Problémy se splácením řeší napříč Evropou. Insolvence zmírňují v Německu, Polsku i Maďarsku

Luděk Chvosta

Barbara Kusak

ANALÝZA LUĎKA CHVOSTY A BARBARY KUSAK | Česká republika není jediná, která nasazuje agresivní legislativní léčbu ekonomiky těžce poznamenané nemocí COVID-19. Vzhledem k tomu, že pochopitelně funguje určitá inspirace opatřeními z jiných zemí, je přínosné udělat si letmý obrázek o tom, jak „to funguje u sousedů“. Rozeberme si tedy některé zahraniční léčby likvidity.

Například Německo již začalo jako jeden z prvních států projednávat návrh zákona, který by měl ve svém důsledku znamenat prolomení povinnosti dlužníka podat na sebe dlužnický insolvenční návrh, a to v období až do 30. září 2020. Podle posledních zpráv by osvobození od povinnosti podat insolvenční návrh bylo v Německu podmíněno současným splněním několika podmínek. Úpadek by musel být přímým důsledkem současné pandemické situace, pročež by se mimo jiné konkrétně testovala finanční kondice dlužníka k 31. prosinci 2019 – pokud by nebyla splněna kritéria likvidity k tomuto datu, platila by zřejmě vyvratitelná domněnka, že pandemie nezapříčinila úpadek dlužníka a výjimka z povinnosti podat insolvenční návrh by se na něj logicky nevztahovala.

Dlužník by dále musel prokázat, že podnikl vážné kroky k získání dodatečného/překlenovacího financování, příp. k restrukturalizaci, a konečně by musela existovat reálná šance na úspěšné zhojení jeho finanční situace.

I největší exekutorský úřad má problémy. Státu teď může zůstat 4,5 milionu exekucí, varuje jeho šéf

sinfin.digital