Občasník za zpřístupnění Pražského hradu: setrvalé ohrožení České republiky terorismem

Václav Vlk

KOMENTÁŘ VÁCLAVA VLKA | Zdá se, že v mojí snaze zjistit, kdo nám zavřel Pražský hrad, se již od státních institucí nic dalšího nedozvím, dostal jsem se tak zřejmě i k poslednímu článku, kterým téma obrněného Hradu uzavřu. A to s finálním rozuzlením. Na Hrad nesmíme chodit jako dřív proto, že máme v Česku setrvalý první stupeň ohrožení terorismem.

Od mého prvního dotazu v rámci „Občasníku za zpřístupnění Pražského hradu“ jsem ušel dlouhou cestu. Na počátku jsem se dozvěděl, že vstup na Hrad vůbec omezen není, poté že možná maličko omezen je, ale nikdo neví proč, až si dotazované instituce uvědomily, že Pražský hrad uzavřely z technických důvodů.

Pokud vás z toho rozbolela hlava a zdá se vám, že si jednotlivé odpovědi odporují, vězte, že tomu tak skutečně je. Co víc, časem se to jenom zhoršuje. V duchu mých posledních dotazů jsem se obrátil na Správu Pražského hradu a Policii České republiky ještě jednou, abych konkretizoval moje dřívější dotazy v návaznosti na prozření Správy Hradu, že jsou tato omezení vlastně jejím dílem. Co jsem se dozvěděl tentokrát?

Dozvěděl jsem se to úplně nejzajímavější. Za to, že nesmíme chodit na Hrad jako dřív, můžou teroristé. Proč? Protože úředně vláda rozhodla, že máme setrvalý první stupeň ohrožení terorismem. Musím říct, že jak jsem byl do té doby klidný, tak po obdržení této odpovědi jsem se začal skutečně bát. Normálně jsem chodil do parku a věřil, že v naší klidné české kotlině se mi nemůže nic stát. Teď už ale vím, že nás potenciální nebezpečí terorismu ohrožuje, a proto preventivně uvažuji o zakoupení neprůstřelné vesty. Nicméně zpátky k závěru dotčených institucí.

Jednak policie - na rozdíl od Správy Hradu, podle níž je Hrad uzavřen z provozních, technických nebo státně-reprezentačních důvodů - má za to, že omezení byla zavedena z důvodu ochrany prezidenta před možnými teroristickými útoky. Policisté uvádí, že kontroly byly na příslušných místech zavedeny ve druhé polovině roku 2016 v reakci na usnesení vlády, jímž byl v České republice vyhlášen první stupeň ohrožení terorismem, který nadále trvá a Instrukcí pro vyhlašování jednotlivých stupňů bezpečnostní ochrany důležitých objektů, jímž Pražský hrad je. Podle policie je organizace kontroly se Správou Hradu a Kanceláří prezidenta koordinována (což Správa v dřívějších odpovědích potvrdila, zatímco Kancelář vyloučila). A konečně policie píše, že omezení míst vstupu do Hradu je v působnosti Správy, nikoli policie (která tedy kontroly nenařídila).

Správa Pražského hradu nezklamala a zcela popřela, že by s nařizováním těchto omezení měla cokoli společného, protože je nejenomže neeviduje, ale ani evidovat nemůže. Je tak s podivem, jak může tato koordinace, jež působí značně nekoordinovaně, vklastně fungovat. Je rovněž zvláštní, že Správa Pražského hradu, která si v návštěvním řádu, na jehož základě byl údajně vstup do areálu Hradu omezen, omezení vymínila, popírá, že by byla tím, kdo z těchto důvodů o omezení rozhodl. Ze stanoviska Správy Hradu tak vyplývá zcela nelogický závěr, že Správa vydala návštěvní řád, který umožňuje vstup omezit, ale Policie České republiky na základě tohoto návštěvního řádu o zavedení kontrol rozhodla. Je toto vůbec možné?

Ptám se jako malé dítě a rovnou si odpovídám. Prezidentská kancelář a její pán si prostě v ponižování plebsu libují a toto se jim náramně hodí. „Co by to bylo za móresy, kdyby nám prostý lid brouzdal neregulovaně pod okny. Za chvíli by možná mohl chtít vědět, co na tom Hradě vlastně děláme a možná nás i kontrolovat. Jenže my jsme osazenstvo Hradu a lid je tady pro nás, ne my pro něj.“

Z odpovědí také vyplynulo, že jako obyčejný lid můžeme alespoň Matyášovou branou z Hradu vypadnout a neobtěžovat, když vstupovat do něj musíme stále regulovaně.

Ještě že jsem boomer. Pamatuji si totiž dobu, kdy si Pražský hrad člověk mohl v klidu projít bez omezení zavedených „carem“ a jeho Správou a snažit se vcítit do toho, co generace před námi vnímaly jako zákon republiky, tedy i majestátnost tohoto sídla. Žádné dotazy nám to nevrátí. Jediné, co to může udělat, je volba jiného dočasného obyvatele hradní kanceláře.

- Článek vznikl s přispěním Tomáše Pipka.

sinfin.digital