Můžete na Facebooku používat slovo olympiáda? Zeptali jsme se expertů | info.cz

Články odjinud

Můžete na Facebooku používat slovo olympiáda? Zeptali jsme se expertů

Napsat na okna restaurace, že zvete návštěvníky na speciální olympijské menu spojené se sledováním hokeje, není možné jen tak. Jde totiž o reklamu, k níž musíte mít svolení. Jinak riskujete pokutu a soud. Použití olympijské symboliky jako jsou například kruhy, vlajka či emblémy, ale rovněž slov olympijský a olympiáda, má totiž přesně daná pravidla. INFO.CZ je pro vás ve spolupráci s několika odborníky na právo duševního vlastnictví u příležitosti dnešního zahájení zimních olympijských her zmapovalo.

Jako běžní fanoušci a ve svém volném čase můžete na sociálních sítích hodnotit jednotlivé sportovní výkony a použití slova olympiáda se při dodržení běžných pravidel chování nemusíte obávat. Problémy ale mohou nastat ve chvíli, kdy byste olympijskou symboliku použili v souvislosti se svým podnikáním nebo třeba i zaměstnáním. Tedy pro komerční účely.

„Základním pravidlem je, že olympijská symbolika nesmí být bez výslovného písemného svolení Mezinárodního olympijského výboru, respektive Českého olympijského výboru, užita pro obchodní, reklamní či jiné komerční účely,“ upozorňuje advokátka Denisa Assefová z mezinárodní kanceláře Schoenherr.

Vysvětluje, že olympijskou symboliku tak nelze bez předchozího svolení použít například na zboží, v obchodních názvech, v reklamě či v korporátních materiálech. Nezákonné je podle ní i vytváření neoprávněných spojení. Konkrétně by šlo například o zaplacení billboardové reklamy s gratulací olympijskému vítězi nebo o reklamu na zboží s vyobrazením pěti kruhů či slovním spojením obsahujícím slova „olympiáda“ či „olympijský“.

Například takovýto firemní facebookový status už může být problematický:  „Všichni v naší firmě sledují olympiádu a fandí českým hokejistům.“

Advokát Jiří Matzner přidává další souvislost, za neoprávněné užívání olympijských symbolik se totiž považuje také pouhé jejich napodobování. I to tak může přinést podobné problémy jako zneužití těch pravých, spojené zejména s finančními sankcemi.

„Jednou z povinností Českého olympijského výboru je zabránit vědomému i nevědomému zneužívání olympijské symboliky, aby nedocházelo ke znehodnocení exkluzivního práva oficiálních partnerů. Primárním cílem ochrany není bránit fanouškovství, ale předcházet a postihovat neoprávněné komerční využití,“ vysvětluje Matzner.

„Český olympijský výbor monitoruje užití olympijských symbolik. V případě zjištění neoprávněného užití je v prvé řadě požadováno okamžité zastavení takových aktivit. Za neoprávněné užívání se může Český olympijský výbor nebo oprávněná osoba také domáhat náhrady škody způsobené neoprávněným užíváním olympijských symbolik,“ dodává Matzner.

Omezeni jsou i sami sportovci

Základní pravidla vycházejí ze zákona o ochraně olympijských symbolik, důležitý je v této souvislosti ale rovněž zákon o ochranných známkách a samozřejmě občanský zákoník. Tato omezení pak samozřejmě v plné šíři nedopadají na již zmíněné oficiální partnery, mezi něž patří například Coca-Cola. Problém není ani se zpravodajstvím z olympijských her a se zveřejňováním fotografií sdělovacími prostředky, i pro ně totiž platí jiná pravidla.

Naopak omezeni jsou v tomto ohledu sami sportovci. „Důležité je také pravidlo, že bez souhlasu výkonného výboru Mezinárodního olympijského výboru nesmí žádný závodník, trenér, instruktor ani funkcionář na olympijských hrách dovolit, aby po dobu trvání olympijských her jeho osoba, jméno, vyobrazení nebo sportovní výkony byly využívány k reklamním účelům,“ říká Denisa Assefová. I pro další lidi, pohybující se například v olympijské vesnici, platí přísná pravidla: „Video a audio mohou akreditované osoby pořizovat na sportovištích i v olympijské vesnici pouze pro vlastní potřebu a není je možné zveřejňovat, a to kvůli ochraně držitelů vysílacích práv.“

Znalost právní úpravy týkající se olympijské symboliky přitom podle Assefové není velká: „Spíše panuje povědomí o tom, že olympiáda je 'všech' a podporovat či 'využívat' ji může každý.“ Opak je však pravdou a vzhledem k malé informovanosti veřejnosti je nutná neustálá osvěta. Ke cti Českého olympijského výboru pak slouží to, že se většinu případů snaží řešit smírně a že přísné sankce nepřicházejí automaticky.

Budvar v problémech kvůli olympiádě

Řada souvislostí je přitom značně nejasných a zda k porušení práv k olympijským symbolikám skutečně došlo, mohou rozhodnout až soudy. Patrně nejzajímavější spor začal před dvanácti lety. Skončil tím, že Budějovický Budvar musel zaplatit Českému olympijskému výboru před dva miliony korun.

Nejednoznačný vývoj tohoto případu popisuje Denisa Assefová: „Budvar ve své reklamě během zimních olympijských her v Turíně použil slovo 'hokejiáda'. Spor řešily již v roce 2006 tři nezávislé orgány - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Rada pro reklamu a Živnostenský odbor Krajského úřadu v Českých Budějovicích. Všechny tyto instituce rozhodly, že reklamní kampaň 'Hokejiáda' neporušila zákon ani jiné předpisy. Nicméně Vrchní soud v Praze porušení zákona v použití slova 'hokejiáda' v reklamě spatřil, jelikož jde o slovo podobné slovu 'olympiáda', což dle jeho názoru naplnilo znaky nekalé soutěže.“

V případech, kdy nedojde k dohodě na vyřešení situace, ale o celé věci musí rozhodnout soud, je přitom ve hře vedle pokuty například i povinnost zničit všechny vytištěné materiály, které olympijský symbol obsahují. Zneužití olympiády se tak může zbytečně prodražit.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud