Klíčová změna pro vaše osobní údaje je na spadnutí. Polovina lidí ale o GDPR ještě vůbec neslyšela | info.cz

Články odjinud

Klíčová změna pro vaše osobní údaje je na spadnutí. Polovina lidí ale o GDPR ještě vůbec neslyšela

Už příští týden se začne postupovat podle evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů, známého pod zkratkou GDPR. Advokátní kancelář Taylor Wessing však představila průzkum, podle kterého na přelomu dubna a května o tomto nařízení neslyšela ještě více než polovina oslovených lidí. Asi čtvrtina dotázaných naopak uvedla, že přesně ví, o co se v případě GDPR jedná. Zhruba stejný podíl respondentů o existenci nařízení ví, ale nemá k němu další informace. Nemusí to ale být tak zdrcující zpráva, podle eurokomisařky Věry Jourové je totiž v souvislosti s GDPR potřeba aplikovat zdravý rozum, a to i při udělování sankcí.

Více než polovina z 502 dotázaných, konkrétně 52 procent, na otázku Víte, co je GDPR, setkal/a jste se s touto zkrakou? uvedla, že neví a slyší ji poprvé. Povědomí o novém předpisu tak bylo zjevně nižší, než by krátce před jeho uvedením do praxe mělo být.

Nicméně partnerka Taylor Wessing Praha Karin Pomaizlová hodnotí výsledky průzkumu i tak kladně: „Je velice pozitivní, že skoro polovina respondentů měla povědomí o GDPR. Toto nové nařízení přináší jak povinnosti firmám, tak i práva každému jednotlivci, která zejména využije ve svém soukromém čase při surfování na internetu a využívání služeb, které nabízí.”

„Nicméně ze své praxe vím, že skutečně podrobná znalost toho, v čem spočívá ochrana osobních údajů a práva a povinnosti s tím spojené, je stále nízká. Domnívám se, že je zde stále prostor pro další iniciativy a prohlubování informovanosti zejména ze strany menších a středních firem, mezi které patří například samostatní lékaři, konzultanti, IT specialisté, start-upy. Nicméně už i giganti internetu museli udělat mnohá opatření celosvětově, i když je to pouze nařízení EU. GDPR s sebou nevyhnutelně přináší mnoho výkladových otázek, které bude nutno v praxi vyjasnit,” dodává Pomaizlová.

Lidé se poučili i na sociálních sítích

Je přitom zajímavé, že nejvíce s GDPR obeznámených lidí (31,4 procenta) čerpalo informace od státu či z veřejnoprávních médií. Zhruba stejně respondentů se poučilo na sociálních sítích, což rovněž jasně vypovídá o tom, odkud lidé stále častěji berou informace. Osvědčily se například i pracovní školení, svou roli sehrály také rozhovory s přáteli či vlastní vyhledání informací.

Z šetření také vyplynulo, že jen 14 procent lidí si uvědomuje, že si firmy mohou pomocí internetu vytvořit detailní popis jejich chování a zvyklostí a zároveň o tom má podrobné informace či se chrání.

Naopak necelá čtvrtina respondentů o této hrozbě slyšela poprvé, zbytek lidí si tento problém uvědomuje, ale nic s ním nedělá. Přitom více než 80 procent lidí má podle průzkumu radost z toho, že na respektování soukromí se nyní klade větší důraz.

„Předpokladem zamýšleného efektu GDPR je mimo jiné zvýšení bezpečnosti osobních dat, protože to je komodita, která je obchodovatelná a v dnešní době moderních technologií velmi snadno zneužitelná proti každému z nás. Koncoví uživatelé, resp. subjekty údajů, jednotlivci, by měli profitovat z většího respektu k jejich soukromí a osobním údajům,” říká k tomu Pomaizlová.

Průzkum pro advokátní kancelář realizovala společnost STEM/MARK.

Jourová: Aplikujte zdravý rozum

Experti na ochranu osobních údajů přitom v poslední době často říkají, že změny, které nové nařízení přínáší, nejsou zase až tak zásadní. Jsou však spojeny s daleko citelnější hrozbou, než tomu bylo dříve. Za nedoržování pravidel totiž hrozí astronomické pokuty. Lze však očekávat, že minimálně ze začátku aplikace normy budou úřady přistupovat k případnému sankcionování spíše mírněji.

K používání zdravého rozumu ostatně nedávno na konferenci AI.cz - umělá inteligence jako příležitost pro českou a evropskou ekonomiku vyzývala i česká eurokomisařka Věra Jourová. Zdravý rozum by se podle ní měl používat i při udělování sankcí. Ochranu soukromí ale považuje i ona za zásadní, každý člověk by totiž podle ní měl mít svou identitu a své intimní a osobní informace pod kontrolou.

Advokáti mají na GDPR zvláštní sekci

Na GDPR se intenzivně připravují také advokáti. „GDPR se pochopitelně vztahuje i na advokáty, přičemž při implementaci GDPR je nutno zohlednit specifika advokátní profese, zejména garantovanou povinnost mlčenlivosti,” píše vedení komory na svém webu v nově spuštěné sekci věnované právě evropskému nařízení a jeho souvislostem.

Česká advokátní komora také rozeslala svým členům do datových schránek příslušný manuál a ve zmíněné sekci bude například zodpovídat nejčastější otázky. Nabízí také související vzory a odkazy.

„Samozřejmě počítáme s průběžnou aktualizací a doplňováním zveřejněných materiálů, zejména s ohledem na očekávaný vývoj právní úpravy (přijetí nového zákona o zpracování osobních údajů), stanoviska WP29 (či od května Evropského sboru pro ochranu osobních údajů) i doporučení a stanovisek Úřadu pro ochranu osobních údajů,” dočteme se rovněž na webu České advokátní komory.

Advokáti ale k GDPR přistupují i s humorem. Například tento vtip sdílela na Facebooku bývalá ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová: Stojí učitelka před třídou prvňáčků, v ruce drží dort a říká: „Dnes popřejeme vaší spolužačce k narozeninám. Bohužel vám nemůžu říci, která to je."

V čem spočívá GDPR a jaké změny přinese? 10 věcí, na které byste se měli připravit>>>


 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud