Ze zákulisí právnické fakulty: Jak učit evropské právo jsme se nemohli shodnout několik let, vzpomíná Michal Tomášek

Michal Tomášek

ZE ZÁKULISÍ PRÁVNICKÉ FAKULTY | Proděkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy a vedoucí její katedry evropského práva Michal Tomášek pokračuje v seriálu „Ze zákulisí právnické fakulty“ vzpomínkami na vstup Česka do EU a na dohady o to, jak se mělo na pražské právnické fakultě dál učit evropské právo.

Dlouho očekávaný den vstupu do Evropské unie 1. května 2004 jsem neprožil doma, ale ve španělském Santiago de Compostela, kam jsem byl pozván v rámci programu Erasmus. U příležitosti rozšíření EU o 10 nových členských zemí uspořádaly vláda Galicie, zastoupení Evropské komise a velvyslanectví nově přistupujících zemí ve Španělsku prezentace těchto států za účasti oficiálních hostů, umělců a odborníků na evropskou problematiku. Česká republika byla důstojně reprezentována výstavou v českém stánku, koncerty a přednáškami, ale i promítáním filmu režiséra Jana Hřebejka „Musíme si pomáhat“ se španělskými titulky. 

Velmi působivým vyvrcholením všech akcí bylo slavnostní defilé vlajek starých a nových členských států. Konalo se na prostranství před katedrálou sv. Jakuba, která ze Santiaga (města sv. Jakuba) činí jedno z nejvýznamnějších poutních míst, k němuž směřují, většinou pěšky, poutníci z celé Evropy. Mezi poutníky jsem se zařadil i já, ovšem nikoliv pěšky, což by trvalo asi několik let, nýbrž autem.

Ze zákulisí právnické fakulty: Kvůli profesuře jsem odmítl i ČNB, vzpomíná Michal Tomášek

sinfin.digital