Rodiče začínají mít problém platit výživné. Co mají dělat?

Daniela Kovářová

06. 04. 2020 • 15:49

Několik týdnů trvající nouzový stav už má citelné dopady na příjmy lidí. To má mimo jiné za následek potíže s placením výživného. Vyplývá to alespoň z dat Koroporadny Unie rodinných advokátů, která po celou dobu nouzového stavu nabízí pomoc především v oblasti rodinného práva. Co je možné v takové situaci dělat?

Otázky se v průběhu karantény proměňují. Od dotazů na vracení zájezdů, které chodily v úplném začátku, jsme se posunuli k problémům s předáváním dětí mezi rodiči v nouzovém stavu. Dnes se nejčastěji objevují dotazy na placení výživného. Někteří rodiče už třetí týden nemají žádné příjmy a ptají se nás, jak se dá stanovené výživné snížit.

Dočasný výpadek příjmů není podle občanského zákoníku či soudní judikatury důvodem pro úpravu alimentů, úbytek příjmů by musel trvat delší dobu. Advokáti proto doporučují oběma stranám vstřícný přístup a v nejhorším případě poměrné snížení alimentů a vlídné vysvětlení, které povinný rodič adresuje druhé straně.

I době nouzového stavu stále platí všechny druhy vyživovací povinnosti, soudních rozhodnutí a dohod o výživném. Dočasné snížení příjmu po dobu nouzového stavu, a dokonce ani úplný výpadek za dobu tří týdnů až dvou měsíců nejsou důvodem pro změnu soudního rozhodnutí. Minimalizovat škody a zabránit následným soudním i jiným sporům lze například následujícím způsobem:

- zvažte, jaké výživné jste schopni aktuálně platit (například snížené na 80 % či na 60 %).

- nepřestávejte v řádném hrazení výživného, byť v mírně nižší výši.

- napište druhému rodiči slušný e-mail, informujte ho o aktuálním poklesu příjmu, poproste ho o trpělivost a pochopení a dodejte informaci o dočasném snížení výživného a slib, že jakmile se situace zlepší, vrátíte se k původně placené částce.

- zvažte možnost jiného protiplnění pro dítě (větší péče, naturální plnění, pomoc s výukou a domácími úkoly apod.).

Prodloužení nouzového stavu o další týdny může vyvolat rovněž značnou nejistotu v psychice jednotlivce. Naši členové doporučují fyzickou aktivitu, nemlčet o svých starostech před nejbližšími a nebát se telefonicky požádat o odbornou pomoc.

Koroporadna, kterou založila Unie rodinných advokátů, vyřídila za tři týdny své existence už téměř 3000 dotazů. Tazatelům po celou dobu slouží e-mailová adresa koroporadna@uracr.cz. Členové padesátičlenného týmu odpovídají tazateli adresně do druhého dne. Tři desítky vzorových otázek a odpovědí najdou zájemci přímo na webu Unie rodinných advokátů.

SDÍLET