Provozujete internetové stránky či aplikaci propojující podnikatele se spotřebiteli? Pak i vám jsou určeny nové pokyny Evropské komise

Martin Koudelka

PRÁVNÍ SERVIS | Již více než tři čtvrtě roku platí evropské nařízení, které reguluje vztahy poskytovatelů online platforem a internetových vyhledávačů s podnikateli, kteří na nich nabízejí a prezentují své zboží a služby. Teprve až na konci loňského roku k němu vydala Evropská komise vysvětlující pravidla pro transparenci pořadí záznamů a výsledků zobrazovaných platformou či vyhledávačem. Příliš odpovědí ale nedávají, a tak i nadále ale platí, že k lepší použitelnosti nařízení pomůže až případná konzistentní rozhodovací praxe napříč Unií.

Od poloviny loňského července se začalo aplikovat Nařízení EU 2019/1150, které reguluje vztahy poskytovatelů široce vymezených online zprostředkovatelských služeb (tj. online platforem) a také internetových vyhledávačů s podnikateli, kteří přes platformy a vyhledávače nabízejí a prezentují své zboží a služby. Jenže v dané době chyběla jak potřebná novelizace českých právních předpisů (jak je uvedeno například zde), která by nařízení uvedla v život především co do jeho účelného vymáhání, tak i pokyny Evropské komise vysvětlující pravidla pro transparenci tzv. rankingu. Tedy pořadí, řazení či jiné organizace (například grafické) záznamů a výsledků zobrazovaných platformou či vyhledávačem.

Zbytek textu je pro předplatitele
dále se dočtete:
  • Jaké jsou hlavní parametry řazení a jeho cíle?
  • Jak řeší Evropská komise změny smluvních podmínek a aktualizace informací?
sinfin.digital