Komunisti to před 30 lety pořád ještě nevzdávali. Měnili zákony a zkoušeli cenzurovat divadla

Jan Januš

27. 11. 2019 • 07:30

Dnes je tomu přesně 30 let, co se v Československu konala generální stávka. Sametová revoluce probíhala už 11. den, zdaleka ale ještě nebylo jasné, nakolik bude úspěšná. Ilustruje to i pohled do tehdejší Sbírky zákonů. Komunistická strana, jejíž vedoucí úloha byla mimochodem touto dobou stále ještě zakotvena přímo v Ústavě, totiž dále vydávala své právní předpisy. Paradoxní je v tomto ohledu třeba takzvaná částka 29, která vyšla přesně před 30 lety. Ve skutečnosti totiž divadla stávkovala, komunisti ale ještě distribuovali zákon, který měl pozměnit jejich činnost.

Pohled do Sbírky zákonů z roku 1989 je zajímavý rovněž čistě statisticky. I bez znalosti jakýchkoliv dějinných souvislostí bychom totiž patrně odhalili, že se na přelomu listopadu a prosince muselo něco zásadního stát. Za celý rok totiž v Československu vyšlo ve Sbírce zákonů 213 publikací, 70 z nich ale až s datem 14. prosince, či ještě pozdějším.

Klíčové samozřejmě byly taktéž některé předešlé právní předpisy, zejména novela Ústavy Československé socialistické republiky, která vypouštěla ideologický článek 4. Tomuto předpisu se ale na INFO.CZ budeme podrobněji věnovat až v sobotu, kdy si připomeneme 30 let od jeho distribuce.

Ještě před tím, než došlo ve Sbírce zákonů k demokratickému zlomu, rozesílaly se v posledních listopadových dnech roku 1989 stále zákony a další právní předpisy připravené komunistickým režimem. Skoro až úsměvná jsou před 30 lety distribuovaná usnesení České národní rady a Slovenské národní rady, kterými se tyto zákonodárné orgány vyjadřovaly k plánům na novou ústavu.

„Česká národní rada souhlasí s návrhem skupiny poslanců Federálního shromáždění na vydání ústavního zákona o způsobu přijetí nové Ústavy Československé socialistické republiky, České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky,“ zní například usnesení dohledatelné pod číslem 123/1989.

INFOGRAFIKA DNE: Sametová revoluce

Zmínil jsem ale již další paradoxní situaci té doby: divadla stávkovala a komunisti se ještě snažili novelizovat jejich činnost, a to rozesláním novely divadelního zákona, schválené na konci října 1989. Zákon č. 122/1989 Sb. přinášel například nové znění paragrafu 5, věnovaného zřizování, řízení a zrušování divadel: „Divadlo je socialistická organizace s posláním vykonávat divadelní činnost,“ zněl jeho první odstavec. Podle dalších dvou odstavců „divadla zřizují, řídí a zrušují ministerstvo kultury České socialistické republiky, národní výbory, společenské organizace a kulturní fondy,“ přičemž „národní výbory, společenské organizace a kulturní fondy zřizují a zrušují divadla se souhlasem ministerstva kultury České socialistické republiky“.

Tyto instituce rovněž vybíraly podle odstavce 5 „na základě veřejného konkursu“ ředitele. „Divadlo předvádí divadelní díla na základě dramaturgického plánu a plánu činnosti schválených ředitelem divadla,“ zněl pak nový odstavec 6.

Měnil se například také druhý odstavec paragrafu 24: „Dohled na představení, jehož pořadatelem je divadlo řízené ministerstvem kultury nebo národním výborem, přísluší orgánu státní správy, který je řídí; tento orgán může zabezpečením dohledu pověřit okresní nebo místní (městský) národní výbor příslušný podle místa představení. U ostatních divadel dohled na představení přísluší místnímu (městskému) národnímu výboru, v jehož obvodě se představení koná.“ Neboli čteme o cenzuře.

Toto znění zákona nabylo účinnosti od začátku roku 1990, ve stejném roce se ale předpis opět novelizoval a ke konci roku 1995 byl zrušen.

Další právní předpisy z tohoto dne před 30 lety se týkají spolupráce v oblasti životního prostředí mezi Československem a Sovětským svazem či česko-polských hranic.

INFOGRAFIKA DNE: Rozpad východního bloku

O den později, tedy 28. listopadu 1989, je pak rozeslána poslední a kompletně vysloveně komunistická částka Sbírky zákonů. Obsahuje například i nové zákony o Státní bance československé, o Sbírce zákonů či o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat.

Ve své původní podobě je kompletně dostupná, stejně jako další zmiňované právní předpisy, na webových stránkách ministerstva vnitra.

SDÍLET