Články odjinud

Padla by Babišova vláda před 100 lety? Stačilo daleko méně poslanců. Právní osmičky 6

Padla by Babišova vláda před 100 lety? Stačilo daleko méně poslanců. Právní osmičky 6

Minulé úterý, kdy se naplno rozběhla kauza spojená se synem premiéra Andreje Babiše (ANO), jsme si připomínali rovněž další důležité výročí spojené se vznikem samostatného Československa. Přesně před 100 lety, 13. listopadu 1918, totiž Národní výbor přijal takzvanou Prozatímní ústavu. Ta stanovila řadu základních mechanismů pro fungování nového státu, mimo jiné i pravidla pro hlasování o vládní nedůvěře.

Vládu Andreje Babiše čeká v pátek v Poslanecké sněmovně boj o přežití. Pravidla stanoví článek 72 Ústavy. Aby opozice slavila úspěch, muselo by se proti premiérovi postavit minimálně 101 poslanců. Počítá se totiž většina ze všech 200 členů dolní parlamentní komory.

Účast či neúčast v sále tak hraje až druhotnou roli, kvorum totiž není možné nijak snížit. Potřeba je zkrátka 101 poslanců a více. A i kdyby se teoreticky schůze účastnilo právě jen 101 poslanců, opoziční návrh by museli podpořit úplně všichni, aby uspěl.

Kolik poslanců bylo v roce 1918 potřeba?

V počátcích samostatného Československa ale platila úplně jiná pravidla. Našli bychom je v takzvané Prozatímní ústavě, kterou Národní výbor schválil 13. listopadu 1918. Ten se následně přerodil na Národní shromáždění, v němž zasedalo 256 poslanců.

K vyslovení nedůvěry však stačilo pouhých 65 poslanců. Tento výpočet vychází z paragrafu 16: „Vláda jest odpovědna Národnímu shromáždění, které ji může za přítomnosti aspoň poloviny poslanců prostou většinou hlasů odvolati, což se stane vyslovením nedůvěry.” V souvislosti s ustanovením v paragrafu 6 však byla třeba účast nadpoloviční většiny poslanců.

V březnu roku 1919 se počet poslanců navýšil na 270, teoreticky se tak zvýšil i počet poslanců nutných pro vyslovené vládní nedůvěry.

Naopak samotný návrh na hlasování o nedůvěře muselo v prvních měsících Československa podepsat v absolutních číslech o něco více poslanců než dnes. I toto číslo stanovil paragraf 16: „Návrh na vyslovení nedůvěry musí býti podepsán nejméně jednou čtvrtinou poslanců a přikáže se nejprve výboru.” Šlo tak nejprve o 64 poslanců, dnes je to 50. Poměrově ale počty vycházejí zcela srovnatelně.

A v roce 1920?

Prozatímní ústavu ale, jak už se ostatně dá předpokládat prvoplánově z jejího názvu, platila jen poměrně krátkou dobu. Zhruba za 15 měsíců, na konci února roku 1920, totiž Národní shromáždění schválilo Ústavní listinu, která vydržela po celou existenci demokratického státu a dodnes je v mnohém vzorovým dokumentem.

Ta pravidla pro hlasování o nedůvěře v určitém ohledu zpřísnila, návrh muselo podepsat dokonce 100 poslanců. K vyslovení nedůvěry byl nutný ale stejný poměr poslanců jako podle Prozatímní ústavy.

Stanovil to paragraf 75: „Vláda je odpovědna poslanecké sněmovně, která jí může vysloviti nedůvěru. K usnesení je třeba přítomnosti nadpoloviční většiny poslanců, nadpoloviční většiny hlasů a hlasování podle jmen.”

Kolik poslanců bylo k čemu potřeba?

Vraťme se ale ještě k první Ústavě, podle níž se v Československu v počátečních měsících jeho existence postupovalo. Ve Sbírce zákonů a nařízení vyšla pod číslem 37/1918.

Prozatímní ústava obsahovala pouhých 21 paragrafů. Prvních šest se týkalo Národního shromáždění. Počet jeho členů jsme již rozebrali, citujme tak například ještě paragraf 4: „Národní shromáždění vykonává pravomoc zákonodárnou pro celý stát i jednotlivé jeho části a pravomoc dozorčí nad mocí výkonnou až do doby, kdy dle ústavy konečné sejde se a ustaví sněmovna vyšlá z voleb.”

Podle paragrafu 6 bylo Národní shromáždění usnášeníschopné za přítomnosti alespoň třetiny členů: „Usnáší se nadpoloviční většinou přítomných. Přítomnosti alespoň dvou třetin poslanců a dvoutřetinové většiny přítomných jest třeba ke změně tohoto zákona, zákona o všeobecných právech občanů, zákona ze dne 9. listopadu 1918 o osobní nedotknutelnosti členů Národního shromáždění a k usnesení o vypovědění války.

K volbě presidenta a ke schválení mezinárodních smluv (10. lit. a) jest třeba přítomnosti nadpoloviční většiny poslanců a dvoutřetinové většiny přítomných. Přítomnosti nadpoloviční většiny poslanců jest třeba k usnesení podle poslední věty § 11 a první věty § 16.”

Tato poslední věta dopadala na přehlasování veta presidenta a na již zmíněné rozhodování o vládní nedůvěře. Slovo president není takto napsáno z nedůslednosti, nejde o ignorování pravidel pravopisu. Prozatímní ústava totiž počítala vzhledem k dobovému pravopisu právě s presidentem.

Nevrátíme se přece jen k monarchii?

Velmi zajímavé, zvláště ke studiu dobové atmosféry, je znění paragrafu 7: „Hlavou státu je president republiky, kterého volí Národní shromáždění (§ 6). Úřad presidenta trvá až do doby, kdy podle ústavy konečné nová hlava státu bude zvolena.”

Emeritní rektor Univerzity Karlovy a respektovaný profesor právních dějin Karel Malý jej totiž na nedávné konferenci Na prahu nové doby vysvětloval jako otevřená dvířka k návratu k monarchii.

Že je Československo republikou, šlo totiž z této Ústavy poznat právě z úvodního označení paragrafů 7 až 12: O presidentu republiky. A také z těchto jednotlivých paragrafů, podobně jako z paragrafu 13, jež stanovil, že: „Rozsudky a nálezy soudů vyhlašují se jménem republiky.”

V souvislosti s konečnou ústavou se ale již píše o nové hlavě státu, nikoliv republiky. Tuto formu státu ale následně potvrdila i ona Ústavní listina z roku 1920.

Pravomoci prezidenta stanovil paragraf 10: „President republiky:

a. zastupuje stát na venek,

b. je nejvyšším velitelem vojska,

c. přijímá vyslance;

d. vypovídá podle usnesení Národního shromáždění válku a předkládá mu sjednaný mír ku schválení;

e. jmenuje důstojníky, státní úředníky a soudce počínaje VI. třídou hodnostní nahoru

f. má právo prominouti nebo zmírniti tresty i právní následky trestného činu, odsouzení nebo trestu, jakož i naříditi, aby trestní řízení nebylo zahájeno, anebo zahájené trestní řízení aby bylo zastaveno.

K vládním úkonům, jež president republiky vykonává, musí býti opatřen spolupodpis příslušného odpovědného člena vlády.”

Co nesmějí ministři?

Od paragrafu 14 se všechny zbývající týkaly moci výkonné a nařizovací. Vláda měla stanovených 17 členů, usnášeníschopná byla při přítomnosti alespoň 10 ministrů. Sídlila v Praze.

Jak daleko už v oněch chvílích tvůrci Ústavy přemýšleli, ilustruje například druhá věta paragrafu 15: „Žádný člen vlády nesmí býti členem správní neb dozorčí rady akciových společností, nebo jednatelem společností s ručením omezeným, které podléhají dani výdělkové podniků k veřejnému účtování povinných.”

Podle paragrafu 17 pak měla vláda tyto úkoly: „Vláda rozhoduje ve společných schůzích:

a. o vládních předlohách pro Národní shromáždění určených,

b. o všech věcech politické povahy,

c. o jmenování úředníků, pokud jmenování ústředním úřadům nebo presidentovi republiky je vyhraženo.” Nezapomeňme ale třeba ani na jednu větu z paragrafu 19: „Nařízení podpisují ministerský předseda a nejméně devět ministrů.”

Citace ze zákonů vycházejí ze znění Prozatímní ústavy a Ústavní listiny na stránkách Poslanecké sněmovny.

 

Vánoce 2018

Vánoce jsou možná jediným svátkem v roce, kdy většina Čechů dodržuje stejné tradice. Zároveň jsou obdobím, kdy se rodiny schází a vyráží na výlety na vánoční trhy po Česku i do zahraničí. A jak slaví narození Ježíše Krista v jiných kulturách? V našem vánočním speciálu najdete kromě zapomenutých tradic také rady na nákup kapra i tipy, do kdy objednat dárky, aby stihly udělat radost pod stromečkem.  

Vánoční zvyky Vánoce v historii Vánoční trhy v Česku Vánoční trhy v zahraničí Počasí na Vánoce Do kdy objednat dárky Jak vybrat ideálního kapra Kam se stromečkem Vánoce u muslimů Vánoce u Romů Vánoční tradice ve světě Hlášky z vánočních filmů

10 nejlepších aplikací roku pro Android a iOS

Mobilní svět zaplavuje čím dál víc aplikací, které bojují o pozornost náročných uživatelů. Podívejte se na seznam těch nejlepších, které si můžete stáhnou ať už máte Android nebo iOS. 

Lastpass password manager

Unikátní heslo po nás chce nejen email a platební karta, ale i kdejaká aplikace. Ti, které neustálé zadávání obtěžuje, ale nemusejí zoufat. Stačí si stáhnout správce hesel, který si je bude pamatovat za ně.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Gallery Doctor - Photo Cleaner

Jestliže patříte mezi ty, kteří spoušť fotoaparátu zmáčknete hned několikrát za sebou, ale už nikdy se nedonutíte fotogalerii promazat, je Gallery Doctor přímo pro vás. Podle vašeho nastavení bude automaticky mazat například rozmazané, tmavé, nudné nebo téměř identické fotky.

Pro iOS můžete stáhnout zde

TickTick

Pokud vám vyhovuje "úkolníček", měli byste zkusit Tick Tick. Pomůže vám úkoly roztřídit nebo sdílet, navíc si můžete obsah synchronizovat přes cloud a integrovat ho do svého kalendáře.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zdeLink

Alarmy - Sleep if u can

Těm, kdo jsou schopní zamáčkou tři budíky po sobě a klidně spát dalších několik hodin, může pomoct aplikace Alarmy. Po zazvonění totiž budou muset vykonat několik úkolů, které je zaručeně dostanou z postele.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

WifiMapper

Jestliže nedisponujete velkorysým datovým tarifem a neustále pokukujete po Wi-Fi, může vám WifiMapper a jeho uživatelé, kteří zaregistrují každý hotspot, ke kterému se připojí, ušetřit práci. 

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Pocket Casts

Aplikace k poslechu audio nahrávek nebo ke sledování videí, kterou si můžete upravit k obrazu svému. Automaticky vám stáhne nejnovější díly vaše oblíbeného seriálu například těsně před tím, než vstanete. Případně vám smaže to, co už jste slyšeli nebo viděli.

Pro Android můžete stáhnout zde

iTranslate Converse

Asi nikdo na světe nezná všechny jazyky a pokud si chcete popovídat i tam, kde si se základními světovými jazyky nevystačíte, budete potřebovat pomocníka. A právě iTranslate Converse vám s překladem v reálném čase pomůže.

Pro iOS můžete stáhnout zdeLink

Adobe Photoshop Lightroom CC

Rádi byste upravili fotky z telefonu na profesionálnější úrovni? Pak určitě využijete zjednodušenou verzi klasického a notoricky známého Photoshopu. Pokud si nevystačíte ze základními funkcemi, které jsou zdarma, můžete si další přikoupit.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Greenify

Aplikace, které během dne používáte, mohou váš telefon zbytečně vybíjet. Aplikace Greenify vám je ale zbytečně vypínat nebude, uvede je totiž do „hibernace“, tak nebudou zbytečně aktivní, ale na druhou stranu budou okamžitě k dispozici kdykoli si vzpomenete.

Pro Android můžete stáhnout zde

Songkick Concerts

Díky Songkick už žádnému milovníku hudby neutečou koncerty jeho oblíbených kapel. Aplikace se totiž dokáže inspirovat vaším účtem na Google Play nebo Spotify a upozorní vás na koncerty, které odpovídají vašemu vkusu.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Link


Nejlepší aplikace roku 2017

Super Mario Run

Kultovní hra Super Mario se konečně objevila i na obrazovkách chytrých telefonů a na úspěch nemusela dlouho čekat. Hru s legendárním instalatérem si nejdříve užívali majitelé iOS, v březnu už byla dostupná i pro systém Android.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Microsoft To-Do

Hromadí se vám úkoly a papírky, které vám je mají připomínat, se záhadně ztrácejí? Tato aplikace vám pomůže, je uživatelsky jednoduchá a navíc dokáže komunikovat s různými platformami, takže už na nic nezapomenete.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

A Normal Lost Phone

Téměř každý už někdy ztratil svůj telefon, teď si ale představte opačnou situaci, najdete nezabezpečený telefon a pokusíte se o jeho majiteli zjistit co nejvíce informací. Tato zvláštní hra, která pověří vaše logické myšlení, je k dispozici jak pro iOS tak pro Android.

Pro Android zde

3477590:article:true:true:true

The Great Courses Plus

Máte před sebou dlouhou cestu vlakem a nevíte čím zabijete čas? Možná využijete zajímavou aplikaci The Great Courses Plus, která vám nabídne zajímavé přednášky předních univerzitních profesorů. Můžete se dozvědět něco o vesmíru přímo od Neila deGrasse Tysona nebo zdokonalit své fotografické dovednosti díky přednášce fotografa National Geographic.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

Wemogee

Společnost Samsung dokázala využít popularitu emotikonů a přetransformovala ji do velmi užitečné aplikace Wemogee. Díky této aplikaci může její uživatel komunikovat zcela beze slov, jen za pomoci symbolů. Pro někoho zábava, pro jiného vydatný pomocník.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477553:article:true:true:true

ArtPassport

Pokud nemáte možnost cestovat po světě a osobně si projít nejlepší galerie světa, aplikace ArtPassport vám to umožní. Díky 360° pohledu budete mít pocit, jako byste tato místa plná umění opravdu navštívili.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Google Earth

Nová verze aplikace Google Earth vám pomůže poznat svět. Provede vás nejen městy jako je Londýn, Tokio nebo Řím, dá vám nahlédnou i do singapurských skleníků nebo rozlehlých italských lesů.

Link

Funnel

Aplikace Funnel pro vás nasbírá ty nejdůležitější informace dne. Každou hodinu vybírá ty nejnovější zprávy ze serverů jako je BBC, CBC nebo Fox5, které vám pak dokonce přehraje v audio formátu.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Empower

Máte několik účtů, debetních a kreditních karet a už se vám vaše finance začínají vymykat kontrole? Pořiďte si aplikaci Empower, která vám pomůže sloučit vaše účty a bude za vás sledovat i vaše výdaje.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Focalmark

Pokud vás nebaví psát hashtagy, přesto je ale pod svou fotkou na Instagramu chcete mít, není nic jednoduššího než tuto činnost svěřit aplikaci. Focalmark vygeneruje odpovídající hesla, která pak jen jednoduše zkopírujete ke svému statusu.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Link

FaceApp

Chcete si změnit profilovou fotku a žádná z vašich selfie není dostatečné hezká? Pomůže vám FaceApp. Nejen že vás omladí, ale dokáže vám i vykouzlit úsměv.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477566:article:true:true:true

Clips

Aplikace od společnosti Apple vám usnadní tvorbu vašich videí. Velmi jednoduše vám dovolí kombinovat záběry a fotografie. Celé dílo pak navíc můžete otitulkovat.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Marvel: Color Your Own

Tato aplikace potěší především ty, kteří milují komiksy od Marvela a ještě k tomu mají rádi omalovánky. Majitelé iOS si nyní mohou své oblíbené postavy totiž sami vybarvit.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

MeiTu

Zatím co americký a evropských telefonech najdeme aplikace jako Instagram nebo Snapchat, v Asii letí aplikace MeiTu, které se nyní snaží prorazit i na americký trh. Takže pokud toužíte po fotce, na které budete vypadat jako anime postava, tak si ji můžete si ji zdarma stáhnout. I když za cenu, že možná až zbytečně moc odhalíte své soukromí.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477542:article:true:true:true

Elder Scrolls: Legends

Pokud máte rádi karetní hry, Elder Scrolls: Legends je přímo pro vás. Jako počítačová hra už má za sebou slušnou základnu fanoušků, ale až letos je možné jí hrát i na mobilních telefonech. Základní verze je ke stažení zdarma, za dodatečné nákupy si ale budete muset zaplatit.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Filtru

Pokud patříte mezi milovníky dobré kávy, tak vás aplikace Filtru vyloženě nadchne. Nejenže vás krok za krokem naučí, jak připravit tu nejlepší kávu, navíc vám i spočítá, kolik jste za den zkonzumovali šálků.

Pro iOS můžete stáhnout zde

3477556:article:true:true:true

Sprinkles

Nová aplikace od společnosti Microsoft tak trochu supluje Snapchat. Obsahuje nejrůznější filtry, kterými můžete vylepšit svojí fotografii, kterou pak můžete umístit na Facebook, Instagram nebo právě Snapchat.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

Pokémon: Magikarp Jump

Pokud jste propadli lovení Pokémonů, tak by vás mohla zajímat i odpočinková hra Pokémon: Magikarp Jump. Princip je velmi jednoduchý, čím výš dokáže Magikarp s vaší pomocí skočit, tím víc dostanete bodů.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477539:article:true:true:true

Rodičovská kontrola pro Nintendo Swich

Nevíte kolik času tráví vaše ratolest hraním her? Nintendo nabízí velmi precizní aplikaci, která vám o chování vašeho dítěte prozradí mnohé. Dozvědět se můžete, jak dlouho a kdy dítě hraje, ale také co sdílí na sociálních sítích.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Mobile Passport

Dlouhé fronty u přepážek s pasovou kontrolou jsou minulostí. Alespoň pro cestující, kteří si jako cílovou destinaci vybrali jedno z 23 amerických letišť. Právě tam se můžete otravné frontě vyhnout díky aplikaci Mobile Passport, prostřednictví které vyplníte jednoduché celní prohlášení a můžete směle pokračovat ve svojí cestě.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde.

Aplikace na cesty. Co si stáhnout do mobilu, než vyrazíte na dovolenou>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

 10818