Novotná: Tajemství výroku, za který vyloučili Klause mladšího | info.cz

Články odjinud

Novotná: Tajemství výroku, za který vyloučili Klause mladšího

KOMENTÁŘ MONIKY NOVOTNÉ | Od nevhodného výroku poslance Václava Klause mladšího, který ho fakticky stál místo v ODS, uplynulo pár týdnů. Přesto má smysl, se k němu s odstupem vrátit. Nechci tu nijak hodnotit, jak moc bylo jeho přirovnání nevkusné, ale zamrzelo mě, že zanikla jeho podstata. Jako často se totiž věnovala pozornost formě, nikoli obsahu.

Je totiž pravdou, že na úrovni Evropské unie jsou vydávány předpisy s mimořádně obtížným textem, který před obecností dává přednost konkrétnímu postižení každé možné situace. Děje se tak snad ve snaze o jednotné pochopení, spíš to ale ilustruje neschopnost autorů vytvořit jednoduché, abstraktně formulované pravidlo, které lze jednoznačně interpretovat a použít na celou skupinu podobných společenských jevů.

S tím je spojené i vytváření pravidel, po kterých není většinová poptávka, společnosti ke spokojenému životu nijak nechybí a naopak lidem existenci mnohdy komplikují. Je přitom zásadní rozdíl mezi projednáváním zákona, který je připraven a předložen vládou jako nová autorská úprava, a zákonem, který vláda předkládá jen z povinnosti kvůli evropským předpisům.

Přitom za zákonem, na kterém se vláda autorsky podílela, je většinou vidět skutečná legislativní praxe na určité úrovni, snaha o to, aby norma byla srozumitelná, i pokus postihnout její dopady. Pak obyčejně dojde na diskuzi na půdě obou parlamentních komor, kde se objeví více či méně kvalitní pozměňovací návrhy. U důležitějších zákonů je běžné široké připomínkové řízení, k návrhu se vyjadřují odborné instituce, akademická obec i odborníci z praxe.

Naproti tomu evropské pravidlo, které musíme implementovat do našeho právního řádu, přichází s odůvodněním, že nám nic jiného nezbývá. A podle toho také vypadá celková diskuse. Často přitom jde o návrhy, které – pokud by nebyly zaštítěny onou povinností – by sněmovna odmítla jako nesrozumitelné a nepotřebné.

Prvním a zásadním problémem s implementací 'nutného zla' je práce našich zástupců v EU. Je obtížně pochopitelné, proč jsou schvalovány předpisy, které mají dlouhou preambuli, nicméně vlastní text je občanovi průměrného rozumu, abych použila slova civilního kodexu, zcela nesrozumitelný. Východisko by bylo jediné – předpis EU (nejde-li o předpis přímo použitelný) zavazuje k implementaci členský stát, nikoli občana.

Je pak na české vládě, aby se v rámci celého procesu nespokojila jen s (více či méně kvalitním) překladem evropského předpisu do češtiny, ale aby se alespoň pokusila dát mu rámec něčeho, co je lidem srozumitelné.

Jen na ukázku – aby bylo jasné, o čem píšu – citace z novelizovaného znění zákona o daních z příjmů v rámci 'implementace směrnice ATAD': „Pokud v důsledku rozdílné právní kvalifikace právní skutečnosti výdaj nebo jiná položka snižující výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji snižuje základ daně přidružených osob více než jednou a v souvislosti s tímto vícenásobným snížením nedochází k vícenásobnému zahrnutí odpovídajícího příjmu do základu daně těchto přidružených osob, zvýší se výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji poplatníka daně z příjmů právnických osob, který je takovou přidruženou osobou, o částku odpovídající snížení základu daně.“

Chápete na první dobrou? Pak jste geniální, nebo daňoví poradci…

Druhým, stejně závažným problémem, je snaha evropskou normu, která sama o sobě představuje okleštění občanských svobod, pod záminkou 'povinnosti' přizpůsobit potřebám státu. A pak v tichosti předložit Parlamentu ke schválení normu, která dopad evropského předpisu značně rozšiřuje, protože to tak 'musíme'.

Typickým příkladem bylo schvalování změny daňového řádu v souvislosti s 'implementací směrnice DAC 5'. Zjednodušeně – DAC 5 zavazoval členské státy, aby zajistily předávání informací, které získaly v souvislosti s odhalováním tzv. praní špinavých peněz, daňovým správám jiných členských států. Jenže české ministerstvo financí si tuto povinnost (vázající členské státy EU) přeformulovalo do povinnosti tzv. povinných osob (včetně bank, advokátů, notářů nebo daňových poradců) a jedna parlamentní strana dokonce navrhovala, aby na poskytnutí této informace měly nárok nejen daňové správy jiných členských států, ale též česká finanční správa.

Obdobně se v minulosti postupovalo například při implementaci povinností, které se měly vztahovat na akciové společnosti obchodovatelné na burze – naši zákonodárci pro jistotu vztáhli takové povinnosti i na jednoosobní společnosti s ručením omezeným.

Závěrem proto jeden vzkaz zákonodárcům: implementace evropské směrnice nemusí být tak špatná, jak to vypadá na první pohled. Vždy je nutné si předem zjistit, co směrnice doopravdy vyžaduje – tedy přeložit ji do jazyka srozumitelného občanovi s průměrným rozumem. A dále ověřit, komu by – podle ní – měly být povinnosti nebo omezení uloženy. Prostě, lidově řečeno, není zapotřebí být papežštější než papež.


JUDr. Monika Novotná je advokátkou a jednatelkou kanceláře Rödl & Partner. Rovněž je členkou představenstva České advokátní komory.

Václav Klaus mladší promluvil krátce před svým vyloučením z ODS exkluzivně v pořadu Štrunc! autor: INFO.CZ

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud