Novotná: Přechylovat příjmení netřeba. Chystaná novela snad odstraní i další nedostatky svobody

Monika Novotná

11. 10. 2019 • 14:00

KOMENTÁŘ MONIKY NOVOTNÉ | V poslední době se v nejrůznějších médiích rozebírá připravovaná novela zákona o matrikách, jménu a příjmení, a to v souvislosti s tím, zda umožnit ženám používat příjmení v mužském, tedy nepřechýleném stavu. Přiznám se, že mě vášnivost některých diskutujících, s jakou hájili nutnost zachování statu quo, značně překvapila.

Již před časem jsem na těchto stránkách vyjádřila přesvědčení, že zákonem je zapotřebí lidem přikázat jen to, co společnost potřebuje a zakázat jen to, co společnosti škodí, a v ostatním respektovat svobodu jedince a autonomii jeho vůle.

Opravdu nevím, komu v dnešním globalizovaném světě škodí, když se chce žena po svatbě jmenovat stejně jako její manžel, bez koncovky ová, kterou vnímá jako archaismus. Argumenty těch, kteří zdůrazňují nutnost odlišení příjmení žen a mužů, mi přijdou stejně zbytečné jako argumenty puristů v době národního obrození.

Kromě požadavku, aby české ženy používaly svá příjmení v ženském tvaru, trvají i na tom, aby se přechylovala příjmení dam ze zahraničí, aniž by jim došlo, že jejich příjmení tak komolíme. Zdůvodnění, že by jinak nebylo jasné např. čtenářům novin, jestli do Prahy přijel (prezident) Trump nebo Melania Trump, neberu. Tomu se přeci dá snadno zabránit tím, že se v komentáři objeví jejich křestní jméno, pozice nebo prosté pan/paní.

Koneckonců, s tímto problémem si snadno poradí většina jazyků, které přechýlení neznají, a jejich čtenáři určitě netápou, o kom čtou. Komické přitom je, že pokud si nepřechýlený tvar příjmení vydobyde česká žena, pak se veřejně její příjmení respektuje a nepřechyluje (paní Peake budiž příkladem). V některých případech dochází dokonce k absurdním situacím, kdy je přechýleno křestní jméno dané paní, protože jej ustáleně její rodná řeč používá na druhém místě (typicky vietnamština).

Navíc, má-li ona paní zrovna příjmení, které patří k těm častým, nepomůže nám k její identifikaci ani to, že budeme mít příjmení v české verzi – pokud bude výstavu otevírat jen „Nováková“, asi ne každému dojde, že jde o bývalou ministryni. Je to stejné, jako když se napíše, že na konferenci vystoupil Zeman – bez dalšího nebudete vědět, jestli tam byl prezident nebo nejvyšší státní zástupce.

Dnes je nepřechýlený tvar příjmení povolován (chápete tu zbytečnost, že volba příjmení podléhá úřednímu svolení?) jen těm dámám, které tvrdí a jakž takž prokáží, že pobývají v zahraničí, které je na nepřechýlený tvar příjmení zvyklé. Proč si tuto zbytečnou byrokracii neušetřit?

Snaha těchto dam určitě nevyplývá z přepjatého feminismu – to by pak nepřijímaly příjmení svého manžela, a ani z přesvědčení o genderové vyváženosti, ale z prostých komunikačních obtíží, s jakými je na jejich představení reagováno v zahraničí – a vy jste manželé? A to se nejmenujete stejně? Věřte mi, že jsem se s tím setkala i já, a to se mé příjmení od manželova liší jediným písmenkem. Vysvětlení, že je přechýlením v češtině vyjadřován vztah „patřící (k) manželovi“ se setkává se stejně překvapeným úsměvem, s jakým zdvořilí cizinci zpravidla reagují na vysvětlení, proč muži na Velikonoce používají pomlázku. Český jazyk se přechýlením příjmení liší i od některých slovanských – i ta slavná Marie Curie byla rozená Sklodowski (a ne Sklodowská).

Náš zákon o matrikách obsahuje i jiná historická úskalí, která jsou v dnešní společnosti překonaná. Jde např. o zákaz změny příjmení manželky za trvání manželství. Pokud si manželé zvolí společné příjmení, pak zákon neumožňuje, aby si jej žena za trvání manželství změnila a např. vrátila ke svému dívčímu příjmení. Nestačí ani to, že s tím bude její manžel souhlasit. Jedinou možností je, že si změní příjmení oba – nebo se rozvedou. I tenhle nedostatek svobody by mohla připravovaná novela odstranit.

Nemyslím si, že bychom se umožněním nepřechylovat příjmení, vzdaly našeho rodného jazyka. Jazyk přece není nehybnou a neměnnou veličinou, v průběhu věků do něj přibyla nová slova i obraty a některá se už nepoužívají nebo ztratila svůj původní význam. A respektujme pravá příjmení Češek i cizinek. Koneckonců, u těch největších osobností nám stačí, když je označíme křestním jménem – ať jde o knížku od Agathy, film s Marilyn nebo Elvisovu písničku.

JUDr. Monika Novotná je místopředsedkyní České advokátní komory a jednatelkou kanceláře Rödl & Partner.

SDÍLET