Nový šéf správní justice 2: Zeman Baxu obejít nemůže, shodují se odborníci | info.cz

Články odjinud

Nový šéf správní justice 2: Zeman Baxu obejít nemůže, shodují se odborníci

Nejvyšší správní soud bude mít na podzim nového předsedu. Kdo nahradí Josefa Baxu, ale není jasné. Zřejmé není ani to, z jakých jmen prezident Miloš Zeman vybírá. Podle expertů na správní právo, které INFO.CZ oslovilo, musí být nominant už v současnosti soudcem Nejvyššího správního soudu (NSS), nebo k němu musí být ještě před svým jmenováním novým šéfem správní justice přidělen či přeložen. A to jedině se souhlasem stávajícího předsedy Josefa Baxy. Toto pravidlo nejde podle expertů nijak obejít. „Pouze v hraniční situaci, kdy by nebyl žádný soudce NSS, například po letecké katastrofě, při které by všichni zahynuli, by zřejmě bylo možno jmenovat soudce NSS bez souhlasu předsedy a poté jmenovat tohoto soudce předsedou. Tato situace však není na pořadu dne,“ říká například bývalý náměstek ministra spravedlnosti a člen Legislativní rady vlády František Korbel, který je partnerem v kanceláři Havel & Partners.

To, že by se mohl novým předsedou Nejvyššího správního soudu stát i člověk, který v současnosti působí mimo NSS, označil prezident Miloš Zeman minulý týden v rozhovoru pro ČTK za velmi divokou konstrukci. Sám prezident však rovněž říká, že jen idiot nemění své názory. Je tedy otázkou, zda právě výše uvedené vyjádření můžeme brát za skutečnou záruku toho, že se prezident nerozhlíží mimo NSS. 

Situace, kdy by mohl být jmenován předsedou či místopředsedou NSS člověk v současnosti působící mimo tento soud, a to bez souhlasu jeho současného předsedy Josefa Baxy, však prakticky nelze docílit. Vyplývá to ze stanovisek oslovených právníků, kteří pro INFO.CZ analyzovali příslušné paragrafy.

„Bez součinnosti s předsedou NSS je jmenování kohokoli zvenčí předsedou či místopředsedou NSS či soudcem NSS nemožné,“ říká například František Korbel. „Šlo by o zjevně protizákonný postup mající povahu porušení čl. 68 odst. 2 Ústavy. Výklad práva zde není ani v nejmenším sporný, naopak je jednoznačný a všichni tři dosavadní prezidenti republiky výše uvedeným způsobem postupovali, aniž by měli jakoukoli pochybnost. Prezident Havel takto jmenoval vedení NSS i řadu soudců, prezidenti Klaus a Zeman řadu soudců. Jmenovali je soudci s tím, že budou přiděleni k NSS vždy výlučně se souhlasem předsedy NSS,“ dodává.

Například podle bývalého ústavního soudce Pavla Matese by bylo jmenování bez tohoto souhlasu neplatné. Obtížně představitelná je tato situace i podle Ondřeje Preusse z pražské právnické fakulty.

Mohl by prezident NSS postupně vyprázdnit?

I přes úvodní konstatování je vhodné připomenout, že Miloš Zeman je pověstný svým kreativním přístupem k pravidlům, k tzv. tvůrčímu výkladu Ústavy se ostatně sám hlásí. Lze si tak například představit situaci, kdy by skončil mandát současnému předsedovi i místopředsedovi a až poté by byl jmenován nový předseda, který by se stal ještě před tím soudcem NSS? Bylo by pak možné tohoto dosáhnout bez souhlasu předsedy NSS?

„Tuto situaci si lze představit jen tak, že soudcem NSS bude jmenován někdo se souhlasem stávajícího předsedy. Poté zaniknou uplynutím funkčních období funkce předsedy a místopředsedy NSS, takže nebude žádný předseda ani místopředseda NSS. Prezident republiky může za této situace jmenovat předsedou a místopředsedou jedině tu osobu, která je soudcem NSS, nikoho jiného. Dokud existuje alespoň jeden soudce NSS, má prezident koho jmenovat předsedou. Soudci NSS se stávají lidé s tím, že v případě potřeby musí být každý z nich schopen vykonávat i funkci předsedy nebo místopředsedy,“ říká František Korbel.

„Pouze v hraniční situaci, kdy by nebyl žádný soudce NSS, například po letecké katastrofě, při které by všichni zahynuli, by zřejmě bylo možno jmenovat soudce NSS bez souhlasu předsedy a poté jmenovat tohoto soudce předsedou. Tato situace však není na pořadu dne,“ dodává.

A podobně se na celou věc dívá i docent Mates. Pokud by souhlas neměl kdo dát, nikdo nový by se novým soudcem NSS nemohl podle jeho slov stát: „Zdá se, že jde o situaci blízkou písničce Lojza a Líza, kde je hledáno řešení pro zásobení domácnosti vodou, které dopadlo patem, protože vědro má díru. Uvažováno ad absurdum, mohl by tak za několik let NSS ukončit svoji činnost, pro absenci soudců.“

Za nerealistickou takovouto situaci považuje i Ondřej Preuss z pražské právnické fakulty: „Nicméně v praxi samozřejmě může převážit určitý kreativní výklad opřený o nutnost řešit takto „vzniklou“ situaci. Správně by však měl jistě být jmenován soudce NSS.“

Problematika jmenování nového předsedy Nejvyššího správního soudu je ale právním pohledem ještě daleko složitější. Postupně vám v seriálu věnovaném tomuto tématu nabídneme kompletní vyjádření některých oslovených právníků.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud