Babiš si zaslouží metál od Zemana, žádný premiér neudělal tolik právní osvěty. Týden v právu komentuje Jan Januš

Jan Januš

23. 11. 2018 • 07:00

Na kauzách spojených s Andrejem Babišem se dá vysvětlit už leckterý paragraf. Z občanského, obchodního, správního a samozřejmě i trestního práva. Pomalu se ale blíží adventní čas, a tak jsme tentokrát vybrali i pár hezkých zpráv. Císař, Češka, Smutný třeba intenzivněji pomáhají výstavbě nových varhan ve svatovítské katedrále, Bříza a Trubač zase sociálně znevýhodněné mládeži. Podívejme se ale na všechno postupně, proč by si tedy premiér zasloužil vyznamenání od prezidenta Miloše Zemana?

Pokračuje kauza spojená se synem premiéra Andreje Babiše (ANO). Postupem času se k ní vyjadřuje i více právníků a každému tak musí být postupně jasné, kolik zákonných otazníků kolem předsedy vlády, o jehož kabinetu se dnes ve sněmovně hlasuje, vlastně vyvstává.

Už minulý týden se přidal třeba k Lukáši Bohuslavovi z pražské právnické fakulty například známý pražský advokát Jiří Matzner, který se, vycházeje z tehdy dostupných informací, opravdu nedržel zkrátka: „V souvislosti s ukrýváním syna současného premiéra Andreje Babiše mladšího ve Švýcarsku je v prvé řadě nutné zjistit, zda je opravdu natolik závažně duševně nemocný, aby to odůvodňovalo jeho neschopnost účastnit se trestního řízení. Pokud by totiž závažnost jeho duševního stavu byla natolik zřejmá, nedávalo by žádný smysl jej před orgány činnými v trestním řízení ukrývat.”

Matzner ve své analýze pokračuje: „Pokud by se ovšem závažnost duševního stavu Andreje Babiše mladšího neprokázala, je třeba začít hledat odpověď na to, zda nebyl ukrýván proto, aby se vyhnul trestnímu stíhání, jelikož i lidé s duševní poruchou bývají mnohdy schopni v trestním řízení svědčit.”

„V případě, že by se toto velmi závažné podezření potvrdilo, je třeba začít pátrat po zosnovateli takového jednání. Je také třeba se ptát, komu takové skrývání prospívá, proč duševně nemocný člověk získal majetek v hodnotě mnoha stovek milionů, proč další osobou vlastnící takový majetek je opět duševně nemocná osoba, zkrátka v tomto příběhu je více otázek než odpovědí,“ dodal advokát.

Připomeňme, že Andrej Babiš, stejně jako další aktéři této kauzy, jakoukoliv vinu zcela odmítají. Padlo už i trestní oznámení, informoval Blesk.

Otazníky kolem svěřenských fondů

Ještě dříve Matzner vysvětlil i některé souvislosti svěřenských fondů, nikterak je ale nevztahoval na dřívější počínání Andreje Babiše, který právě obdobu zahraničních trustů využil pro řešení svého dosavadního podnikání:

„Svěřenské fondy se s novým občanským zákoníkem do českého práva vrátily po mnoha dekádách a už před pár lety bylo upozorňováno na jejich možné zneužití pro účely skrývání či vyvádění majetku. Tyto obavy byly a stále do jisté míry ještě jsou na místě, jelikož majetek ve fondu po právní stránce nepatří nikomu a lze jej proto relativně snadno využít jako nástroj k odkládání majetku nebo, v těch horších případech, k praní špinavých peněz.”

Lze však podle něj očekávat, že nově zřízená evidence, která má za úkol prolomit anonymitu zakladatelů a beneficientů svěřenských fondů, pomůže zabránit jejich potenciálnímu zneužívání: „Z praktického pohledu to ovšem nic nemění na tom, že majetek je vždy spravován ve prospěch určité osoby, jejíž faktický vliv na jeho správu po dobu existence svěřenského fondu nelze nikdy zcela vyloučit.”

Kdo udělal pro právní osvětu více?

Svěřenské fondy mají už několik let své jasné příznivce i odpůrce. I když v tradičnějších demokraciích nejde o nic špatného a takzvané trusty jsou hojně používány v řadě západních zemí, které pokládáme za své vzory, v České republice získaly v prvních měsících jejich existence pachuť něčeho nekalého.

Andrej Babiš je svým následným počítáním spíše rehabilitoval. O svěřenských fondech se začalo mluvit, díky premiérovi a jeho podnikání teď o nich ví kde kdo a patrně má i alespoň zběžnou představu o jejich podstatě či fungování.

Když si to všechno dáme dohromady a připomeneme si také toco jsem na tomto místě psal třeba před týdnem, nebo jak jsme v úterý rozebírali historické souvislosti hlasování o vládní nedůvěře, nezbývá než Andreje Babiše ocenit. Pro právní osvětu toho dělá v této zemi jako málokdo. Díky komu jsou lidé schopni diskutovat o nuancích trestního procesu, ale i dalších legislativních detailech?

Císař, Česka, Smutný a jejich úsilí o nové varhany

Pojďme ale raději k pozitivnějším tématům, i když budeme muset opět překročit hranice posledních dní. Advokátní kancelář Císař, Češka, Smutný, která letos opět získala ocenění jako právnická firma roku v oblasti pro bono a společenské odpovědnosti, dlouhodobě podporuje výstavbu nových svatovítských varhan a v tomto projektu se ve veřejném prostoru výrazně angažuje.

Varhany, které staví barcelonská firma Gerharda Grenzinga, už jsou opravdu hodně blízko, v katedrále by se mohly podle posledních informací rozeznít již v roce 2020. Stále pokračuje i veřejná sbírka, v níž se dosud vybralo přes 65 milionů korun.

„Lidé i firmy mohou přispívat libovolné částky nebo si adoptovat vlastní píšťalu. Těch zbývá k adopci ještě přibližně polovina, tedy okolo 3 000 kusů, z nichž je 24 velkých prospektových,“ říká Pavel Smutný, společník této kanceláře a president nadačního mecenášského fondu Bohemian Heritage Fund, který společně se svými kolegy před lety založil. Nyní pomáhá s organizací sbírky.

Novinkou také je, že design varhan zajistí Škoda Auto, která tak oslaví i 100. výročí vzniku samostatného československého státu, a designer Peter Olah. Ten vytváří nejen podobu jejích automobilů, ale vymyslel například rovněž trofeje pro Tour de France.

„K designu nástroje nás inspirovala cesta na sever Čech do krajiny proslavené výrobou českého křišťálu a zastávka u Panské skály, které se pro její tvar říká Varhany. Když tato skála v zimě zmrzne, led na ní vytvoří ozdoby velmi podobné právě křišťálu. A právě tento pocit v jeho minimalistické formě chceme přinést do katedrály a vytvořit šperk, který ji ozdobí s plným respektem k její historické hodnotě,“ popisuje Olah.

„Až budou dokončeny všechny díly varhan, nástroj bude v průběhu léta příštího roku postupně sestaven, ozvučen a odzkoušen. Na příští výročí státnosti by pak měl proběhnout první koncert, stále v dílně pana Grenzinga. Poté bude nástroj opět rozložen, na počátku roku 2020 převezen do Česka, znovu sestaven na katedrálním kůru a definitivně intonován. V katedrále by měl stát na jaře roku 2020,“ popisuje pak další zamýšlený běh událostí organolog a manažer projektu Štěpán Svoboda.

Bříza a Trubač a jejich rady znevýhodněným

Hezké věci jsou spojeny například i s kanceláří Bříza & Trubač. I ta byla nedávno za své počínání oceněna, dlouhodobě spolupracuje například s Nadací Terezy Maxové dětem a projektem To dáš!, za nímž stojí Coca-Cola HBC a kterému jsme se už věnovali.

Doplňme to, že příručka spojená zejména se základními otázkami, které vyvstávají při nástupu do pracovního procesu, je k dispozici na webu zmíněné nadace. Ta nyní představila i výsledky souvisejícího průzkumu, které jsou zpracovány na níže uvedené grafice:

Jak se liší příběh kluka z rodiny a kluka z dětského domova? Projekt To dáš!

Kdy už se začnou podávat hromadné žaloby?

Dodejme, že intenzivně pokračuje listopadová konferenční sezóna, ale také se nezadržitelně blíží do svého finále. Velké akce nás ještě čekají v příštím týdnu, například kongres Právo ve veřejné správě či tradiční akce Nové soukromé právo, za níž stojí Česká advokátní komora a Epravo.cz.

Poslední dobou jsme se mohli ledacos dozvědět třeba o hromadných žalobách. Sympozium proběhlo v rámci Pražského právnického podzimu a Anežka Janoušková z legislativního odboru ministerstva spravedlnosti na něm například uvedla, že resort nyní pracuje na základě schváleného věcného záměru na paragrafovaném znění zákona o hromadných žalobách, jehož návrh by měl být předložen vládě v březnu příštího roku. Neboli hromadných žalob se ještě hned tak nedočkáme, čeká nás pak totiž ještě celý legislativní proces.

A co je rovněž zásadní zpráva? V případě bagatelních nároků půjde zpravidla o automatické přidání se k žalobě, proti kterému bude ale moci člověk vystoupit a z řízení se odhlásit, naopak u finančně náročnějších sporů bude nutné aktivní přihlášení se o svá práva.

Soudci demonstrovali svou sílu

Tento týden v Senátu proběhla konference o novém civilním procesu, za níž stál zejména Nejvyšší soud. Soudci na ní demonstrovali sílu a v reálném čase prakticky popravili dosavadní záměry ministerstva spravedlnosti.

Vznikne tak někdy nový kodex? Těžko říct. Sám ministr Jan Kněžínek (za ANO) během svého úvodního vystoupení uvedl, že resort nemá ambici, aby byl nový civilní řád soudní přijat v tomto volebním období. Původně jej přitom chtěla stihnout už Helena Válková (ANO).

Ke konferenci a k celému tématu se ještě vrátíme. Stejně jako k měnícím se značkám v advokacii a dalším novinkám.

SDÍLET