Nouzový stav skončil, plošné pokračování zákazů a příkazů je nezákonné. Advokát Černý navrhuje jejich zrušení

Česká justice

Irena Válová

ČESKÁ JUSTICE | Návrh na zrušení plošných opatření ministerstva zdravotnictví, které celostátně omezují nebo zcela znemožňují podnikání, volný pohyb nebo kontakty mezi lidmi podal s odkazem na Listinu práv a svobod advokát Adam Černý k Městskému soudu v Praze. Z opatření, která kopírují příkazy a zákazy vydané za nouzového stavu, plyne, že buď nouzový stav pokračuje, a nebo byl oprávněně zrušen, ale pak ho nesmí prodlužovat vydáváním nouzové legislativy ministerstvo zdravotnictví. Ministr ignoruje Parlament a napadená opatření jsou nezákonným aktem rozsáhlého omezení práv, ke kterému není příslušný jeden člen vlády, uvádí advokát.

Konkrétně Černý napadá opatření ministerstva zdravotnictví z 15. května, kterými se omezuje podnikání v mnoha oborech, kulturní a sportovní události a shromáždění osob. Podání učinil u Městského soudu v Praze v pondělí 18. května 2020. Advokát už podal 5. května 2020 návrh na zrušení příkazu plošně zahalovat ústa a nos a zakrývat si tvář na veřejnosti, jak Česká justice informovala.

Návrh na zrušení legislativy produkované ministerstvem zdravotnictví za nouzového stavu pro absenci oprávnění ministerstva už také dříve podal advokát Ondřej Dostál. Městský soud v Praze mu vyhověl.

Není-li nouzový stav, nelze zavést nouzové zákazy a příkazy Aktivní legitimace advokáta Adama Černého spočívá podle jeho slov ve skutečnosti, že z pozice zákazníka je mu pro neadekvátnost opatření znemožňováno využití obchodů a služeb, je zasažena jeho možnost sociálních kontaktů, omezena svoboda pohybu a zasaženo soukromí určováním podmínek pro setkání lidí a omezena volba podnikání a jiné hospodářské činnosti jakožto i právo na přístup ke kulturnímu bohatství. To platí plošně pro všechny občany České republiky. K takovému zásahu do ústavních práv ovšem není ministerstvo zdravotnictví podle jeho mínění oprávněno.

Celý návrh si můžete stáhnout zde.

Pokud by byla epidemická situace v České republice takto špatná a tyto drastické zásahy do života obyvatel vyžadující, pokračoval by podle advokáta nouzový stav: „Jestliže je situace dle názoru odpůrce natolik vážná, že vyžaduje takto razantní, neselektivní a celoplošná opatření spojená s výrazným zásahem do základních práv a svobod, pak je zde nepochybně naplněna hypotéza ustanovení čl. 5 odst. 1 zákona o bezpečnosti ČR a je namístě, aby byl vyhlášen (resp. ponechán) nouzový stav,“ uvádí v podání. Pouze za nouzového stavu lze podle něho takto výrazně zasahovat do práv a svobod lidí.

Havlíček: Zeman byl při jmenování šéfa Nejvyššího soudu nezdvořilý. Že vybral podle sebe, je ale v pořádku

Zbytek textu je pro předplatitele
sinfin.digital