než 17 %. Děje se tak proto, že se naší ekonomice daří a že se již projevují dopady regulace úvěrování z roku 2016 v novém zákoně o spotřebitelském úvěru.

Na pořadu dne dále zůstávají dříve nakupené historické exekuce, jejichž řešení spíše než v regulační činnosti soudních exekutorů spočívá jednak ve zjednodušení exekučního řízení, odbřemenění exekutorů, již schválené novele insolvenčního zákona o oddlužení nebo daňových pobídkách věřitelům motivujícím je k jejich zastavení. Každý případ je však třeba posuzovat individuálně.

Exekuce do budoucna exekutory neuživí

Osobně tento trend vnímám pozitivně, avšak nemohu být spokojen. Na jednu stranu se ukazuje, že exekuce nebyly příčinou vzniku nových exekucí a že ani zadlužování už není problém. Na druhou stranu, příčinou snižování počtu exekucí nemůže být činnost exekutorů, neboť jim to neumožňuje současné znění exekučního řádu ani občanského soudního řádu, které jsou zatíženy bezpočtem problémů neumožňujících provedení exekucí v pro účastníky dostupné době.

To platí jak pro exekuce dobrovolně zaplacené, zastavované a zejména pak pro exekuce, v nichž se účastník hodlá a může opakovaně bránit týmiž prostředky a mařit jimi jejich zdárné dokončení jejich provedením. Proto by měly ustat snahy o další regulaci exekutorů. Naopak by se měl hledat prostor pro to, aby se řízení zjednodušila a soudní exekutoři i exekuční soudy namísto plnění mnoha balastních povinností měli více prostoru a času na práci tam, kde je to skutečně třeba.

Lze očekávat, že k úbytku exekucí bude docházet i nadále. Dlouhodobý úbytek exekucí ale dříve či později nastolí stav, kdy počet nově zahájených exekucí neuživí současný počet exekutorů, jejichž počet odpovídá vrcholnému nápadu exekucí z roku 2011. Již dnes tomu nasvědčuje trend propouštění zaměstnanců a omezování investic zejména v oblasti IT vybavenosti exekutorských úřadů, avšak je třeba pamatovat na skutečnost, že 4,5 milionů běžících řízení nelze ponechat bez administrátorů s odpovídajícími nástroji.

Co nového by mohli dělat exekutoři?

Stát by proto měl v zájmu zachování odbornosti, garance kvality práce odváděné exekutory a jejich zaměstnanci a zachování plynulého průběhu řízení zajistit takové podmínky, aby se zastavil odliv zkušených lidí z oboru. To ale není možné bez valorizace exekučního tarifu, který je zmrazen již dlouhých 18 let, což je výrazně déle, než tomu bylo v případě soudců, jejichž zmrazení platů Ústavní soud označil za protiústavní.

Nelze-li do budoucna spoléhat na exekuce jako hlavní náplň činnosti exekutorů, pak je třeba hledat jiné agendy, v nichž by se soudní exekutoři a jejich zkušení zaměstnanci mohli uplatnit. Zejména jde o oblasti, jako je mimosoudní inkaso pohledávek, vydávání rozhodnutí v řízení o drobných nárocích nebo výkon činnosti insolvenčního správce, neboť k výkonu těchto činností jsou soudní exekutoři vybaveni jak po odborné, personální, tak i materiální stránce. Kupříkladu v Belgii tvoří neinvazivní mimosoudní inkaso až 40 procent veškeré agendy soudních exekutorů.

Zapomínat nesmíme ani na stále nedořešená témata kolem generační obnovy exekutorského stavu, zamezení účelovým obstrukcím a umělému natahování exekucí, umožnění zrušení uvolněných úřadů, které nejsou dlouhodobě obsazeny, podporu zastupování exekutora, vyřešení dualismu soudního výkonu rozhodnutí a exekucí, odstranění složitostí u srážek ze mzdy a problémů vznikajících při jejich souběhu s exekucí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu.


JUDr. Lukáš Jícha je soudním exekutorem v Exekutorském úřadu Přerov.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud