Prázdné sudy nemohou nahradit zvony. Tak proč se k tomu v pomalu bobtnající předvolební kampani blížíme?

Karel Havlíček

PRÁVNÍ FILOZOFÓRUM KARLA HAVLÍČKA | Poselství právě končícího týdne by mohlo znít: „Ani nejvyšší hodnoty nelze úspěšně a trvale prosazovat silou.“ A mohl by k tomu být připsán americký prezident Joe Biden, ač je to k němu poněkud nespravedlivé. Že se znovu bude odehrávat zoufalé „stěhování ze střech“, muselo být jasné spoustě státníků. Nejsem ale zahraničně politický komentátor a nechci se jim míchat do kaše. Považuji spíš za potřebné poukázat na to, že uvedený slogan plně platí i v oblasti státoprávní, a to nejen v měřítku mezinárodním, nýbrž i domácím.

Chceme-li hovořit o moderním demokratickém a právním státu, který je euroatlanticky akceptovanou představou ideálu (tedy nejvyšších hodnot), měli bychom se vyvarovat toho, abychom z principů, jež by měly znít jako zvony, dělali prázdné sudy. Když totiž zavěsíte na Loretu baterii prázdných sudů, je po zvonkohře.

Podle mne se k tomu blížíme v pomalu bobtnající předvolební kampani. Jistěže dokonce i naše ústava výslovně počítá s tím, že politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran a hnutí. Zdůrazňuje však, že tato soutěž musí respektovat základní demokratické principy, a – na potvrzení poselství, o němž je výše řeč – odmítá násilí jako prostředek k prosazování zájmů těchto subjektů. Jestli to není elegantní, leč o to neméně naléhavý vzkaz o podstatě státoprávní (výsostně též předvolební a volební) kultury, pak jsem, jak říká klasik drsné americké detektivní školy, indická princezna s dřevěnou nohou.

Zbytek textu je pro předplatitele
dále se dočtete:
  • Proč je basbaryton senátora Fischera plný otrávených šípů?
  • A pociťuje ministryně Maláčová odpovědnost za naplňování smyslu politické kultury?
sinfin.digital