Plzeňská a olomoucká práva mění šéfy. Co čekat od nových děkanů Balíka a Stehlíka? | info.cz

Články odjinud

Plzeňská a olomoucká práva mění šéfy. Co čekat od nových děkanů Balíka a Stehlíka?

Právnické fakulty v České republice procházejí významnými změnami, ve většině z nich se letos střídají děkani. Po brněnských následovaly tento týden i plzeňská a olomoucká práva. Ty od příštího roku roku nově povedou emeritní ústavní soudce Stanislav Balík, respektive vedoucí katedry mezinárodního a evropského práva Václav Stehlík. Co to pro juristy i českou právní vědu znamená?

Plzeňskou fakultu vede v posledních osmi letech docent Jan Pauly, kterému se podařilo po výrazné krizi spojené s „rychlostudiem“ některých lidí a následnými odchody řady významných pedagogů školu stabilizovat, přivést některé nové učitele a alespoň částečně ubrat ze špatné pověsti, kterou měla. „Z její pověsti už ten stín zmizel. U odborné veřejnosti k tomu došlo rychle, o něco později se tak stalo u novinářské veřejnosti. Nakonec veskrze zmizel i u veřejnosti široké,“ říkal mi sice děkan Pauly už před pěti lety v rozhovoru pro Právního rádce, byl před ním ale ještě velký kus práce, která možná ani nikdy tak úplně neskončí.

S diplomem z plzeňských práv si v případě zkorumpovaného policejního šéfa nedávno pohrával i seriál České televize Sever. I když se odehrával před deseti lety, diváci měli jasno.

Pauly nyní dokončuje druhé děkanské období a úřad tak musí předat dál. V Plzni se o nástupnictví ucházel jediný kandidát, právní historik Stanislav Balík. A v pondělí mu zdejší Akademický senát vyjádřil důvěru, když z jeho 16 přítomných členů bylo 15 pro, aby se právě Balík stal příštím děkanem.

Co plánuje Stanislav Balík?

V nové funkci, do níž nastoupí 25. ledna příštího roku, může Stanislav Balík využít mnohé zkušenosti ze své dosavadní bohaté kariéry: deset let byl ústavním soudcem, v minulosti vedl rovněž Českou advokátní komoru, kde je stále velmi aktivní. Zastupuje ji v Radě evropských advokátních komor, v níž předsedá Výboru pro země střední a východní Evropy. Spolupracuje s většinou právnických časopisů v zemi, v minulosti vydal knihy o historii advokacie, notářství a se svým otcem, profesorem Stanislavem Balíkem, rovněž často používané učebnice právních dějin.

Od nového děkana lze očekávat konzervativní přístup, zároveň má ale své plány. „V oblasti akreditační bude podporovat personální rozvoj na jednotlivých katedrách tak, aby fakulta znovu obstála jak po pěti, tak po deseti letech. Hodlá usilovat o rozšíření akreditací minimálně v oblasti Ph.D. pro další právní odvětví,“ popsala jednu z jeho priorit tisková mluvčí Západočeské univerzity Šárka Stará.

„Za hlavní cíl považuje kvalitní výuku studentů v kolegiálním prostředí. Drží se sentence bývalého děkana Právnické fakulty Univerzity Karlovy profesora Arnošta Weniga-Malovského (1883-1964), že ‚studenti mají na učiteli poznat, že má rád svůj obor a studenty, jimž jeho znalost předává‘,“ popsala dále.

Balík chce spolupracovat jak s jednotlivými fakultami univerzity, tak i s dalšími právnickými školami v zemi. „Podstatné je podle něj další prohloubení spolupráce fakulty s praxí, především pak s profesními komorami (Česká advokátní komora, Notářská komora ČR, Exekutorská komora ČR) i s profesními uniemi (Soudcovská unie, Unie státních zástupců). Právnická fakulta bude pod jeho vedením posilovat regionální ukotvení a přeshraniční spolupráci, jakož i aktivní působení v European Law Faculties Association (ELFA),“ dodává Stará.

Co čeká Olomouc?

Navazovat na svou předchůdkyni Zdenku Papouškovou bude od příštího roku podle všeho nově zvolený olomoucký děkan Václav Stehlík, který na škole vede katedru mezinárodního a evropského práva. „Jsem přesvědčen, že fakulta potřebuje novou dynamiku. Je třeba, aby se zaměřila na excelenci ve všech oblastech, které realizuje. Fakulta podle mě potřebuje i nový styl řízení. Chybí mi cílené strategické řízení a chybí mi vize rezortů, kateder,“ řekl akademické obci ještě před volbou Stehlík. 

O nový mandát se ucházela i Papoušková, od celkem 15 senátorů ale získala o tři hlasy méně než Stehlík. „Věřím, že se vztahy podaří do budoucna zachovat a že fakulta bude táhnout za jeden provaz. Chtěl bych fakultu posunout ve smyslu kvality, a to ve všech oblastech – ve vzdělávání, vědě i internacionalizaci,“ uvedl Stehlík po volbě. S jeho plány se lze podrobněji seznámit ve zveřejněném programu.

Klíčové je, že v Olomouci právě dokončují přístavbu nového křídla budovy, v němž bude umístěna i nová knihovna se studovnou. „V budoucnu bude mít i se studovnou 187 míst a daleko větší prostory pro knižní fond, který postupně doplňujeme. Loni jsme nakoupili knihy za milion korun, také díky projektu, i když jinému. Celou řadu zajímavých knih máme také v archivu, na novém místě je zpřístupníme. Studovna bude v provozu 24 hodin denně. Studenti chtějí studovat v noci a my jim to umožníme, aby nemuseli jezdit třeba na lékařskou fakultu,“ popisovala začátkem roku v rozhovoru pro INFO.CZ Zdenka Papoušková, která rozebrala i další novinky, k nimž v Olomouci v poslední době došlo. Z řady z nich vychází ve svém programu i Stehlík. 

Změny i v Brně a v Praze

Druhé funkční období akademický senát nedávno neumožnil ani tehdejší brněnské děkance Markétě Selucké, kterou tak na začátku letošního dubna vystřídal docent Martin Škop. Na českých právnických fakultách se tak v poslední době vyměnila většina děkanů.

Na pražské právnické fakultě působí od loňského roku v druhém funkčním období profesor Jan Kuklík, i tam je ale velmi živo, a to vzhledem k novému magisterskému studijnímu programu.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud