Matzner: Za zájezdy do Itálie a Číny musí cestovky vracet peníze. Jinak prohrají u soudu | info.cz

Články odjinud

Matzner: Za zájezdy do Itálie a Číny musí cestovky vracet peníze. Jinak prohrají u soudu

GLOSA JIŘÍHO MATZNERA | V současné době je značně probíráno a medializováno téma hrozby tzv. koronaviru. Ten bezesporu skýtá mnohá nebezpečí a za účelem prevence je zcela na místě, když klient cestovní kanceláři zájezd právě z důvodu hrozby nákazy koronavirem odřekne. Zejména pak jde-li o destinace značně postižené tímto typem onemocnění, jako třeba vybrané oblasti Číny či severní Itálie. V těchto případech jsem toho názoru, že klientovi cestovní kanceláře jakožto spotřebiteli a slabší straně náleží právo na vrácení ceny zájezdu.

Samozřejmě je z obchodního hlediska vcelku pochopitelné, že cestovní kanceláře se snaží s klienty v těchto případech neúnavně licitovat a tvrdit, že na navrácení ceny zájezdu nemají právo. Tak, aby se s první vlaštovkou neutrhla lavina obdobných požadavků a nestalo se to pro některé cestovní kanceláře likvidačním.

Z hlediska právního je však takovýto postup cestovních kanceláří zcela neakceptovatelný, jelikož by se zde jednalo o případ vyšší moci, za který klient nemůže nést jakoukoliv odpovědnost.

Nad to, pokud by cestovní kancelář v takto mimořádné situaci cenu zájezdu klientovi odmítla vrátit, šlo by z mého pohledu i o zneužití silnějšího postavení cestovní kanceláře, jakožto podnikatele, vůči klientovi, jakožto spotřebiteli, který by byl takovým jednáním cestovní kanceláře bezesporu poškozen. V rámci případného soudního přezkumu by dle mého názoru neobstálo.

JUDr. Jiří Matzner, Ph.D., LLM. je zakladatel advokátní kanceláře Matzner et. al.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud