Státní zástupci nesou za své jednání i takzvanou kárnou odpovědnost. V případě provinění jim hrozí třeba snížení platu, v krajní situaci i odvolání z funkce. Ministerstvo spravedlnosti v současnosti připravuje novelu, která bude právě s kárnou odpovědností úzce souviset. „Zejména, aby bylo možné odvolání vedoucích a nejvyšších státních zástupců pouze v rámci kárného řízení, s čímž souvisí i zavedení jejich funkčních období,“ uvedl pro INFO.CZ ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO).

Státní zástupci - čas na změnu?

Státní zástupci drží v mnohém naše životy v rukou. Právě oni rozhodují o tom, zda půjdeme k soudu, nebo ne. Právě oni svým zásahem na Úřadu vlády shodili vládu Petra Nečase (ODS) a otevřeli cestu k premiérství Andreje Babiše (ANO). Postupem času přitom na veřejnost vyplouvá stále více jejich přešlapů. Je čas na reformu postavení státního zastupitelství? Měli by být státní zástupci za své počínání odpovědní více, než jsou dnes? INFO.CZ spustilo desetidílný seriál Státní zástupci - Čas na změnu? Podrobně v něm zanalyzujeme podstatu profese státních zástupců, její historii, to, co žalobci smějí a co naopak nesmějí, a zaměříme se rovněž na možné změny, které by byly v této profesi vhodné. Seriál upozorní rovněž na ty nejkřiklavější problémy, které se v souvislosti se státními zástupci objevují.

Postavení vedoucích státních zástupců patrně brzy dozná zásadních změn. Zatímco v současnosti může třeba i nejvyšší státní zástupce skončit teoreticky ze dne na den, protože ho odvolá na návrh ministra spravedlnosti vláda, do budoucna už by to nemělo být možné. Podle pravidel chystaných ministerstvem spravedlnosti by totiž musel být před vypršením funkčního období, které by mělo být rovněž nově stanoveno, odvolán jedině v rámci kárného řízení. A stejně tak i vedoucí státní zástupci, jimiž jsou například v Praze Lenka Bradáčová nebo v Olomouci Ivo Ištvan.

„V současné chvíli připravujeme v souladu s požadavky Skupiny státu proti korupci (GRECO) novelu zákona o státním zastupitelství. Rádi bychom reformovali postupy při jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců tak, aby byla posílena nezávislost a nestrannost státního zastupitelství na výkonné moci. Zejména, aby bylo možné odvolání vedoucích a nejvyšších státních zástupců pouze v rámci kárného řízení, s čímž souvisí i zavedení jejich funkčních období,“ uvedl pro INFO.CZ ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO).

I když jde na první pohled o posílení postavení státních zástupců a formálně to jistě tak je, realita může být opačná. Například nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman zastává tuto funkci už přes osm let a za současné společenské a politické situace si jej patrně žádný politik odvolat nedovolí. To stejné platí rovněž pro další výrazné vedoucí státní zástupce. Nová pravidla by tak naopak mohla zakonzervovaný stav znovu rozhýbat.

Co chystá pro státní zástupce ministerstvo spravedlnosti

Novela by podle ministra měla zajistit transparentnost v rámci těchto postupů: „Půjde o jasné stanovení toho, kdo je oprávněn koho jmenovat či odvolat a na základě jakých skutečností se tak stane, včetně stanovení délky funkčního období, jehož uplynutím vedoucí státní zástupce ve funkci skončí.“

„Debaty zatím směřují k tomu, aby byl mandát sedmiletý, ale diskutuje se i o variantě deseti let. Současní vedoucí státní zástupci by po přechodném období, které by trvalo alespoň pět let, skončili a poté by proběhla nová výběrová řízení. A to také z důvodu, aby se všichni vedoucí státní zástupci neměnili v jeden okamžik. Přechodné období musí být dostatečně dlouhé a nesmí znamenat otřesy v soustavě státního zastupitelství. Zároveň chci, aby se stávající státní zástupci mohli na svoje pozice znovu přihlásit. Protože sice počítáme, že nebude možné funkční období opakovat, ale při tom prvním přesoutěžení je moje představa taková, že by to pro ně otevřené bylo,“ uvádí dále ministr.

Aktuálně chystaná novela zákona o státním zastupitelství podle jeho slov dále směřuje k úpravě postupů při výběru vedoucích státních zástupců, nikoli řadových státních zástupců: „Zákon by měl upravit, že do budoucna by měli být vedoucí státní zástupci do funkce jmenováni na základě výsledků povinného výběrového řízení, přičemž rámcově budeme o způsobu provedení výběrových řízení ještě diskutovat.“

Januš: Těžké časy rektora Zimy. Kvůli Kovářovi a Gerlochovi prožívá nejhorší období

Zbytek textu je pro předplatitele
sinfin.digital