Nezákonné exekuce? Ta zkušenost je zoufalá, každý soud tu rozhoduje jinak, říká Farský

Vratislav Dostál

17. 04. 2019 • 20:00

Před necelým rokem Jan Farský z hnutí STAN v rozhovoru pro INFO.CZ avizoval, že zahajuje boj proti nezákonným exekucím, kterých je v Česku přinejmenším 200, možná i 300 tisíc. Teď je čas bilancovat. Největším překvapením nejspíš je, že tady soudy ve stejné věci rozhodují naprosto odlišně. Zatímco někde vyšly Farskému vstříc, jinde po něm chtěly za informace desítky tisíc korun, v jednom případě to byl dokonce milion a půl. Farský připomíná, že ministr spravedlnosti Jan Kněžínek tvrdil, že s tím nic nenadělá, aby následně otočil o 180 stupňů.

Je to necelý rok, co jste mi v rozhovoru řekl, že je v Česku okolo 300 tisíc nezákonných exekucí a že s tím něco chcete udělat. Jak se to tedy v mezičase daří?

Mělo to několik fází. Předně musím říct, že pracujeme s počtem dvou set tisíc. Je to číslo, o kterém lze hovořit s určitostí. V každém případě se postupně ukázalo, jak složité je na každou z těchto exekucí přijít, každého obeslat, každou z nich odůvodnit. To nejde řešit jednotlivě. Proto jsme nejdřív kontaktovali soudy s tím, aby nám řekly, kolik jich evidují a my se je pak mohli pokusit plošně řešit.

Už v daný moment se ukázal rozdílný přístup soudů. První čtyři reagovaly tak, že nám daly požadované informace. Další ale odpovídaly, že je to pro ně příliš náročné, že by na to musely vyčlenit pracovní síly. V součtu po mně chtěly něco kolem šedesáti milionů, abych ty informace od nich dostal. Přiznávám, že takovou částku v kapse nemám, tudíž jsem musel hledat jinou cestu.

Vyhledali jsme si na exekuční nástěnce konkrétní případy, našli jsme, na základě čeho vznikly, ze kdy to bylo a jakých společností se týkaly. Vytáhly jsme si jich asi šedesát a z toho se nám jich podařilo do dnešního dne pět zastavit. U dalších soudy reagovaly tak, že je zastaví, avšak nikoli na základě mého podnětu, ostatní to ale zcela odmítly.

Jak to?

Třeba na začátku dubna mi přišlo od soudu z Frýdku-Místku nádherné rozhodnutí, ve kterém ruší exekucí a přesně popisují, proč musí být vráceno kompletní plnění. Odůvodňují to přesně tak, jak to předpokládá zákon, přestože nejsem účastníkem řízení.

Cituji: „Exekučnímu soudu byl doručen návrh třetí osoby na zastavení exekuce ex officio (z úřední povinnosti, pozn. redakce). Vzhledem k tomu, že podkladovým rozhodnutím je rozhodčí nález a vzhledem k vývoji soudní judikatury, pokud jde o rozhodčí doložky, zkoumá soud z úřední povinnosti správnost rozhodčí doložky, tj. že výběr rozhodce byl uskutečněn podle transparentních pravidel.“

Následně to rozebrali a zjistili, že se tak nestalo. A o něco dál konstatují, že zastavují exekuci. Toto vám přijde jeden den z Frýdku-Místku, a jen o dva dny později dorazí z vedlejšího Havířova, že nebude v návrhu vůbec rozhodováno, neboť třetí osoba nedisponuje legitimací k podání návrhu na zastavení exekucí, neboť je zde okruh účastníků zcela konkrétně určen. A nakonec, že tím považuje soud věc za uzavřenou.

Čím si takové rozdíly v reakcích soudů vysvětlujete?

Nevím. Čekal bych, že spolu ty soudy komunikují. Ale neděje se to. Jak soudy rozhodují každý úplně jinak, mě překvapilo nejvíc. Mimo jiné je právě tato věc důvodem, proč jsme tak bojovali proti tomu, aby o oddlužení na závěr pětileté lhůty znovu rozhodoval soud. Už tehdy jsem ve sněmovně říkal, abychom zapomněli na to, že všechny soudy rozhodují stejně. Moje zkušenost je totiž opačná: někde mi informace k exekucím poskytli, jinde za to chtěli tisíc korun, někde osmdesát tisíc, v jednom případě to byl dokonce milion a půl.

Jak jste na to reagoval?

Rozhodl jsem se dát dohromady okolo deseti případů a pak s tím konfrontovat vládu a ministra spravedlnosti, kterého jsem interpeloval. Někdy v prosinci jsem mu popsal, jakému problému čelíme, a že by se tomu měl jako ministr spravedlnosti věnovat.

A co on?

Tehdy mi odpověděl dost jasně, že v tom nehodlá nic dělat. Prý nemá v pravomoci zasahovat do práce exekutorů a soudů, zrovna tak nemůžou vyhledávat exekuční řízení. Odpověděl jsem mu, že to tak úplně není, že pravomoci samozřejmě má. Nijak už nereagoval, zlom ale nastal asi před dvěma týdny. Andrej Babiš totiž na sociálních sítích ve svém nedělním kázání napsal, že se díky nim zrušilo kolem dvou set nezákonných exekucí. S Petrem Němcem jsme se do něj hned pustili, že to prostě není pravda, na což reagovali tak, že text změnili a napsali tam, že se postupně ruší nezákonné exekuce.

De facto se k tomu tedy přihlásil. Téma si vzal za své a svolal schůzku s ministrem spravedlnosti. Ten následně na twitteru ministerstva spravedlnosti uvedl, že „bude apelovat na soudy, aby samy začaly řešit v souladu se zákonnou úpravou a judikaturou ÚS a NS protiprávní exekuce vedené na základě neplatných rozhodčích doložek“. Navíc tam napsal, že připraví návod, jak mohou soudy efektivně využít informace z Rejstříku zahájených exekucí.

Vláda následně vydala tiskové prohlášení, ve kterém se píše, že podniká konkrétní kroky v boji proti nezákonným exekucím. Do čela tohoto boje se dokonce postavil Patrik Nacher, který ve věci doteď neudělal vůbec nic.
 
Jsem rád, že ministr Kněžínek v tomto prohlášení uvedl, kterak si uvědomuje, že vyhledávání takových exekučních řízení a procesní úkony s ním spojené jsou personálně a časově náročné. A co je podstatné, dodal, cituji: „Připomínám ale, že pro každý okresní soud bylo cíleně systemizováno místo jednoho vyššího soudního úředníka pro výkon státního dohledu nad činností soudních exekutorů. Jsem přesvědčen, že právě tito zaměstnanci mohou s ohledem na své odborné zaměření i na celkový rozsah dohledové agendy výrazně přispět k plnění úkolů soudů ve vztahu k exekucím vedených na základě neplatných rozhodčích doložek.“

Takže ministr Kněžínek nejprve řekl, že to nejde a pak otočil…

Jistě, otočil o 180 stupňů během několika měsíců. A já jsem rád a jsem přesvědčený, že nepřekračuje své pravomoci.

A co vy, budete v tom pokračovat?

Ano, budu. Pokud vím o nějaké nezákonné exekuci, jsem přesvědčený, že se musím pokusit ji zrušit. Spojil jsem se navíc s jedním velkým podnikem v Libereckém kraji, jehož třetina zaměstnanců je v exekuci, a dal jsem jim manuál, dle kterého jim mohou pomoct. A pochopitelně budu průběžně interpelovat ministra i premiéra a ptát se jich, zda skutečně dělají, co slíbili. Tedy zda ruší tyto nezákonné exekuce. Jde tady o dvacet miliard korun.

Jak realistická je podle vás šance, že se ty exekuce skutečně podaří zrušit? Je to tedy pouze v moci ministra?

Je to hlavně v moci těch soudů.

Tím se ale vracíme na začátek: pokud jste říkal, jak vás překvapilo rozdílné rozhodování soudů, kde máme jistotu, že se to nebude opět opakovat? Co je tedy prakticky potřeba udělat?

Podle mě by tam měla být dohoda na úrovni předsedů soudů. Sjednocení judikatury je pravomocí Nejvyššího soudu, a ten o tom rozhodl už v roce 2011. Podle něj to mají rušit ex officio. Jen to doteď nedělaly.

Na jejich obranu ale musím říct, že je potřeba vzít v potaz, že to předaly třeba před osmi lety exekutorovi a od té doby ty případy leží někde založené. Jinak řečeno, ty soudy nemají o vývoji každé jedné exekuce přehled. No a my po nich teď chceme, aby kontrolovaly každé rozhodnutí o exekuci, které může být staré sedm nebo osm let. Jak ale říkám, jsou různé soudy s různým přístupem.

Dobře. Tady jde ale o evidentní nezákonnost. To mám jako novinář objet všechny soudy a zjišťovat, zda v tom něco dělají?

Rozhodují o tom okresní soudy, a těch je šestaosmdesát. A každý z nich může rozhodovat jinak. Typické jsou tři scénáře: buď to zruší na základě vnější intervence, anebo na základě vlastního rozhodnutí, anebo řeknou, že se tím nebudou zabývat.

Teď si to ale vezměte z pozice těch lidí. Pokud bych byl jedním z nich a viděl, jak k tomu soudy přistupují rozdílně, nemohl bych to vnímat jinak, než že je to skandální selhání státu.

Ta zkušenost je zoufalá. Každý soud rozhoduje jinak. Předvídatelnost rozhodnutí je špatná. Věřím ale, že se zapojením ministerstva a komunikací mezi soudy sjednocení rozhodování dočkáme.

SDÍLET