Nárok na náhradu škody mají i restaurace a obchody s výdejními okénky, shodují se právníci

Jan Januš

07. 04. 2020 • 08:30

Kolem možností náhrady škody vzniklé kvůli vládou uzavřeným podnikům se množí řada otázek. Jak je to například v případě restaurací či jiných provozů, které mají i v těchto dnech otevřené výdejní okénka a nejsou tak zcela mimo provoz? I když se objevily názory, že by na náhradu škody vůbec nemusely mít nárok, protože nemají zcela zavřeno, podle právníků oslovených INFO.CZ by tomu tak být nemělo. „To je pro mne podmnožina opatření k prevenci škody. Tedy její snížení, ne vyloučení,“ říká například partner advokátní kanceláře Arrows Jakub Dohnal.

„Pro omezený prodej bude nutné dokládat a prokazovat, jak jim klesl příjem, co bylo příčinou a zda by za běžného chodu nedošlo k poklesu příjmu i beztak. Na druhou stranu si dovedu představit i argumenty, že kdyby měli alespoň okénko, mohli limitovat výši škody. Nemyslím si však, že to vylučuje škodu a její uplatnění zcela,“ odpovídá advokát Jiří Matzner.

„I restauracím škoda bezpochyby mohla vzniknout, jelikož jim byla uložena povinnost uzavřít své provozy. Samozřejmě svoji újmu mohou snížit právě otevřením okének či dovozem jídla, ale tento postup asi jejich ztráty úplně nenahradí,“ popisuje pak partner kancelář Eversheds Sutherland Stanislav Servus.

„I v případě majitelů těchto provozů bych se tedy na případné uplatnění nároku škody připravil (stanovil bych ztrátu a připravil si podklady) a v uvedené lhůtě jej uplatnil. Vždyť právě jim stát již v rané fázi nouzového stavu zásadně omezil, resp. některým zcela vzal, možnost podnikat,“ dodává.

Jak jsme ale již v minulých dnech popsali, situace je a bude značně složitá. Rovněž kvůli tomu, že se stát již snaží prostřednictvím vyjádření některých členů vlády možnostem těchto náhrad bránit.

SDÍLET