Chránit a odůvodňovat! Porouchal se nám alarm?

Karel Havlíček

PRÁVNÍ FILOZOFÓRUM KARLA HAVLÍČKA | Kdyby měl právní stát alarm, který se rozezvučí, vnikne-li dovnitř někdo neoprávněně, musely by v těchto dnech zvonky na stole centrální ochrany drnčet jako zběsilé. Nemám teď na mysli jen právní, ale i ideologicky zabarvené kakofonie střetu zájmů, korupce, diskriminace a tak dále, v nichž vždy záleží na tom, kdo bije do zvonů. Míním zdánlivé banality, které možná vypadají jen jako neškodné hřbety rozčeřených vln, ale ve skutečnosti jsou špičkami ledovců, k nimž se řítíme s přetopeným kotlem.

O ministryni Maláčové, která se teď převléká za inspektorku práce a vyráží máchat v tiskovém koši zaměstnavatelské provinilce podle principu „potopit dříve, než se stačí nadechnout“, už tu byla řeč minule. Samozřejmě – nic platno, paní ministryně je ve svých názorech na fungování principů dělby moci a právního státu konzistentní, takže jen suše oznámila, že bude ve svém bohulibém činění pokračovat i se svým – rovněž kostýmovaným – pomocníkem.

Je škoda, že nemá čas podívat se na nějakou neinspekční drobnost. Třeba na dotazník pro žadatele o pozůstalostní důchod. Nejde o to, že jej nemůžete vyplnit a odeslat elektronicky, protože, jak celkem bez ostychu naznačují webové stránky správy sociálního zabezpečení, občan je považován za neschopného takového výkonu, tudíž „žádost se žadatelem sepíše odborník oddělení důchodového pojištění“. Objednat se je krajně obtížné. Pro neobjednané je k dispozici krásné místo k stání ve frontě na chodníku před budovou úřadu. Trvá to dvě tři hodinky – na slunci nebo v dešti. Možná byste se tam mohla mrknout, paní ministryně, až zase pofrčíte na nějakou přepadovku.

Zbytek textu je pro předplatitele
dále se dočtete:
  • Proč by se ministryně Maláčová měla podívat spíše na nějakou neinspekční drobnost?
  • Dozvíme se někdy, co vlastně jsou z právního hlediska protiepidemická opatření?
sinfin.digital