Podnikatelé se nevyznají v zákonech. Teď jim pomůže PES od Hospodářské komory s přehledem povinností | info.cz

Články odjinud

Podnikatelé se nevyznají v zákonech. Teď jim pomůže PES od Hospodářské komory s přehledem povinností

Hospodářská komora ČR spustila dlouho připravovaný projekt Právního elektronického systému (PES). Podnikatelé se díky němu dozvědí, jaké základní povinnosti mají a co by v zákonech neměli opomenout. Ostrý start je plánován na květen, nicméně už dnes si mohou všichni vyzkoušet, co jim systém nabízí. „Nikde jinde na světě nic podobného neexistuje. Chceme podnikatelům co nejvíce usnadnit život,“ říká exkluzivně pro INFO.CZ Jan Mandík, vedoucí oddělení legislativy, informací a poradenství Hospodářské komory ČR (HKČR) a projektový manažer PES .

Co současná verze PES podnikatelům nabízí?

PES je systém, který na jednom místě zobrazí podnikateli všechny povinnosti, které má vůči státu a řekne mu, kdy, komu a jak má tyto povinnosti plnit. Je to takový pomocník a rádce, který podnikateli ulehčí jeho podnikání tím, že mu ukáže, jak se má v konkrétních situacích zachovat.

Jak velkou část zákonů PES pokrývá?

V této chvíli máme zpracováno 19 těch nejzásadnějších zákonů. Tedy nejsou tam všechny povinnosti, které podnikatel má, obzvláště u nějakých hodně úzce profilovaných druhů podnikání. V systému například nenajdeme povinnosti vyplývající ze specifických právních předpisů. Do budoucna to ale samozřejmě chceme rozšiřovat. Každopádně i s přibývajícím obsahem si podnikatel nemůže jen tak říct, že když používá systém PES, je z obliga. PES samozřejmě podnikatele nezbavuje odpovědnosti, aby řádně plnil všechny své povinnosti, a skutečnosti v něm uvedené jsou pouze informačního charakteru. Je to však bezesporu užitečný pomocník.

Chystáte pro různé typy podnikání různé verze systému?

Momentálně PES nabízí dva balíčky – základ a zaměstnavatel. V základním balíčku jsou převážně povinnosti vyplývající ze zákonů daňových, odvody na sociálním a zdravotním pojištění, a povinnosti ze živnostenského a rejstříkového zákona. Balíček zaměstnavatel pak obsahuje zejména povinnosti na úseku zaměstnanosti, dále například bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ale jsou v něm samozřejmě obsaženy i povinnosti, které má podnikatel, který nikoho nezaměstnává.

Je již možné PES vyzkoušet? Co je k tomu potřeba?

Web jsme spustili 7. ledna s tím, že se jedná o otevřenou zkušební verzi, která je pro uživatele zdarma. Ostrý start a s ním spojené zpoplatnění ve výši 1200 korun ročně plánujeme 1. května. Do té doby ve spolupráci s uživateli ladíme detaily. Snažíme se projekt ještě více vylepšovat a učinit ho co uživatelsky nejpřívětivějším. Aktuálně má PES počet uživatelů v řádu nižších stovek, převážně z řad členů HKČR. My ale záměrně zatím projekt nějak zvlášť nepromujeme, bereme současnou fázi jako betaverzi, což se pochopitelně před spuštěním změní.

Co vedlo Hospodářskou komoru k přípravě projektu PES?

Prvotní motivací byla obrovská byrokratická zátěž, která na podnikatele dopadá. Když jsme si v září 2018 udělali pravidelný průzkum mezi našimi členy, 68 % firem uvedlo, že mají pocit, že se tato zátěž zvýšila. Domnívali jsme se, že stát nám bude při řešení tohoto problému přirozeným partnerem. Ale to nevyšlo.

Mluvíte o situaci z října roku 2017, kdy byl projekt odmítnut v Senátu?

Přesně tak. Je ale nutné hned úvodem říct, že podoba PES, o které se bavíme dnes, je od té, která narazila na odpor v Senátu trochu odlišná. Dalo by se říci, že jsme mírně slevili z ambicí, které do projektu vkládáme. Původně bylo záměrem, aby každá povinnost vyplývající podnikateli ze zákona musela být přílohou tohoto zákona. Pokud by uváděla něco jiného, než by bylo v textu zákona, nebylo by porušení možné sankcionovat. A to se pochopitelně některým politikům a úředníkům nelíbilo.

Dnes už projekt tato kritika neprovází? Co se změnilo?

Teď jde o ryze soukromý projekt HKČR, takže tato kritika odpadla. Není tam prvek oné závaznosti, vše je ryze informativního charakteru. Dále se pak některým lidem nelíbilo, že PES svým způsobem zvýhodňuje podnikatele, jelikož informuje jen o povinnostech plynoucích ze zákonů pro ně a ne pro běžné občany. S touto výtkou do jisté míry souhlasím. Nicméně opět platí, že v současné podobě, kdy jde o soukromý projekt pro podnikatele přímo určený, je tato kritika vlastně bezpředmětná.

Ale PES je i nadále určen jen podnikatelům.

Ano, je. Nicméně v současné podobě, kdy jde o soukromou iniciativu HKČR, se od nás naopak čeká, že budeme prosazovat věci, které budou pomáhat právě podnikatelům. V tomto ohledu nemá cenu si nic nalhávat, a jsou to právě podnikatelé, kdo tvoří skupinu nejvíce zatíženou byrokracií. Na běžného občana povinnosti nedopadají tak tvrdě, i co se týče odpovědnosti. Sankce za nesplnění povinností jsou u podnikatelů násobně vyšší a jejich uplatňování tvrdší.

Když původní verze projektu padla, neobávali jste se, že vám ze strany státu budou i dále házeny klacky pod nohy?

Mohli jsme projekt opustit a snahu pomoci podnikatelům vzdát. Druhou možností bylo postavit se čelem k názorům, že vlastně nic podobného jako PES vlastně ani nejde vytvořit. I to vedlo k rozhodnutí jít do toho soukromou cestou, a vlastně tak i ukázat, že projekt, který se státu zdál jako neproveditelný, dokáže úspěšně vyvinout Hospodářská komora s mnohem menším personálním i finančním zázemím, než jaké by měl stát.

Takže se nyní jedná o projekt čistě jen Hospodářské komory?

Máme partnera, který projet do značné míry zafinancoval. Jedná se o IT firmu NEWPS.CZ, která PES vyvíjela. Nápad se jim líbil, od počátku mu věřili.

Čerpali jste při vývoji systému inspiraci v zahraničí?

Troufám si tvrdit, že nikde jinde ve světě podobný projekt není. Dokonce když jsme náš systém prezentovali partnerům z hospodářských komor v zahraničí, jejich reakce byly nadšené a zástupci říkali, že by něco podobného u nich chtěli také zavést. Pochopitelně jsou tam stále dílčí chybky, jako všechny nové projekty budou spouštění provázet jisté porodní bolesti, ale musíme to brát tak, že děláme něco, co nikdo jiný neudělal. Kdybychom to nezkusili, tak se výsledku nikdy nedobereme.

Jak k projektu nyní přistupují státní instituce? Změnil se jejich názor za ten rok a půl nebo se k věci stále staví spíše odmítavě?

Pochopitelně jsme nevzdali naši snahu o spolupráci s veřejnou správou. Jak se říká, vykopli nás dveřmi, vracíme se oknem. Když to nevyšlo se státem jako celkem, tak zkoušíme navazovat spolupráci s jednotlivými resorty. Teď 8. února jsme podepsali dohodu s Ministerstvem průmyslu a obchodu o spolupráci na projektu PES. To je myslím velký průlom.

Jak konkrétně budete s MPO spolupracovat?

Ministerstvo systému PES zabezpečí kontrolu veškerých povinnosti, které podnikatelům vyplývají ze živnostenského zákona, což je zákon spadající do jejich gesce. Práce na tom jsou už prakticky u konce. Poté dáváme dohromady seznam dalších předpisů, které spadají pod MPO, a o které bychom chtěli PES do budoucna rozšiřovat. Ministryně Nováková nám vyšla vstříc. Vyjednáváme samozřejmě i s dalšími resorty, s některými to vypadá poměrně nadějně, ale konkrétní jména bych si zatím raději nechal pro sebe.

Co je vaším cílem do budoucna, kromě rozšiřování databáze povinností v systému?

Jedním z dlouhodobých cílů HKČR je ulehčit situaci podnikatelům. Máme přes 10 tisíc právních předpisů, přesné číslo snad ani nikdo nezná. A jejich počet narůstá závratným tempem. Do roku 1989 vzniklo méně právních předpisů než za posledních 25 let. Ta erupce právních předpisů je taková, že i právníci mají problém se v nich orientovat. Natož pak podnikatelé, kteří často řeší úplně jiné starosti. Je šílené po nich chtít, aby vše znali a rozuměli tomu. Jen živnostenský zákon se od roku 2000 změnil téměř 150krát, daňové zákony jsou na tom často ještě hůř. Chceme, aby prostředí bylo pro podnikatele srozumitelnější, aby se mohli věnovat v prvé řadě svému podnikání. PES je v tomto ohledu velkým krokem vpřed. Tam ale pochopitelně naše ambice nekončí.

Jaké tedy konkrétní vyšší ambice máte?

Nevzdáváme se prosazení toho, že ten, kdo by měl povinnosti definovat je státní správa. Momentálně diskutujeme o možnosti, že by ony povinnosti ze zákonů vyplývající, byly součástí jejich důvodových zpráv. Nebude tam závaznost, ale přeci jen to bude mít mnohem vyšší informační hodnotu. Když dnes někdo vytvoří návrh zákona, tak se často nad všemi konkrétními dopady ani nezamýšlí. Takto nepromyšlený návrh zákona pak ale prostě není dobrým návrhem. Obrovsky by to zlepšilo postavení nejen podnikatelů, ale i všech ostatních občanů vůči státu. A ve finále by to bylo velmi výhodné i pro samotné poslance a senátory, kteří by díky tomu měli mnohem lepší představu o tom, co vlastně schvalují a jaký to bude mít na lidi dopad.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud