Procházka: Pro podnikatele je teď praktické snížit náhradu mzdy na 60 % průměrného výdělku

Tomáš Procházka

16. 03. 2020 • 21:29

ANALÝZA TOMÁŠE PROCHÁZKY | V České republice platí nouzový stav a do 24. března do 6:00 hodin s výjimkami také zákaz volného pohybu osob na celém území České republiky. Jak je to v případě, že budete muset v důsledku vládních opatření uzavřít provozovnu? Praktické je přijmout vnitřní předpis pro možnost snížení náhrady mzdy na 60 % průměrného výdělku a vyčkat, jak se bude situace legislativně vyvíjet. Finální rozhodnutí o tom, kolik bude náhrada mzdy, je možné odložit až do zpracování mezd za březen.

 

Situace je komplikovaná a čeká se, že se pravidla budou dále zpřesňovat dalšími opatřeními v následujících dnech. Pokud dojde k uzavření provozovny z důvodu protiepidemiologických opatření, posuzuje se vzniklá situace jako v případě nařízení karantény (tedy zaměstnavatel platí prvních 14 dní zaměstnancům „nemocenské“, od 15. dne platí zaměstnance stát).

V případě uzavření provozovny z jiných důvodů budou mít zaměstnanci zpravidla nárok na poskytnutí 100% náhrady mzdy. Zaměstnavatel může zvážit využití možností pro snížení finančního dopadu, jako je nařízení dovolené, vybrání náhradního volna nebo přeplánování směn.

V případě výpadku dodávek surovin, pohonné síly nebo podobné provozní příčiny se bude jednat o prostoj s náhradou ve výši 80 % průměrného výdělku.

Pokud je příčinou omezení poptávky po výrobcích a službách zaměstnavatele, může náhrada klesnout dokonce na 60 % průměrného výdělku (musí dojít k dohodě s odborovou organizací nebo vydání vnitřní předpisu).

Provozovny uzavřené rozhodnutím vlády v rámci nouzového stavu mají v tuto chvíli zakázanou pouze prodejní činnost. Jiné činnosti mohou v provozovně pokračovat (úklid, inventury, stavební úpravy). Firma má navíc právo zaměstnance převést i bez jeho souhlasu na jinou práci nezbytnou k odvrácení mimořádné události. Zaměstnanci, pro které z tohoto důvodu práce není (jsou „na překážkách“), mají podle stanoviska ministerstva práce a sociálních věcí právo na 100 % průměrného výdělku. Tento závěr ale není jednoznačný a podle nás je i v tomto případě možnost takovou situaci posoudit jako omezení poptávky po službách nebo protiepidemiologické opatření.

Praktické je nyní přijmout vnitřní předpis pro možnost snížení náhrady mzdy na 60 % průměrného výdělku a vyčkat, jak se bude situace legislativně vyvíjet. Finální rozhodnutí o tom, kolik bude náhrada mzdy, je možné odložit až do zpracování mezd za březen.

Zároveň můžete sledovat pravidelně aktualizované stránky advokátní kanceláře Eversheds Sutherland.

Mgr. Tomáš Procházka je partnerem a advokátem kanceláře Eversheds Sutherland.

SDÍLET