Pelikán podal kárnou žalobu na advokáta, který kryl činnost nezákonné oddlužovací agentury | info.cz

Články odjinud

Pelikán podal kárnou žalobu na advokáta, který kryl činnost nezákonné oddlužovací agentury

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) podal k České advokátní komoře (ČAK) kárnou žalobu na právníka, který podle něj kryl činnost nezákonné oddlužovací agentury. Advokát podal k soudům nejméně ve 47 případech návrhy na povolení oddlužení, jež nesepsal sám, ale právě agentura. Pelikán požaduje nejpřísnější možné opatření - tedy aby komora muže vyškrtla ze seznamu advokátů.

„Advokát se zpronevěřil základnímu smyslu své práce, když namísto hájení zájmů klienta fungoval jako pouhá poštovní schránka. Jeho chování považuji za mimořádně závažné, neboť se jedná o dlouhodobé, rozsáhlé a organizované jednání, díky němuž na úkor dlužníků i jejich věřitelů získával majetkový prospěch,“ uvedl ministr, který advokáta nejmenoval. Vyjádření profesní komory ČTK zjišťuje.

Tím, že právník pomáhal neakreditované společnosti obcházet zákon, popřel podle Pelikána smysl novely o poskytování služeb v oblasti oddlužení. Oddlužovací agentura totiž správně musí být akreditována ministerstvem a nabízet své služby bezplatně. Pokud služby poskytuje advokát, musí zase návrhy sepisovat osobně.

Podle ministerstva fungoval celý systém tak, že se dlužník usilující o oddlužení obrátil na oddlužovací agenturu. Zaplatil jí „administrativní poplatek“ od 4000 do 14.000 korun a podepsal u ní plnou moc pro advokáta. „Agentura na základě podkladů od dlužníka sepsala návrh na oddlužení a zaslala jej advokátovi, který jej bez jakékoliv kontroly, někdy i za pouhých několik desítek minut, obratem přeposlal příslušnému soudu,“ tvrdí ministerstvo.

Advokát prý potom v insolvenčním řízení uplatňoval nárok na odměnu za sepsání a podání návrhů ve výši 4000 korun, případně 6000 korun při společném návrhu manželů.

Dohled nad advokáty vykonává ČAK. Zákon o advokacii sice ministrovi umožňuje rovněž podat kárnou žalobu, v praxi se však tato možnost nevyužívá. Podle údajů ministerstva je současná kárná žaloba teprve druhou, kterou kdy ministr spravedlnosti na advokáta podal.

O tom, zda se advokát dopustil kárného provinění, a o uložení případného kárného opatření bude rozhodovat senát kárné komise ČAK. Advokáta může napomenout, dát mu pokutu, dočasně mu zakázat výkon advokacie nebo jej vyškrtnout ze seznamu advokátů.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud