Pandemie zasáhla i největší právní firmy. Hlídají si cash flow a staví specializované týmy | info.cz

Články odjinud

Pandemie zasáhla i největší právní firmy. Hlídají si cash flow a staví specializované týmy

Koronavirové pandemii čelí i největší advokátní kanceláře. Jak INFO.CZ zjistilo z rozhovorů s jejich představiteli, řada z nich zajišťuje jen nezbytný chod ústředí, většina lidí jinak pracuje z domova. Množí se klientské dotazy, týkající se zejména plnění jednotlivých smluv a zaměstnaneckých věcí. Právní firmy mnohdy vytvořily specializované koronavirové týmy, stejně jako zbytek trhu už se ale zároveň připravují na to, že mohou nastat problémy se splatností faktur a cash flow.

Jak k současné situaci přistoupila vaše kancelář? Jak teď vypadá provoz firmy? 

Havel & Partners: Zdraví našich klientů a kolegů je pro nás nejvyšší prioritou, proto si v rámci chodu naší kanceláře počínáme maximálně zodpovědně a přistoupili jsme k mimořádným krokům interního i externího charakteru. Robustní technologie, které využíváme, nám umožňují plný přechod na vzdálené poskytování služeb bez přítomnosti v kanceláři. Více než 220 našich právníků a daňových poradců tak v současné době pracuje převážně z domova. Klientské schůzky a jednání realizujeme vedle elektronické pošty také formou konferenčních hovorů nebo videokonferencí. Stejně tak jsme odložili konání seminářů naší Akademie a dalších klientských akcí. Během aktuálního režimu celá naše kancelář a její zaměstnanci prokazují obrovskou součinnost, disciplínu a vysoké pracovní nasazení, díky kterým jsme připraveni být pro naše klienty maximální oporou v těchto obtížných chvílích.

White & Case: Bezpečnost našich lidí a klientů je pro nás absolutní prioritou, proto jsme v minulém týdnu všem doporučili práci z domova a začátkem tohoto týdne toto nařídili. Naše kancelář zavřená není, ale funguje v omezením režimu s jasnými bezpečnostními a hygienickými pravidly, aby naši lidé mohli ve vybraných případech využívat její zařízení. Už nějakou dobu jsme se ovšem na tuto situaci připravovali. Například jsme naší IT infrastrukturu nastavili tak, abychom mohli i nadále fungovat způsobem, který od nás naši klienti očekávají.

PRK Partners: PRK sleduje aktuální vývoj situace již od počátku výskytu rizikové situace šíření nákazy novým koronavirem. Provoz naší kanceláře je plně zajištěn. V rámci preventivních opatření jsme u převážné většiny kolegů přešli na systém tzv. home office. Systémy naší kanceláře jsou plně připraveny na tento typ provozu a jsou našim kolegům přístupné online v plném zabezpečení. PRK zároveň vytvořila akční skupinu odborníků, kteří se věnují právním otázkám spojeným s nouzovým stavem a jejich dopadem na podnikání našich klientů, a to ve všech hlavních právních a daňových oblastech, ve kterých PRK poskytuje právní služby.

Deloitte Legal: Absolutní prioritou je pro nás zdraví našich zaměstnanců, ale myslíme i na potřeby klientů. Zaměstnanci se mohou rozhodnout, zda budou využívat práci z domova anebo budou pracovat z kanceláře. Provoz kanceláře je situaci přizpůsoben a platí přísná hygienická a bezpečnostní pravidla.

Kinstellar: Přistoupili jsme k teto závažné situaci samozřejmě svědomitě. Jde v prvé řadě o udržení provozuschopnosti kanceláře, abychom byli nadále schopni klientům poskytovat poradenství. To vyžaduje i zavedení opatření, která budou chránit naše kolegy a zaměstnance kanceláře. Z tohoto důvodu v maximálně možném rozsahu umožňujeme práci z domova a zvýšili jsme hygienická opatření v kanceláři. V praxi to znamená, že kancelář je plně operativní s tím, že se vše více řeší přes telefon a email než osobním kontaktem. Omezené jsou schůzky a cestování.

Na co se teď klienti ptají nejčastěji?

Havel & Partners: V současné době se klienti nejčastěji zajímají o institut „vyšší moci“ a dopad jednotlivých opatření vlády na jejich podnikání. Setkáváme se i s otázkami, které řeší fyzické osoby v souvislosti s pandemií viru COVID-19. Společnostem aktuálně radíme v otázkách cash flow, smluvních vztahů, státní podpory a bezúročného úvěru COVID od ČMZRB či dopadu v daňové oblasti. Velkou kapitolou jsou pak pracovněprávní otázky, kde řešíme nejčastěji odměňování zaměstnanců nebo institut částečné nezaměstnanosti.

White & Case: Dostáváme mnoho požadavků na právní podporu v této složité situaci a naši právníci jsou plně vytížení. S ohledem na důvěrnost těchto informací ale nemůžeme sdělovat více.

PRK Partners: Nejčastější dotazy klientů se pochopitelně týkají vzniklé situace v důsledku krizových opatření a jejich dopadu na jejich podnikání. Dotazy se liší podle typu podnikání každého klienta. Nejčastější otázky souvisí s možností odmítnutí placení některých závazků, například nájemného v souvislosti s nemožností užívat prostory, povinnosti vracet platby za objednané služby, které nemohou být poskytovány v důsledku přijatých opatření a pracovněprávní dotazy v souvislosti se zaváděním zvláštních pracovních režimů. Unikátní skupinu tvoří dotazy ohledně nároku na náhradu škody, která vzniká klientům v důsledku přijetí krizových opatření. V této souvislosti vyvstávají otázky, za jakou škodu stát odpovídá a v jakém rozsahu, jak a kdy bude možné škodu uplatnit, jaké doklady budou klienti potřebovat k uplatnění nároku atd.

Deloitte Legal: Co se týká potřeb klientů, zřídili jsme specializované stránky s tipy a radami během omezení, poskytujeme bezplatné webináře, a samozřejmě pokračujeme v ostatních službách. Při poradenství přitom vycházíme z našich vlastních zkušeností a navrhovaná řešení uplatňujeme i v našem vlastním podnikání.

Kinstellar: Otázky přicházejí převážné ze dvou směrů. Ten první jsou pracovněprávní otázky a zde je to pole velice široké, začínající u otázek souvisejících s práci z domova až po otázky, zda je možné na pracovišti používat automatické thermokamery. Ta druha oblast pak souvisí s rostoucím strachem o likviditu podniku. Jsou to tedy otázky, zda je možné pozastavovat platby, uplatňovat vyšší moc a podobné ujednání nebo naopak jak docílit, že platby budou řádně plněny resp. jak je nejlépe vymáhat.

Patrně začnou být problémy se splatností faktur. Máte je i přímo vy?

Havel & Partners: V současné době jsme zatím nezaznamenali výraznou změnu v peněžních tocích. Stále je však krátká doba od vyhlášení mimořádných opatření a s postupem času lze očekávat, že především podniky z nejvíce postižených oborů mohou mít platební problémy. Pokud současný útlum ekonomiky potrvá několik měsíců, mohou se další podniky dostat do druhotné platební neschopnosti a to by pak znamenalo plošný problém. V těchto dnech věnujeme zvýšenou pozornost řízení cash-flow a situaci monitorujeme na denní bázi.

White & Case: Nemáme.

PRK Partners: Problémy se splatností faktur jsme dosud nezaznamenali, ale nemůžeme vyloučit, že k tomu dojde. Je zjevné, že celou řadu firem opatření bezprostředně negativně zasáhnou, ať již přímo omezením jejich provozu nebo následně v důsledku negativní ekonomické krize, která bude zřejmě koronavirem vyvolána. Snažíme se pochopitelně na takovou situaci připravit přijímáním preventivních ekonomických opatření, aby nedošlo k ohrožení chodu kanceláře.

Kinstellar: Zatím naštěstí žádný nárůst necítíme, ale očekáváme, že k němu dojde. Z důvodu zmíněného zkrácení likvidity očekáváme, že klienti budou splatnost bohužel prodlužovat.

Na dotazy odpovídali: Za Havel & Partners partner Robert Nešpůrek, za White & Case řídící partner Petr Pánek, za PRK Partners partner Robert Němec ve spolupráci s dalšími odborníky z kanceláře, za Deloitte Legal partner Ivan Telecký a za Kinstellar managing partner Lukáš Ševčík a partner Kamil Blažek.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud