Blíží se termíny valných hromad. Jak je svolat a vést bez chyby?

PRÁVNÍ SERVIS | V rámci novely zákona o obchodních korporacích začala od ledna 2021 platit řada změn, které ovlivní podobu společenských smluv většiny firem. Čas přizpůsobit smlouvy novým pravidlům mají firmy do konce tohoto roku. Některé z obchodních korporací musejí o změnách zavedených novelou rozhodnout na valných hromadách, kterou ve většině plánují spojit se schválením účetní závěrky letos v červnu. Firmy ale neudělají chybu, pokud se na to vrhnou už dříve. 

Valná hromada je označením nejvyššího orgánu společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti, který dělá nejdůležitější obchodní rozhodnutí. Scházet se může v různých intervalech určených společenskou smlouvou. Nejméně je to však jednou za rok k projednání účetní závěrky – schůze musí proběhnout do 6 měsíců od skončení účetního období. Účastnit se jí mohou všichni společníci, respektive její akcionáři.

Aby i letos proběhlo vaše svolání valné hromady řádně a bez chyb, přinášíme vám ve spolupráci s portálem Vzorné právo jednoduchý návod, jak na to.

Svolání valné hromady

Svolání valné hromady provádí u společností s ručeným omezeným většinou jednatel společnosti, v některých případech je to také člen dozorčí rady nebo společník firmy. Výjimečně valnou hromadu svolává likvidátor nebo soudem jmenovaný opatrovník.

Pokud jste svolavatel, připravte písemnou pozvánku a v ní uveďte, co se bude projednávat (tzv. pořad jednání) a kdy a kde se valná hromada koná. Zajistěte přítomnost notáře, pokud se bude projednávat záležitost, která vyžaduje osvědčení formou notářského zápisu. Seznam notářů naleznete například zde.

Zbytek textu je pro předplatitele
dále se dočtete:
  • Co dělat před začátkem a během projednávání schůze?
  • Jak se zapisuje průběh jednání?
  • A jak je možné protestovat proti usnesením?
sinfin.digital