Miliardy cpou do videoher už i děti. Často jim je jen kolem dvanácti, upozorňují advokáti z Taylor Wessing | info.cz

Články odjinud

Miliardy cpou do videoher už i děti. Často jim je jen kolem dvanácti, upozorňují advokáti z Taylor Wessing

Poradci si už nevystačí s dokonalou znalostí svého vlastního oboru. Například advokátům již k úspěchu nestačí vládnout zákony a relevantními soudními rozhodnutími, ale rovněž přesnými postupy jednotlivých průmyslových odvětví, pro něž pracují. Právníci se přitom vyznají i v oblastech, v nichž bychom je ani nehledali. Dokazuje to také třetí vydání příručky o videoherním průmyslu, jeho vývoji a souvislostech, které nedávno představila i v České republice působící mezinárodní právní firma Taylor Wessing. Z tohoto průvodce můžeme jednak načerpat zajímavé postřehy o byznysu spojeném právě s hrami, jednak ale tato publikace svědčí i o obecnějším a dlouhodobě platícím trendu typickém pro poradenské prostředí.

Že mají advokáti místo i v herním průmyslu a že je právě ten láká, ale vlastně není nic zase až tak divného. Finančně je totiž dosti zajímavý a hlavně opravdu rychle rostoucí. A tak je jasné, že vzbuzuje i množství otázek a zaměřují se na něj rovněž regulátoři.

Jak velký je herní průmysl?

„Videoherní průmysl jako jeden z nejrychleji rostoucích oborů současnosti stále generuje významné tržby dvojciferným tempem. V současné době aktuální objem příjmů přesahuje 130 miliard dolarů. Je to nejen díky geografické expanzi a dobrému hardwarovému zázemí, ale i rostoucímu počtu příležitostných hráčů. Průmysl tak nadále zůstává globální, ale je zde možné zaznamenat výrazný přesun do Asie, kde je přibližně 25 % příjmů jen z Číny,“ uvádí kancelář.

Hry se totiž – i díky technologickému rozvoji a možnostem, které přináší – stále rozšiřují mezi další lidi. A ti průmyslu platí. Značné z procento z nich jsou přitom podle kanceláře děti, často okolo 12 let. Rychle se posouvá také oblast eSportu.

„Průmysl roste a stává se agilnějším a mobilnějším, vydělává více peněz z většího počtu hráčů a zároveň směřuje na východ. Nicméně toto je trend, kterému se současná globální společnost nevyhne. S tím se pojí i metody zpeněžování, zejména oblast mikrotransakcí, pokračuje nadále negativní publicita a postupuje regulace.

Pravidla pro reklamu a marketing, která se na odlišných trzích liší a zavedení GDPR, přináší nové výzvy do odvětví a v neposlední řadě i v oblasti získávání hráčů a manipulace s jejich osobními údaji. Herní průmysl je ovlivňován vyvíjejícím se postojem zaměstnavatelů a zaměstnanců,“ naznačuje pak kancelář v jednom ze svých dalších závěrů, co vlastně právníci v oblasti videoher řeší.

Co všechno řeší právníci u videoher?

Vůbec nejlepší přehled o tom je možné načerpat přímo z „A Guide to the Video Games Industry“, za nímž stojí zejména londýnská kancelář Taylor Wessing a na jejíchž webových stránkách je tento průvodce rovněž k dispozici.

Celkem má 138 stran a za pozornost stojí už jen jeho grafické zpracování. Je totiž vším možným, jen ne konzervativním dokumentem s hlavičkou mezinárodní právní firmy. Kancelář totiž velmi vtipně využila motivy z legendární japonské hry Pac-Man, s níž si videohry jako takové spojí z generačních důvodů patrně většina čtenářů této příručky. A tím i potencionálních klientů kanceláře. O tom ale až později.

Co všechno tedy advokáti ohledně herního průmyslu v dokumentu rozebrali? „A Guide to the Video Games Industry se zabývá pravidly pro zpeněžování her, epeněženkami, transakcemi prováděnými v herních měnách, zvyšováním výnosů z her i daněmi v jednotlivých zemích a sleduje daňové úlevy nejen v UK, ale i v rámci EU. Zajímavou sekcí je i prevence proti praní špinavých peněz. Příručka se dále věnuje inzerci a propagaci her a jejich dalšímu rozvoji. Její součástí je i ochrana osobních dat a ochrana vytvořeného obsahu. Zaměřuje se i na protiprávní obsah. Součástí dokumentu je ochrana autorských práv i vzhledem k tomu, že mnoho her následně produkuje například hračky jako součást marketingu a legální propagace.“ 

I tento výčet dokazuje to, co si mnozí stále neuvědomují: právo je, ať už chceme, nebo nechceme, všude kolem nás a prakticky jakákoliv naše činnost má taktéž právní rozměr. Tu větší, tu menší. Pokud jde ale o byznys, často dosti vrstevnatý.

Trend u advokátů: dokázat své know-how

Pokud jsme zmínili určitý trend v poradenském prostředí, je vhodné jej přesněji popsat. Ilustrují jej ostatně už výše uvedená fakta o herním průmyslu.

Poradci, a v našem případě zejména advokáti, získávají z trhu množství informací, které ve svém celku nabízejí dokonalý obrázek o jeho fungování. A v poslední době se s nimi – samozřejmě v obecné rovině, nijak nenarušující advokátní tajemství – stále častěji a ochotněji chlubí.

Jde přitom rovněž o přirozené a zároveň zajímavé informování o vlastní odbornosti. Různými příručkami o fungování toho kterého průmyslu totiž advokáti dokazují své know-how, které mohou následně prodávat dalším případným zájemcům. Noví klienti do kanceláří přicházejí právě i na základě informací, které si od nich už přečetli a týkají se jejich vlastního trhu.

Jde tak vlastně také o dokonalý marketingový postup, zohledňující přísné regulatorní požadavky zákonů a taktéž stavovských organizací na reklamu a vlastní prezentaci ve veřejném prostoru.

Příručky, které tradičně vydávají mezinárodní kanceláře, ale postupně se k nim uchylují rovněž české firmy, bývají většinou dostupné jak v tištěné, tak i v elektronické formě, a to právě na webech jednotlivých kanceláří. Jak mohou být různorodé, zajímavé a rovněž atraktivně zpracované, přitom nedokazuje jen ta výše zmíněná od Taylor Wessing, ale třeba i publikace Policy Scan 2019 od Dentons. Tak klidně začněte listovat, právníci se v nich totiž rovněž snaží být dosti srozumitelní.

 

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud