Zásadní změny v zákoníku práce: Sdílené pracovní místo a změna v dovolené

PRÁVNÍ SERVIS | Od letošního 1. ledna je účinná druhá část novely zákoníku práce. První vlna změn, která nabyla účinnosti už v červenci 2020, přinášela úpravy například v oblasti doručování listin. Letošní změny se zásadně dotknou především dvou oblastí, a to sdíleného pracovního místa a čerpání dovolené. 

Cílem novely je podle legislativců zejména lépe sladit rodinný a pracovní život zaměstnanců. Zákoník by však měl díky novým změnám také více odpovídat současnému trhu práce, který výrazně ovlivnila epidemie koronaviru. Přehled změn přinášíme ve spolupráci s portálem Vzorné právo.

Sdílené pracovní místo

Nový institut takzvaného sdíleného pracovního místa otevírá flexibilnější možnosti pracovních úvazků. Princip spočívá v tom, že jednu pozici zastávají nejméně dva zaměstnanci, kteří se na ní v rámci zkrácené pracovní doby střídají. Dva nebo více zaměstnanců si tak podle zákona mohou sami rozvrhovat pracovní dobu do směn po vzájemné dohodě. Tím novela převrací běžnou povinnost rozvržení pracovní doby – v tomto případě ji totiž nepředkládá zaměstnavatel, ale právě zaměstnanci, kteří jsou povinni svůj rozvrh zaměstnavateli předložit nejdéle týden před začátkem nového měsíce.

Zbytek textu je pro předplatitele
dále se dočtete:
  • Jaké změny v dovolené novela přinesla?
  • A jak se změnila náhrada nemajetkové újmy?
sinfin.digital