Severočeský trn v oku Evropského soudního dvora. Jak může lokální vyhláška regulující hazard narušovat volný pohyb služeb?

Jan Měkota

KOMENTÁŘ | Nejvyšší správní soud ČR dne 19. dubna 2021 zrušil a vrátil k novému projednání rozhodnutí Městského soudu v Praze o kontroverzní obecně závazné vyhlášce regulující hazard na území severočeského města Děčín. Zareagoval tak na výsledek řízení o předběžné otázce před Soudním dvorem Evropské unie, které svým podáním sám inicioval. SDEU vytýká rozhodnutí Městského soudu v Praze především to, že při rozhodování vůbec nezohlednil příslušnou evropskou legislativu o volném pohybu služeb. Pražský provozovatel heren Bonver Win by se tak ve výsledku mohl dočkat náhrad ušlého zisku za celou dobu, po kterou nemohl provozovat svou činnost. Z důvodu rozporu s unijními předpisy, a to nejen v tomto sporu. Co by to konkrétně znamenalo? Jaké kompenzace a následky by ČR hrozily, pokud by bylo finálním verdiktem prokázáno, že v této kauze došlo k rozporu s pravidly volného trhu? Odpovědi nabízí Mgr. Jan Měkota, advokát a managing associate tuzemské advokátní kanceláře Rowan Legal.

Je nutné upozornit na to, že řízení o předběžné otázce u Soudního dvora EU se týkalo pouze toho, jestli se na kauzu mělo aplikovat unijní právo, konkrétně zásada volného pohybu služeb podle článku 56 Smlouvy o fungování EU. Soudní dvůr se nijak nevyjadřoval k otázce, zda je obecně závazná vyhláška města Děčína, která zakázala provozování heren mimo vymezené lokality, s touto zásadou v rozporu nebo ne. V současné chvíli tedy Soudní dvůr rozhodl pouze o tom, že je v této kauze nutné se otázkou souladu s unijním právem podrobně zabývat.

Původní rozhodnutí Městského soudu v Praze právě tuto otázku ignorovalo, proto jej na základě rozhodnutí Soudního dvora o předběžné otázce Nejvyšší správní soud dne 19. března 2021 zrušil a kauzu vrátil tomuto soudu k novému rozhodnutí. O několik dní později zrušil Nejvyšší správní soud v návaznosti na rozhodnutí Soudního dvora i rozhodnutí Městského soudu v Praze v případu týkajícím se stejného provozovatele, tentokrát však na území města Brna.

Zbytek textu je pro předplatitele
dále se dočtete:
  • Čím se Městský soud musí nově zabývat v novém rozhodnutí?
  • Co vše mohou nárokovat provozovatelé heren?
sinfin.digital