Od Baltu k Jadranu budeme jedna velká kancelář, plánuje středoevropský šéf Deloitte Legal | info.cz

Články odjinud

Od Baltu k Jadranu budeme jedna velká kancelář, plánuje středoevropský šéf Deloitte Legal

Vedoucí partner české kanceláře Deloitte Legal Jan Spáčil vede i celý středoevropský region firmy. „Jeho cílem je vybudovat nejsilnější středoevropskou advokátní kancelář pokrývající jurisdikce od Pobaltí po Jadran a Černé moře,“ popsala už dříve kancelář. Spáčil nyní v rozhovoru pro INFO.CZ tyto záměry konkretizuje: „Kanceláře se rozvíjejí, dosud ale spolu úplně nespolupracovaly. Teď se snažíme, aby to centrum, nyní tedy Praha, mohlo více ovlivňovat a určit další směr.“ Spáčil ale popisuje rovněž to, jak si stojí česká pobočka firmy a jakých dosahuje výsledků.

Jste jednou ze dvou advokátních kanceláří na českém trhu, které mají přes 100 právníků. Co vás k tomu vede?

Je to více faktorů. Jednak jde o poptávku klientů, jednak o velice dobrou spolupráci v rámci Deloittu. Stále více se nám totiž daří přesvědčit kolegy i jejich klienty, že cokoliv, co Deloitte dělá, má v sobě právní aspekt, nabízíme tak dohromady komplexnější službu. Proto rosteme a myslím, že budeme růst i dál.

Primárně se ale nesoustředíme na růst, jedním z našich hlavních cílů je dát budoucnost našim lidem. Pokud chceme, aby všichni, kteří se osvědčí, mohli postupovat na seniornější pozice, musíme růst. Dává nám to pak také možnost dalších specializací, které se zase prohlubují. Takže to takto nabývá. Nemyslím si ale, že další růst bude úplně lineární a že bude v průběhu dalších dvou let tak výrazný jako dosud. Byl to přece jen hodně rychlý růst. Musíme také identifikovat další možné růstové oblasti, ale právě u zvláštních expertíz je dost prostoru.

O co by mohlo jít?

Inspirujeme se v zahraničí a zaměřujeme se zejména na dvě oblasti: Legal Management Consulting (LMC) a Legal Managed Services (LMS). Mimo tyto oblasti spatřujeme velký potenciál například v právu životního prostředí a související cirkulární ekonomice, další specializaci v restrukturalizacích na základě znalostí daných odvětví a podobně, a také v compliance a forenzních službách s dalším využití technologií a tak dále. Těch oblastí je celá řada.

Co si máme představit pod Legal Management Consultingem?

Jde o to, jak nově a efektivně obhospodařovat právní agendu. Jedná se o poradenství, které sice tady funguje jinak než na velkých trzích, jako je Velká Británie, Španělsko či Německo, o Spojených státech nemluvě, ale i tak má potenciál. V České republice je většina právních oddělení relativně malá, někdy jednočlenná, přesto anebo možná právě proto firmy stojí před otázkou, zda právní agendu řeší nejlépe, jak mohou, zda právní oddělení či externí dodavatel plní svou roli co možná nejvýhodněji pro firmy, a zda firmy mají nejen skutečně ošetřena všechna rizika, ale také využívají všech možností právního oddělení. Jde také o to, zda například nemohou svá data poskytovat i obchodníkům či compliance oddělením. Řada studií teď přichází s tím, že právní oddělení časem zaniknou a budou součástí větších compliance úseků, pokud si samy neobhájí své místo v organizaci.

Naše práce se ale netýká jen lidí či jejich organizace a náplně práce. Často dostáváme třeba dotazy na technologie. V současné době na ně nejsme schopni okamžitě odpovědět tak, jak bychom si představovali, stále hledáme to nejlepší. Například londýnský Deloitte Legal teď spolupracuje se 14 startupy vybranými z více než stovky potenciálních partnerů na základě vyzkoušené metodologie Deloitte, s nimiž zkoumá, jak by řada věcí mohla lépe fungovat jak interně pro nás, tak externě pro klienty. Naši rumunští kolegové se pak například dívají přímo dovnitř Deloitte Legal v Rumunsku a řeší, co by mohlo fungovat efektivněji a jinak, takový interní LMC projekt. Chystáme se na něj též. 

O co jde v té druhé oblasti, kterou jste zmiňoval, tedy Legal Manage Services?

Například o poskytování právníků na zakázku. Ve chvíli, kdy určitý podnik řeší transakci, máte tým právníků, který mu na to můžete půjčit přímo do firmy. Nebo třeba klientům půjčíme stálého interního právníka na částečný úvazek. Zatím jsme na to měli poměrně dost požadavků, ne vždy jsme se ale domluvili. Stále cizelujeme to, jak by to mělo fungovat. Poptávka ale roste a roste.

Loni jste se stal šéfem regionu střední Evropy Deloitte Legal a po čase se vrátil do nadnárodního vedení. Proč?

Ve vedení české kanceláře jsme si řekli, že pokud se máme dál rozvíjet, měli bychom převzít odpovědnost za celý region. Když se rozvine region, pomůže to české kanceláři. Při této velikosti kanceláře se totiž musíte dívat i okolo, jak uspět na středoevropském trhu nebo jak být s dalšími středoevropskými firmami atraktivní třeba pro americké kanceláře, které tady potřebují obsluhovat své klienty. 

Jaké postavení má dnes český Deloitte Legal v rámci regionu?

Jsme jednou ze tří největších kanceláří, s polskou a rumunskou. Co do počtu lidí i tržbami je to velmi podobné. V České republice šlo na konci roku 2018 o zhruba 300 milionů korun a to číslo neklesá, za rok 2019 ale ještě nemáme čísla hotová. Chceme dále rozvíjet Maďarsko, dobře funguje také Chorvatsko nebo třeba Bulharsko, které rychle vyrostlo. Kanceláře se rozvíjejí, dosud ale spolu úplně nespolupracovaly. Teď se snažíme, aby to centrum, nyní tedy Praha, mohlo více ovlivňovat a určit další směr.

Jde tedy až o snahu vybudovat jednu velkou středoevropskou kancelář, která bude fungovat synergicky a v rámci jednoho byznysu?

Přesně tak. Ale náš středoevropský region je specifický, nyní do něj více zapojujeme například i rakouské kolegy, blíže budou i ti němečtí, i když nebudou přímo součástí tohoto regionu. 

Naopak do něj ale počítáte například i Pobaltí. To je ale poměrně specifický trh…

Je. Často mají blíže ke Skandinávii, minimálně k Finsku, ale je tam rovněž úzká spolupráce s Polskem. Nestává se tak úplně často, že by se na stejném segmentu klientů potkávali kolegové z Pobaltí a třeba z Albánie či Kosova, i tyto země počítáme v Deloittu do našeho regionu. Tam zase hodně spolupracují s Itálií. Jde ale o logické mosty, které mohou byznys propojovat a pomáhají mu. 

Jak vaše role vypadá konkrétně?

Stále cítím jako svou hlavní odpovědnost českou kancelář. Bylo mi tak jasné, že střední Evropu nemůžu dělat sám. Vybudovali jsme proto síť lidí, kteří se věnují konkrétně daným oblastem. Spolupracuji i se dvěma velmi zkušenými zahraničními kolegy, kteří sedí v Praze a mají na starosti čistě tuto regionální firmu, nestarají se o nic lokálního. A intenzivně se tomu věnuje i dřívější vedoucí partner naší kanceláře Vladimír Ambruz, který je ve střední Evropě lídrem pro riskové věci a kvalitu. 

Jednotlivé kanceláře spolu budou spolupracovat, když bude spolupráce probíhat na přirozeném základě. A to jsou buď klienti nebo odbornost. A právě lídři jednotlivých oborů by tak tuto strukturu měli táhnout dál. Snažím se tedy hlavně nastavit strukturu a postavit tento tým. 

Jak dlouho se chcete regionálnímu řízení věnovat?

Na to nejsem schopen odpovědět, závisí to na řadě okolností. Hlavně v tom musím vidět smysl a reálný posun.

Myslím to tak, zda jste se nedomluvili, že to bude třeba na rok nebo na dva.

Na začátku jsem navrhoval, aby to bylo na rok. Tento návrh, že poté by tato funkce rotovala, mi ale úplně neprošel.

Neočekává vás ale naopak v rámci Deloittu posun ještě výše?

Otázkou je, jak ten popis výše definovat… V Deloitte Legal se v létě vyměnil globální lídr a novým šéfem jsem byl osloven, abych globálně vedl tzv. Eminence Deloitte Legal. Na mé odmítnutí s argumentem, že musím nejdříve nastavit strukturu fungování Deloitte Legal v CE dotyčný reagoval, že tedy počká pár měsíců. A k mému překvapení počkal, v prosinci se ozval, že už uplynula ta čekací doba a agendu jsem tak dostal na starost…

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud