Tajné služby opět zamíchaly kartami. Ředitel BIS si povýšení ale nezaslouží, glosuje Václav Vlk

Václav Vlk

GLOSA VÁCLAVA VLKA | Minulý pátek jsem byl okolo poledne na poli a napadalo krup, jako kdyby sněžilo. Sice teď počasí předstírá jaro, ale vydrží mu to? Nemyslím si. Zima se zdá býti poslední dny konstantou. Takovou, jakou je i termín „množství větší než malé“. 

Po letech se milá formulace trestního práva „množství větší než malé“ dostala až k Ústavnímu soudu, a to v oblasti legálně drženého množství nelegálních drog. Pikantní na tom je, že soudcem zpravodajem byl sám autor trestního zákoníku Pavel Šámal. Svým rozhodnutím a za pomoci Ústavního soudu Šámal zrušil část trestního zákoníku, kde se tento termín objevoval. Soudy tak nebudou moci postupovat podle zrušeného ustanovení, ale budou se muset řídit judikaturou.

Podle zrušené úpravy byla tato konstanta svěřena k přímému výkladu ministerským úředníkům, kteří množství museli určovat vládním nařízením. K tomu se už v roce 2014 vyjádřil Nejvyšší soud, když ve stanovisku svého trestního kolegia určil nové orientační hodnoty. S tímto stanoviskem Ústavní soud nic neudělal, a tak máme celkem jasno. Pan profesor Šámal má sice právní normu hezky hezkou, ale skutečným určovatelem povoleného množství drog se ve finále stal jeho domovský Nejvyšší soud.

Nějak v tom ale nenacházím to základní. U nás v zásadě hulí kdekdo, a tak by to „množství větší než malé“ mělo být velké. Nemyslíte? Musíme ale přijmout fakt, že gangy mají velkopěstírny. Teď je otázka, co s tím? Na odpověď je potřeba trochu zdravého rozumu. Aktivní uživatel marihuany (tzv. hulič) je pořád občan ČR a bez ohledu na tento nedostatek je v celku jinak spořádaný, a tak nechce porušovat zákony. Až velkovýrobce je zločinec. Jejich odlišení je zřejmé, ale cesta k tomu je už komplikovanější. Nejdeme jenom přes mikrogramy účinných látek, ale také přes obtížnější používání naší šedé kůry mozkové. Jak to tedy bude v reálné praxi? Uvidíme. Nebo jak říká jedna postava ze stejnojmenného filmu „Zahulíme, uvidíme“. 

Zbytek textu je pro předplatitele
dále se dočtete:
  • Jak moc porušuje aktivní uživatel marihuany zákon?
  • A je kritika hradního pána vůči řediteli BIS oprávněná?
sinfin.digital