Komunisty obstavili papírovou zdí. Po 30 letech událost u olomoucké právnické fakulty zrekonstruují | info.cz

Články odjinud

Komunisty obstavili papírovou zdí. Po 30 letech událost u olomoucké právnické fakulty zrekonstruují

Olomoucká právnická fakulta plánuje oslavit 30. výročí sametové revoluce výjimečnou akcí nazvanou Sametová rekonstrukce. V pondělí 18. listopadu začne před jejími budovami stavba krabicové zdi. Tou se právě před 30 lety snažili lidé zahradit prostory tehdy spojené s vládnoucí komunistickou stranou i pomníkem prvního dělnického prezidenta. Fakulta teď chce tyto události připomenout.

„V našich dvou budovách původně sídlil Okresní výbor Komunistické strany Československa a Stráž lidu. Po 17. listopadu sem přicházeli lidé a nosili papírové krabice s různými hesly. Máme dobové fotografie, na nichž jsou budovy obestavěny těmito krabicemi. Navíc před fakultou stávala dlouhodobě socha Klementa Gottwalda, i proto sem lidé nosili ty krabice - aby se oddělilo to staré od nového, co nás čekalo,“ popisuje pro INFO.CZ děkanka olomoucké právnické fakulty Zdenka Papoušková. 

Sametová rekonstrukce začne 18. listopadu v 10:00 hodin. Uskuteční se v rámci širšího programu, který  u příležitosti oslav výročí sametové revoluce připravuje přímo Univerzita Palackého.

„Účast již potvrdili hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk, primátor Miroslav Žbánek, první porevoluční rektor univerzity Josef Jařab i současný rektor Jaroslav Miller či senátor Lumír Kantor. Po jejich krátkých proslovech bude položena základní krabice pro papírovou zeď, aby stála přibližně tak, jak ji postavili Olomoučané a lidé z blízkého okolí  po 17. listopadu 1989,“ vypočítává dále děkanka.

„Sametovou rekonstrukcí chceme přiblížit tyto události a budeme rádi, když zeď bude co největší. Zapojit se mohou po celý týden nejen kolegové a studenti, ale všichni z Olomouce i blízkého či dalekého okolí,“ dodává. 

Fakulta využije rovněž plotu, který zahrazuje právě probíhající stavbu nové knihovny a studovny. Na plotu budou od zahájení stavby zdi až do poloviny prosince viset fotografie Jindřicha Štreita. „Pan profesor Štreit má ve formátu dvakrát jeden metr různé dobové snímky, nejen z Olomouce, zpracované jako venkovní plakáty. Původně jsme se obávali, že staveniště bude tento prostor hyzdit, nakonec ale plot efektivně využijeme. Prostor mezi budovami fakulty se změní ve venkovní galerii,“ plánuje Zdenka Papoušková.

„Pozvánky jsme poslali napříč univerzitou a řada z oslovených již nadšeně reagovala ve smyslu, že když se zapojili tehdy, zapojí se i tentokrát. Já jsem tehdy měla čerstvých patnáct let, byla jsem v prvním ročníku na gymnáziu a vnímala jsem situaci tak, že jsme se ulívali ze školy, cinkali klíči na náměstí a cítili se strašně důležitě. Byla to opravdová euforie, my náctiletí jsme očekávali obchody plné zboží jako v západním Německu. V tom věku nám nedocházelo, co všechno je s pádem komunismu spojené,“ přidává s úsměvem Zdenka Papoušková osobní vzpomínky na tehdejší dobu. 

Právnická fakulta Univerzity Palackého ostatně začala s oslavami 30. výročí Sametové revoluce již letos v květnu, kdy její tradiční konferenci Olomoucké právnické dny 2019 zahájil přednáškou jeden z aktérů tehdejších událostí, současný předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský.

„Jsem ráda, že pan předseda pozvání přijal a hovořil o atmosféře tehdejší doby a budování právního státu. On sám se totiž podílel na Ústavě a dalších právních předpisech. Nám jako dospívajícím dětem samozřejmě vůbec nedocházelo, s čím vším budou změny spojené. Jejich význam, myslím, že nejen mně, naplno dochází právě v posledních letech,“ uzavírá děkanka.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud