Články odjinud

Kandidát na ústavního soudce Aleš Gerloch: Na definici národa v Ústavě trvám, volby jsem bral jako experiment

Kandidát na ústavního soudce Aleš Gerloch: Na definici národa v Ústavě trvám, volby jsem bral jako experiment

Profesor Aleš Gerloch, prorektor Univerzity Karlovy, někdejší děkan její právnické fakulty a rovněž místopředseda Legislativní rady vlády, bude příští rok prezidentem Milošem Zemanem navržen na post soudce Ústavního soudu. V rozhovoru pro INFO.CZ se ohlíží za svou letošní senátní kandidaturou. Navrhuje rovněž několik možností, jak zlepšit české ústavní pořádky.

Pléduje například za to, abychom případné referendum vyzkoušeli v otázkách, jako je možnost uzavírání manželství mezi homosexuálními partnery či kouření ve veřejných prostorách a restauracích. Jde o otázky, které veřejnost zajímají a na úrovni referenda mohou být adekvátně zhodnoceny. S referendy nemáme příliš zkušeností, měli bychom si je tedy otestovat na tématech, která mají svůj význam a která skutečně mohou lépe posoudit sami občané než jejich zástupci,” říká.

INFO.CZ jako první upozornilo na to, že byste měl být prezidentem Milošem Zemanem v příštím roce navržen na pozici ústavního soudce. Můžete toto potvrdit? Jak se k celé této věci stavíte?

Mohu potvrdit, že minulý týden, ve středu odpoledne mě pan prezident pozval k rozhovoru a oficiálně mi nabídl funkci soudce Ústavního soudu v případě ohlášené rezignace profesora Musila. Myslím, že celý proces se rozeběhne až po Novém roce. Pokud jsem dobře informován, profesor Musil chce rezignovat ke konci ledna příštího roku. A dokud nepodá rezignaci, která podle zákona o Ústavním soudu nabývá účinnosti druhý den po předání prezidentu republiky, jsou všechna místa na Ústavním soudu obsazena. Prvořadě je to ale na prezidentu republiky, který navrhuje Senátu jednoho kandidáta. A poté na rozhodnutí Senátu.

Když se dnes ohlédnete za svou letošní kandidaturou do Senátu, co se vám vybaví jako první?

Od začátku jsem říkal, že je to vlastně určitý sociální experiment. Nakolik má nezávislý kandidát šanci se prosadit, zvlášť když se zabývá právem a v posledních letech ústavním právem. V tomto smyslu to je zajímavá zkušenost. Uspěli hlavní prezidentští kandidáti, kteří získali určitou, v uvozovkách, bonifikaci z prezidentské kampaně. Myslím ale, že ten výsledek není špatný. Získal jsem kolem čtyř tisíc hlasů, necelých 10 procent, což je poměrně dost. Povedla se mediální stránka kampaně, výraznější možná mohla být její kontaktní část. Výraznější mohla být také závěrečná etapa kampaně, ale stejně by nic podstatného nezměnila.

Nezvolil jste jeden z nejtěžších volebních obvodů, který jste mohl? Na Praze 12, kde jste kandidoval, vyhrál Pavel Fischer, který skončil v prezidentské volbě na třetím místě…

Vycházel jsem z toho, že by mělo jít o místo, s nímž jsem spjatý. V úvahu přicházela Praha 1, kde působím, tam ale volby nebyly, nebo Praha 4, která je na pomezí volebního obvodu Prahy 12, kde bydlím. Tam ale kandidoval profesor Drahoš a vzhledem k tomu, že je jako já z akademického prostředí, neviděl jsem to jako příliš vhodné. Zvolil jsem tedy Prahu 12, což je poměrně členitý obvod, v Praze patrně nejvíce, nemá kompaktní charakter. Zahrnuje řadu městských částí. Ale jít mimo Prahu do volebního obvodu, se kterým nemám mnoho společného, nebylo namístě. Stálo za to to zkusit u sebe, tam, kde 40 let žiji.

Setkával jste s občany, kteří za vámi chodili jako za významným teoretikem. Jaké padaly dotazy? Co lidi nejvíce zajímalo?

Otázka referenda, jeho zaměření a význam a problematika zakotvení národa v Ústavě a s tím související problematika národní identity a jejích garancí. Méně už pozice Senátu či legislativní proces, k tomu dotazy celkem nepadaly. A pak jsme samozřejmě řešili lokální problematiku.

U referenda jste se patrně setkával s názory, že by lidé přivítali jeho zavedení. Řešili i nějaká konkréta?

Je to tak. Nesetkal jsem se s tím, že by někdo ihned požadoval za každou cenu referendum o setrvání v Evropské unii nebo v NATO, jak se o tom mluví na celostátní úrovni. Zdálo se mi, že lidé po určitém vysvětlení vnímají pozitivně možnost konání referenda k otázkám, které jsou obecné společenské povahy a které nejsou politicky vyhraněny, netýkají se základní orientace České republiky. Například jde o možnost uzavírání manželství mezi homosexuálními partnery či o méně závažnou otázku kouření ve veřejných prostorách a restauracích.

To jsou tedy vhodná témata pro referendum?

Přesně tak. Jde o otázky, které veřejnost zajímají a na úrovni referenda mohou být adekvátně zhodnoceny. S referendy nemáme příliš zkušeností, měli bychom si je tedy otestovat na tématech, která mají svůj význam a která skutečně mohou lépe posoudit sami občané než jejich zástupci. Nejsou stranicky orientovaná.

O zavedení národního prvku do Ústavy jste poprvé mluvil už v roce 2016 na jedné z akcí Pražského právnické podzimu. Nyní jste byl obviňován z nacionalismu a z dalších nežádoucích tendencí. Můžete tedy své záměry ještě více rozvést?

Kolem této otázky dochází ke zbytečnému vyhrocení. V roce 2016 jsem to uvedl ve výčtu určitých mezer, které jsou v Ústavě. Nikoliv jako jedinou věc. Vzbudilo to poměrně velkou pozornost. Stále se ale domnívám, že tomu tak je. Pokud máme v Listině základních práv a svobod zakotvenu ochranu národnostních a etnických menšin, musíme mít i většinový národ, vůči kterému jsou menšiny chráněné. Jinak to nedává smysl. Tato úprava je navíc vcelku běžná.

Nebo bychom museli jít cestou čistě státoobčanskou, tedy že vůbec neuznáváme existenci národnostních menšin, že všichni občané jsou na tom stejně a menšiny nemají právo na zvýšenou ochranu. Ale to je dnes myslím z hlediska mezinárodního práva těžko přijatelné. Tento koncept byl dlouhou dobu rozvíjen ve Francii, stále existuje v Turecku, kde vyvolává problémy, zejména ve vztahu ke Kurdům.

Česká republika nevychází z tohoto konceptu, a proto je logické, aby ústavně chránila a vyzvedla existenci českého národa jako státotvorného národa. Má to svůj význam také z hlediska globalizace a zároveň při spolupráci s jinými národy. Dnes je to některými chápáno jako samozřejmé, ale normativní úprava by garantovala i do budoucnosti, že to samozřejmým zůstane. Jinak bychom mohli řadu věcí, které jsou ústavně zakotveny, považovat za samozřejmé a nemuseli bychom je do Ústavy výslovně psát. Například, že Česká republika je demokratický, právní a svrchovaný stát. Nebo že je republikou. I tady bychom mohli říct, že je to samozřejmost.

Jinými slovy, dá se k tomu dospět výkladem z ustanovení o ochraně národnostních menšin?

Dá se to tak říci, že k tomu výkladem dojdeme. To je však problém ústavní úpravy, že v řadě otázek dochází k výkladovým sporům. Protože úprava není jednoznačná, nebo není taková, jakou by ji někdo chtěl, a tak se snaží výkladem dovozovat určité závěry. Stálo by zato, mít upraveny některé otázky jednoznačněji. Chybí například výslovné odlišení ústavodárného procesu od běžného legislativního procesu. Je tak namístě uvažovat o širší ústavní revizi, která by vyžadovala konsenzus, který však, jak se zdá, v současné době není. Ale je vhodné pokračovat s diskusemi, jak na odborné, tak na politické úrovni.

Neplánujete v tomto ohledu z pozice místopředsedy Legislativní rady vlády a respektovaného profesora, který se stýká se zákonodárci, určité legislativní kroky?

Počítal jsem s tím, pokud bych byl zvolen senátorem. Senát se však nyní ke snahám o změny Ústavy staví restriktivně. Nemuselo by to vyvolat vstřícný postoj. Tak jako tak ale patrně vzniknou určité ústavní iniciativy a bude namístě k těmto otázkám přistupovat racionálně. To znamená neprovádět nepromyšlené dílčí změny, ale současně ani neodmítat je a priori vůbec. To je jedna ze slabin každého systému, který se začne domnívat, že už je všechno ideální a už není třeba nic měnit. Obával bych se obou těchto krajností.

Nyní je to ale spíše na diskuse a rozpravy. Aktuálně se intenzivně mluví třeba i o otázkách bezpečnosti České republiky a o tom, zda úprava, která zrovna letos slaví 20. výročí, je bezproblémová, nebo obsahuje rovněž nedostatky, které by se měly vzhledem ke změněné situaci dotáhnout. Věcně je tedy okruhů, které by bylo třeba diskutovat, poměrně hodně. Chápu ale, že z politického hlediska to není bezprostředně na pořadu dne. Uvidíme, jak to dopadne s návrhy na celostátní referendum a s případnými provázanostmi, to bude takový lakmusový papírek vztahu Poslanecké sněmovny a Senátu, pokud jde o ústavní změny.

Co si z voleb odnášíte jako ústavní právník?

Ukázalo se, že termín voleb, tak jak se neustále posouvá směrem k prázdninám, není nejvhodnější. Stálo by za to jej fixovat k určitému datu, pravděpodobně na listopad. Tak aby všechny procedury neprobíhaly v době prázdnin, kdy je navíc volební kampaň nadbytečná a možná kontraproduktivní. Zanedlouho by se mohlo stát, že volby budou začátkem září, a to by dobré nebylo.

Měl by dále fungovat dvoukolový systém?

Pokud jde o volební systém, domnívám se, že dvoukolový systém má něco do sebe. Tam, kde kandidáti dopadnou poměrně vyrovnaně, je možné vyhrát i z druhého místa po prvním kole. Pokud jsou rozdíly mezi prvními dvěma po prvním kole nevýrazné, není důvod, aby vítěz bral vše.

Uvítal bych ale oslabení většinového prvku tím, že by do druhého kola postoupili všichni, kteří by dostali určitý počet hlasů, například 10 nebo 15 procent. Aby bylo v druhém kole více kandidátů než jen dva, to by mohlo vyvolat větší zájem a volební účast.

Voliči by tam našli své kandidáty, ti, kteří jsou pod určitou relevancí, by ale propadli. Známe to zejména z Francie a je to jednodušší než australský systém, v němž se rovnou vybírá více kandidátů a poté se sestavuje jejich pořadí. Myslím, že pro voliče je příliš složitý a mohl by být vnímán jako nepříliš transparentní. Mohl by pak třeba také vyhrát kandidát, kterého na prvním místě téměř nikdo nevolil, ale řada lidí ho zařadila na druhé místo.

Pokud teoreticky odhlédneme od vaší kandidatury na soudce Ústavního soudu, skončily těmito volbami vaše politické ambice?

Chci se účastnit veřejného života a mám zato, že se ho účastním bez ohledu na to, zda jsem senátorem. Senát jsem si vybral proto, že jsem jednak viděl možnost tam působit jako nezávislý kandidát, jednak jde o komoru, kde nejde čistě o stranické zájmy. Uvidíme, jestli se situace nebude měnit a určitým způsobem polarizovat i tam více než doposud. Pokud nebudu v pozici neslučitelné s touto kandidaturou, budu o tom znovu uvažovat.

 

Vánoce 2018

Vánoce jsou možná jediným svátkem v roce, kdy většina Čechů dodržuje stejné tradice. Zároveň jsou obdobím, kdy se rodiny schází a vyráží na výlety na vánoční trhy po Česku i do zahraničí. A jak slaví narození Ježíše Krista v jiných kulturách? V našem vánočním speciálu najdete kromě zapomenutých tradic také rady na nákup kapra i tipy, do kdy objednat dárky, aby stihly udělat radost pod stromečkem.  

Vánoční zvyky Vánoce v historii Vánoční trhy v Česku Vánoční trhy v zahraničí Počasí na Vánoce Do kdy objednat dárky Jak vybrat ideálního kapra Kam se stromečkem Vánoce u muslimů Vánoce u Romů Vánoční tradice ve světě Hlášky z vánočních filmů

10 nejlepších aplikací roku pro Android a iOS

Mobilní svět zaplavuje čím dál víc aplikací, které bojují o pozornost náročných uživatelů. Podívejte se na seznam těch nejlepších, které si můžete stáhnou ať už máte Android nebo iOS. 

Lastpass password manager

Unikátní heslo po nás chce nejen email a platební karta, ale i kdejaká aplikace. Ti, které neustálé zadávání obtěžuje, ale nemusejí zoufat. Stačí si stáhnout správce hesel, který si je bude pamatovat za ně.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Gallery Doctor - Photo Cleaner

Jestliže patříte mezi ty, kteří spoušť fotoaparátu zmáčknete hned několikrát za sebou, ale už nikdy se nedonutíte fotogalerii promazat, je Gallery Doctor přímo pro vás. Podle vašeho nastavení bude automaticky mazat například rozmazané, tmavé, nudné nebo téměř identické fotky.

Pro iOS můžete stáhnout zde

TickTick

Pokud vám vyhovuje "úkolníček", měli byste zkusit Tick Tick. Pomůže vám úkoly roztřídit nebo sdílet, navíc si můžete obsah synchronizovat přes cloud a integrovat ho do svého kalendáře.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zdeLink

Alarmy - Sleep if u can

Těm, kdo jsou schopní zamáčkou tři budíky po sobě a klidně spát dalších několik hodin, může pomoct aplikace Alarmy. Po zazvonění totiž budou muset vykonat několik úkolů, které je zaručeně dostanou z postele.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

WifiMapper

Jestliže nedisponujete velkorysým datovým tarifem a neustále pokukujete po Wi-Fi, může vám WifiMapper a jeho uživatelé, kteří zaregistrují každý hotspot, ke kterému se připojí, ušetřit práci. 

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Pocket Casts

Aplikace k poslechu audio nahrávek nebo ke sledování videí, kterou si můžete upravit k obrazu svému. Automaticky vám stáhne nejnovější díly vaše oblíbeného seriálu například těsně před tím, než vstanete. Případně vám smaže to, co už jste slyšeli nebo viděli.

Pro Android můžete stáhnout zde

iTranslate Converse

Asi nikdo na světe nezná všechny jazyky a pokud si chcete popovídat i tam, kde si se základními světovými jazyky nevystačíte, budete potřebovat pomocníka. A právě iTranslate Converse vám s překladem v reálném čase pomůže.

Pro iOS můžete stáhnout zdeLink

Adobe Photoshop Lightroom CC

Rádi byste upravili fotky z telefonu na profesionálnější úrovni? Pak určitě využijete zjednodušenou verzi klasického a notoricky známého Photoshopu. Pokud si nevystačíte ze základními funkcemi, které jsou zdarma, můžete si další přikoupit.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Greenify

Aplikace, které během dne používáte, mohou váš telefon zbytečně vybíjet. Aplikace Greenify vám je ale zbytečně vypínat nebude, uvede je totiž do „hibernace“, tak nebudou zbytečně aktivní, ale na druhou stranu budou okamžitě k dispozici kdykoli si vzpomenete.

Pro Android můžete stáhnout zde

Songkick Concerts

Díky Songkick už žádnému milovníku hudby neutečou koncerty jeho oblíbených kapel. Aplikace se totiž dokáže inspirovat vaším účtem na Google Play nebo Spotify a upozorní vás na koncerty, které odpovídají vašemu vkusu.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Link


Nejlepší aplikace roku 2017

Super Mario Run

Kultovní hra Super Mario se konečně objevila i na obrazovkách chytrých telefonů a na úspěch nemusela dlouho čekat. Hru s legendárním instalatérem si nejdříve užívali majitelé iOS, v březnu už byla dostupná i pro systém Android.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Microsoft To-Do

Hromadí se vám úkoly a papírky, které vám je mají připomínat, se záhadně ztrácejí? Tato aplikace vám pomůže, je uživatelsky jednoduchá a navíc dokáže komunikovat s různými platformami, takže už na nic nezapomenete.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

A Normal Lost Phone

Téměř každý už někdy ztratil svůj telefon, teď si ale představte opačnou situaci, najdete nezabezpečený telefon a pokusíte se o jeho majiteli zjistit co nejvíce informací. Tato zvláštní hra, která pověří vaše logické myšlení, je k dispozici jak pro iOS tak pro Android.

Pro Android zde

3477590:article:true:true:true

The Great Courses Plus

Máte před sebou dlouhou cestu vlakem a nevíte čím zabijete čas? Možná využijete zajímavou aplikaci The Great Courses Plus, která vám nabídne zajímavé přednášky předních univerzitních profesorů. Můžete se dozvědět něco o vesmíru přímo od Neila deGrasse Tysona nebo zdokonalit své fotografické dovednosti díky přednášce fotografa National Geographic.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

Wemogee

Společnost Samsung dokázala využít popularitu emotikonů a přetransformovala ji do velmi užitečné aplikace Wemogee. Díky této aplikaci může její uživatel komunikovat zcela beze slov, jen za pomoci symbolů. Pro někoho zábava, pro jiného vydatný pomocník.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477553:article:true:true:true

ArtPassport

Pokud nemáte možnost cestovat po světě a osobně si projít nejlepší galerie světa, aplikace ArtPassport vám to umožní. Díky 360° pohledu budete mít pocit, jako byste tato místa plná umění opravdu navštívili.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Google Earth

Nová verze aplikace Google Earth vám pomůže poznat svět. Provede vás nejen městy jako je Londýn, Tokio nebo Řím, dá vám nahlédnou i do singapurských skleníků nebo rozlehlých italských lesů.

Link

Funnel

Aplikace Funnel pro vás nasbírá ty nejdůležitější informace dne. Každou hodinu vybírá ty nejnovější zprávy ze serverů jako je BBC, CBC nebo Fox5, které vám pak dokonce přehraje v audio formátu.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Empower

Máte několik účtů, debetních a kreditních karet a už se vám vaše finance začínají vymykat kontrole? Pořiďte si aplikaci Empower, která vám pomůže sloučit vaše účty a bude za vás sledovat i vaše výdaje.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Focalmark

Pokud vás nebaví psát hashtagy, přesto je ale pod svou fotkou na Instagramu chcete mít, není nic jednoduššího než tuto činnost svěřit aplikaci. Focalmark vygeneruje odpovídající hesla, která pak jen jednoduše zkopírujete ke svému statusu.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Link

FaceApp

Chcete si změnit profilovou fotku a žádná z vašich selfie není dostatečné hezká? Pomůže vám FaceApp. Nejen že vás omladí, ale dokáže vám i vykouzlit úsměv.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477566:article:true:true:true

Clips

Aplikace od společnosti Apple vám usnadní tvorbu vašich videí. Velmi jednoduše vám dovolí kombinovat záběry a fotografie. Celé dílo pak navíc můžete otitulkovat.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Marvel: Color Your Own

Tato aplikace potěší především ty, kteří milují komiksy od Marvela a ještě k tomu mají rádi omalovánky. Majitelé iOS si nyní mohou své oblíbené postavy totiž sami vybarvit.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

MeiTu

Zatím co americký a evropských telefonech najdeme aplikace jako Instagram nebo Snapchat, v Asii letí aplikace MeiTu, které se nyní snaží prorazit i na americký trh. Takže pokud toužíte po fotce, na které budete vypadat jako anime postava, tak si ji můžete si ji zdarma stáhnout. I když za cenu, že možná až zbytečně moc odhalíte své soukromí.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477542:article:true:true:true

Elder Scrolls: Legends

Pokud máte rádi karetní hry, Elder Scrolls: Legends je přímo pro vás. Jako počítačová hra už má za sebou slušnou základnu fanoušků, ale až letos je možné jí hrát i na mobilních telefonech. Základní verze je ke stažení zdarma, za dodatečné nákupy si ale budete muset zaplatit.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Filtru

Pokud patříte mezi milovníky dobré kávy, tak vás aplikace Filtru vyloženě nadchne. Nejenže vás krok za krokem naučí, jak připravit tu nejlepší kávu, navíc vám i spočítá, kolik jste za den zkonzumovali šálků.

Pro iOS můžete stáhnout zde

3477556:article:true:true:true

Sprinkles

Nová aplikace od společnosti Microsoft tak trochu supluje Snapchat. Obsahuje nejrůznější filtry, kterými můžete vylepšit svojí fotografii, kterou pak můžete umístit na Facebook, Instagram nebo právě Snapchat.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

Pokémon: Magikarp Jump

Pokud jste propadli lovení Pokémonů, tak by vás mohla zajímat i odpočinková hra Pokémon: Magikarp Jump. Princip je velmi jednoduchý, čím výš dokáže Magikarp s vaší pomocí skočit, tím víc dostanete bodů.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477539:article:true:true:true

Rodičovská kontrola pro Nintendo Swich

Nevíte kolik času tráví vaše ratolest hraním her? Nintendo nabízí velmi precizní aplikaci, která vám o chování vašeho dítěte prozradí mnohé. Dozvědět se můžete, jak dlouho a kdy dítě hraje, ale také co sdílí na sociálních sítích.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Mobile Passport

Dlouhé fronty u přepážek s pasovou kontrolou jsou minulostí. Alespoň pro cestující, kteří si jako cílovou destinaci vybrali jedno z 23 amerických letišť. Právě tam se můžete otravné frontě vyhnout díky aplikaci Mobile Passport, prostřednictví které vyplníte jednoduché celní prohlášení a můžete směle pokračovat ve svojí cestě.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde.

Aplikace na cesty. Co si stáhnout do mobilu, než vyrazíte na dovolenou>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

 10818