Kancelář Karla Muzikáře Skils má čtyři nové partnery. Víme, o koho jde | info.cz

Články odjinud

Kancelář Karla Muzikáře Skils má čtyři nové partnery. Víme, o koho jde

Advokátní kancelář Skils vedená Karlem Muzikářem vstoupila do roku 2020 se čtyřmi novými partnery. Jde o Pavla Gondu, Pavla Grima, Tomáše Chobolu a Jiřího Zapletala. Všichni byli interně povýšeni, pro kancelář, dříve působící pod značkou Weil, Gotshal & Manges, totiž rovněž všichni pracují déle než 12 let. Skils tak má v současnosti 14 partnerů.

„Všichni noví partneři byli součástí našeho týmu po více než 12 let a jejich jmenování je dokladem organického růstu naší advokátní kanceláře. Právě bezprostřední účast našich zkušených seniorních právníků při poskytování právních služeb je to, co klienti u nás tolik vyhledávají,“ uvedl k těmto personáliím Karel Muzikář.

Právě snaha o možné rychlejší povyšování úspěšných kolegů byla podle Muzikáře jedním z důvodů, proč se na přelomu let 2018 a 2019 rozhodl s několika dalšími společníky kancelář vykoupit.

„V Americe, a Weil, Gotshal & Manges není jediná taková kancelář, se také prodlužuje lhůta, po níž se můžete stát partnerem. Dnes už je to devět let po tom, co složíte advokátní zkoušky, v České republice to zhruba znamená devět let po promoci. Taková striktní podmínka vás jako šéfa kanceláře ale poměrně dost omezuje, protože někdy potřebujete posouvat špičkové lidi na advokátním žebříčku rychleji,“ popisoval Muzikář loni v rozhovoru pro INFO.CZ.

„Očekávám od toho kroku rozšíření byznysu, našich řad i posunutí některých lidí do pozice partnerů a v určité době také do pozice ekvitních partnerů. Je správné dát výjimečným lidem šanci se na všem podílet a být současně ekonomicky zodpovědní za rozhodnutí, která činí. Ekvitní partneři jsou z podstaty věci placeni úplně nakonec, rozdělují si jen to, co zbyde. A případné výkyvy obratu pocítí právě oni. Ale je to správná cesta, neboť spojuje svobodu rozhodnutí s osobní odpovědností za jeho výsledek,“ dodal.

Nyní tedy k první fázi tohoto kroku došlo. Kancelář své nové partnery představuje takto:

„Pavel Gonda působí v advokátní kanceláři Skils (dříve Weil, Gotshal & Manges) od roku 2005. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (Mgr., Ph.D.), New York University School of Law v USA (LL.M.) a Vysokou školu ekonomickou v Praze (Ing.). Specializuje se na spornou agendu a litigace, insolvence, právo fúzí a akvizic a právo veřejného zadávání. Z hlediska sektorového se rovněž zaměřuje na oblast stavebnictví a železniční a silniční dopravy

Pavel Grim působí v právnické firmě Skils od roku 2006. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (Mgr.), Fakultu mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze (Ing.), Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (Ph.D.) a University College London Faculty of Law ve Velké Británii (LL.M.). Absolvoval také roční studijní stáž na University of East Anglia Law School ve Velké Británii. Jako advokát se věnuje především oblastem bankovního a finančního práva, práva fúzí a akvizic, obchodního práva a restrukturalizací a insolvence.

Od roku 2006 je součástí týmu advokátní kanceláře Skils také Tomáš Chobola, který vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (Mgr.) a Univerzity Karlovy v Praze (JUDr.), dále absolvoval postgraduální studijní program v rámci Pallas Consortia – University of Essex a University of Nijmegen (LL. M.). Specializuje se zejména na oblast soudních sporů, veřejných zakázek (včetně řízení před ÚOHS) a má též rozsáhlé praktické zkušenosti v oblasti insolvenčního práva, práva hospodářské soutěže, telekomunikačního práva, energetiky a také s agendou obchodních korporací a komplexních obchodních smluv.

Jiří Zapletal působí u Skils od roku 2007. Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (Mgr.), Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (JUDr., Ph.D.) a King’s College London School of Law ve Velké Británii (LL.M.). Absolvoval rovněž stipendijní studijní pobyt na John Marshall Law School v Chicagu, U.S.A. Je odborníkem v oblasti obchodního práva (zejména EPC a jiné smlouvy na realizaci velkých investičních projektů, korporační právo a oblast fúzí a akvizic), práva veřejných zakázek a práva duševního vlastnictví.“

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud