Lenka Bradáčová protikorupčnímu speciálu šéfovat nebude. Ministr Kněžínek už ho nechce | info.cz

Články odjinud

Lenka Bradáčová protikorupčnímu speciálu šéfovat nebude. Ministr Kněžínek už ho nechce

Plány na vytvoření takzvaného protikorupčního speciálu v rámci státního zastupitelství, kterému měla podle tehdejších informací šéfovat pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová, vzaly za své. Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO) na dotaz INFO.CZ uvedl, že tento útvar Česká republika nepotřebuje. A souhlasí s ním i další oslovení právní experti. Otevíráme tak pátý díl seriálu Státní zástupci – čas na změnu?

Státní zástupci - čas na změnu?
Státní zástupci drží v mnohém naše životy v rukou. Právě oni rozhodují o tom, zda půjdeme k soudu, nebo ne. Právě oni svým zásahem na Úřadu vlády shodili vládu Petra Nečase (ODS) a otevřeli cestu k premiérství Andreje Babiše (ANO). Postupem času přitom na veřejnost vyplouvá stále více jejich přešlapů. Je čas na reformu postavení státního zastupitelství? Měli by být státní zástupci za své počínání odpovědní více, než jsou dnes? INFO.CZ spustilo desetidílný seriál Státní zástupci - Čas na změnu? Podrobně v něm analyzujeme podstatu profese státních zástupců, její historii, to, co žalobci smějí a co naopak nesmějí, a zaměříme se rovněž na možné změny, které by byly v této profesi vhodné. Seriál upozorní rovněž na ty nejkřiklavější problémy, které se v souvislosti se státními zástupci objevují.

„Nepotřebujeme,“ reagoval ministr spravedlnosti Jan Kněžínek zcela jasně na otázku INFO.CZ, zda potřebujeme protikorupční speciál státního zastupitelství. A za pravdu mu dává i většina oslovených právníků. A vysloveně o něj nebojují už ani státní zástupci.

Bradáčová jako šéfka speciálu? Sama to nevylučuje

A rovněž Lenka Bradáčová pro INFO.CZ uvedla, že protikorupční speciál není v současném uspořádání státního zastupitelství potřebný: „Pokud zůstanou zachována vrchní státní zastupitelství, při nichž působí specializované odbory státních zástupců zabývající se trestnou činností hospodářskou a korupční, potom nikoli. Vznik speciálního úřadu byl logickým vyústěním navrhované změny na zefektivnění soustavy státního zastupitelství v podobě zrušení právě obou vrchních státních zastupitelství. Ony specializované odbory by potom působily samostatně v úřadu nově vzniklém.“

Bradáčová ale nevyloučila, že pokud by takový úřad vznikl někdy v budoucnu, mohla by stále mít zájem o jeho vedení: „Za dnešního stavu jsou všechny takové otázky zcela hypotetické, ale obecně platí, že pro rozhodování tohoto druhu je pro mě zásadní nastavení pravidel, na kterých by úřad fungoval, jeho začlenění do soustavy státního zastupitelství a míra samostatnosti a potřebné nezávislosti.“

Lata: Nefunkčnost speciálu by mohla znemožnit stíhání korupce

Podle prezidenta Unie státních zástupců Jana Laty není otázkou, zda protikorupční speciál existovat má, či nemá, ale to, jak by byl upraven. „Jeho příliš široká působnost by mohla vyšachovat ostatní státní zastupitelství a případná nefunkčnosti speciálu by tak mohla znemožnit stíhání korupce vůbec,“ říká.

Zároveň volá po pojistkách, které by zvýšily nezávislost státních zástupců zařazených do speciálu. „Nynější řešení, kdy věcná příslušnost vrchních státních zastupitelství k výkonu dozoru nad závažnou finanční a hospodářskou kriminalitou je dána pouhou vyhláškou Ministerstva spravedlnosti, rozhodně nelze označit za optimální,“ dodává Lata.

Státní zastupitelství podle něj už dnes dokáže odhalovat a účinně stíhat korupci. „Spíše je otázkou, jak je na plnění tohoto náročného úkolu připravena policie dnes, po velmi sporném sloučení elitních útvarů do jedné Národní centrály proti organizovanému zločinu,“ konstatuje šéf Unie státních zástupců.

Advokáti jsou silně proti speciálu

Právě nad působností případného protikorupčního speciálu se pozastavuje i Lukáš Trojan, který je členem prezidia Unie obhájců. Ani podle něj Česká republika protikorupční speciál nepotřebuje: „Uvedená složka státního zastupitelství nikomu nechyběla a nechybí – za sebe se domnívám, že ani samotným státním zástupcům. Dle mého názoru jakékoliv debaty o změně uspořádaní v rámci nového zákona o státním zastupitelstvím byly motivovány výlučně mocenskými hrami uvnitř soustavy státního zastupitelství.“

Protikorupční speciál nechce ani Lukáš Bohuslav, který působí rovněž na pražské právnické fakultě: „Domnívám se, že vlna protikorupční hysterie, se kterou se potykáme již posledních 10 let, by měla skončit, i kdyby to měl odnést na papíře možná dobře vypadající protikorupční speciál.“

A vymezuje se proti němu rovněž advokát Václav Vlk, který rovněž působí v prezidiu Unie obhájců: „Česká republika nesmí podléhat vlivům módy. Korupce není nic nového ani speciálního, je to ustálená trestná činnost, páchaná věky věků. Dosavadní příslušnost podle závažnosti je dostačující,“ popisuje Vlk.

Česká republika podle něj není tak velká, aby takto specializovaný útvar potřebovala: „Nahnízdí se funkcemi, sekretariátem a vrchními rady a půjde mu jen o vlastní existenci. Začnou se vymýšlet nové procesní postupy, přitesávat a ohýbat právo pro politickou populistickou potřebu. Všechno špatně.“

Trojan: Nemělo jít jen o korupci

Lukáš Trojan ale otevírá další rozměr tohoto tématu. Doplňuje totiž, že obecně známý a užívaný název 'protikorupční speciál' je podle něj bulvarizující a matoucí.

Tento speciál by měl totiž řešit daleko více trestných činů. O co všechno mohlo jít?„Reálně jsou „korupční“ trestné činy pouze tři a to dle hlavy X dílu 3 trestního zákoníku. Jde o § 331 Přijetí úplatku, § 332 Podplácení a § 333 Nepřímé úplatkářství. Pokud by se zakládal speciál za účelem potírání těchto tří trestných činů, stačil by speciálek. Navrhovaný úřad se ale měl jmenovat Úřad pro závažnou majetkovou a hospodářskou trestnou činnost a korupci.“

Trojan tak upozorňuje, že do jeho pravomoci měly spadat trestné činy, jako jsou například pletichy v insolvenčním řízení, porušení pravidel hospodářské soutěže, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a dražbě. A dále třeba i trestné činy spáchané úředními osobami v souvislosti s výkonem funkce, účast na organizované zločinecké skupině, podílnictví, legalizace výnosů z trestné činnosti u vyjmenovaných trestných činů či trestné činy příslušníků GIBS, Vojenské police a zpravodajských služeb.

„Je zcela zřejmé, že náplní úřadu neměl být boj proti korupci, ale koncentrace pravomoci ve vztahu k typům trestné činnosti, kterou bych označil jako 'vlivovou'. Jinými slovy, osoba, jež by speciál řídila, by disponovala koncentrovanou pravomocí k vybraným trestným činům a specifickým okruhům potencionálních pachatelů. Osobně by mě velmi zajímalo, kdo a jakým způsobem vymezil navrhované pravomoci. Odborná ani laická veřejnost s tím nikdy seznámena nebyla a minimálně z historicko-badatelského hlediska by to bylo zajímavé,“ zamýšlí se Trojan.

Podstatné podle jeho slov je, že legislativní cesta tohoto speciálu se ukázala jako politicky i odborně neprůchodná: „Navíc je zcela zřejmé, že soustava státního zastupitelství řádně plní svoje úkoly i bez tohoto úřadu. Myšlenku 'protikorupčního speciálu' tak snad již můžeme definitivně v nadsázce označit za slepou uličku vývoje organizačního uspořádání soustavy státního zastupitelství.“

Benda: Takové instituce bych se velmi obával

Nejde ale jen o advokáty, proti protikorupčnímu speciálu se silně vymezuje rovněž vlivný předseda Ústavněprávního výboru Poslanecké sněmovny a zkušený legislativec Marek Benda (ODS). A navazuje tak na poslední slova Lukáše Trojana.

Potřebuje tedy Česká republika protikorupční speciál v rámci státního zastupitelství? „Rozhodně ne, nejedná se o věc, která by českému právu pomohla. Ba právě naopak, moc korumpuje a absolutní moc korumpuje absolutně. Proto všechny snahy soustředit všechny korupční trestné činy pod jednu instituci povedou jen k hrozbě zneužívání takové pravomoci. Velmi bych se takové instituce i pod vlivem špatných zkušeností se zásahem Vrchního státního zastupitelství v Olomouci na Úřadu vlády obával,“ říká Benda.


V SERIÁLU STÁTNÍ ZÁSTUPCI - ČAS NA ZMĚNU? JIŽ VYŠLO:

1. DÍL Co dělají státní zástupci: Podávají obžalobu, dohlížejí ale i na práva (5. 2. 2019) 

Šéf státních zástupců Lata: Jsme lovečtí psi trestního řízení, musíme ale hlídat i policii (5. 2. 2019) 

2. DÍL Žalobci mají desítky pravomocí, o to menší ale nesou odpovědnost (7. 2. 2019)

Benda: Mnozí státní zástupci se starají o svou veřejnou popularitu mnohdy na úkor podezřelých

3. DÍL Žalobci nesmějí jít na ruku politikům a veřejnému mínění. Dělají to ale někdy?

Chvojka: Státní zástupci by měli být při komentování živých kauz zdrženliví

4. DÍL Kněžínek pro INFO.CZ: Vedoucí státní zástupce by mělo jít odvolat jen v rámci kárného řízení

Státní zástupci mají občas „velké oči“ a méně smyslu pro realitu, říká advokát Sokol

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud