Právní vědomí je katastrofální, chystáme tak komiks pro školy, říká šéf advokátní komory Jirousek | info.cz

Články odjinud

Právní vědomí je katastrofální, chystáme tak komiks pro školy, říká šéf advokátní komory Jirousek

Advokáti za sebou nemají zrovna lehké časy. A před sebou zjevně také ne. Pokračuje totiž boj o pravidla advokátní mlčenlivosti. „Nedávno jsem měl vystoupení na dané téma a ohledně povinnosti mlčenlivosti na mezinárodní advokátní konferenci v Berlíně a z diskuze vyplynulo, že co je ve vyspělých státech téměř tabu, je v postsocialistických státech stále ještě neukotveným, a mnohdy zcela vadně chápaným, institutem,“ říká v rozhovoru pro INFO.CZ předseda České advokátní komory (ČAK) Vladimír Jirousek, který mluví třeba i o novinkách v advokátním vzdělávání či o obecné úrovni právního povědomí. Tímto textem přispíváme rovněž do volné série Právo v roce 2019.

Co České advokátní komora letos plánuje?

Čeká nás toho více než dost, a to jak na poli legislativním, vzdělávacím, organizačním nebo společensko-prezentačním. Jen pro ilustraci: průběžně se zabýváme zákonem o lobbingu, zákonem o ochraně oznamovatelů, daňovou problematikou, připravujeme zákonem zavedené testy koncipientů a vedle toho startujeme nový systém dalšího vzdělávání advokátů. A samozřejmě nemůžeme pominout letošní 30. výročí sametové revoluce, k němuž se přihlásíme velkým projektem „Advokáti proti totalitě“.

Loni jsme sledovali boj o advokátní mlčenlivost. Jaký je aktuální stav?

Prakticky obdobný! Jestliže vámi zmíněný boj se odvíjel od transpozice směrnice EU DAC 5 do českého právního řádu, je více než pravděpodobné, že polemiky se budou týkat též transpozice směrnice EU DAC 6. Proto jsme na duben připravili k výkladu dané směrnice odbornou konferenci, které se vedle advokátů, poslanců, zástupců státního aparátu, novinářů a tak dále, zúčastní též významné zahraniční autority.

Jaký očekáváte vývoj?

Už z prosté opatrnosti spíše dramatický. Nedávno jsem měl vystoupení na dané téma a ohledně povinnosti mlčenlivosti na mezinárodní advokátní konferenci v Berlíně a z diskuze vyplynulo, že co je ve vyspělých státech téměř tabu, je v postsocialistických státech stále ještě neukotveným, a mnohdy zcela vadně chápaným, institutem.

Jak by mělo do budoucna vypadat vzdělávání advokátů?

Už jsem se zmínil o nastartování nového systému dalšího vzdělávání advokátů. Systém postavený na atraktivní nabídce přednášených témat a na benefitech za získané kredity je vedle stávajících vzdělávacích center v Praze a Brně rozvrstven do jednotlivých regionů. Blíže advokátům. Za tím účelem jsme navýšili i finanční prostředky, jež má k dispozici každý z regionálních zástupců ČAK.

A advokátní zkoušky?

Novinkou jsou zákonem o advokacii zavedené takzvané přístupové testy koncipientů. V tomto směru jsme v kontaktu se slovenskými kolegy, kteří mají s uvedeným systémem zkušenosti, ale je nám jasné, že první kola testů budou i pro nás „testovací“. Komisionální zkoušky zůstávají prakticky beze změn, byť budu vyvíjet tlak na optimalizaci chodu zkouškové komise.

Vidíte určité výzvy pro právo a pro advokacii v roce 2019?

Ty jsou v našem legislativním pralese nekonečné. Mnohdy na zasedáních představenstva ČAK strávíme nejvíc času projednáváním primárně národní nebo evropské legislativní problematiky, což je náročné, únavné, ale bohužel nezbytné.

Jaké zákony by měly vzniknout? A jaké naopak ne?

Spíše které by vzniknout neměly, případně které by mohly být zrušeny. Za nadbytečný považujeme například zákon o lobbingu nebo o hromadných žalobách, jež jsou našemu právnímu systému cizí. O jiných se raději nebudu zmiňovat, neboť jejich prosazování vnímám spíše jako výsledek určitých politických zadání.

Co říkáte na současnou kvalitu legislativního procesu?

Jsem přesvědčen, že je povinností všech složek justice, aby byly aktivními tvůrci takových právních koncepcí, na kterých by byly legislativní procesy postaveny, a tyto respektovaly principy a kritéria vlastní právnímu státu. Dnes je to spíše tak, že justiční složky se určitým způsobem, mnohdy výrazně kriticky, vyjadřují až k předloženým návrhům, jež jsou z různých stran předkládány nekoncepčně.

Vnímáte nějakou snahu o zlepšení?

Určité změny vnímám, na hodnocení aktuálního stavu je však příliš brzy.

Jak hodnotíte právní povědomí lidí? Může se nějak jednoduše zlepšit?

Právní vědomí laické veřejnosti je katastrofální, a tím pádem například v politické sféře lehce zneužitelné. Proto připravujeme projekt, jak imputovat základy práva už do škol, a to pokud možno atraktivní formou, ať již komiksem, fejetonem, drobným dramatickým útvarem, který bude kopírovat řízení u soudu nebo jiné právní situace a podobně. Vycházíme z toho, že co dítě nenasaje, v dospělosti nedožene. Je příkladné, že na tomto projektu spolupracujeme i se soudci, státními zástupci, notáři a exekutory.

Jak spolupracujete s dalšími komorami a institucemi?

Založili jsme neformální Radu profesních komor a snažíme se diskutovat témata, jež jsou průřezová, případně podpořit relevantní zájmy jiného samosprávného stavu. Jednání Rady se shodou okolností koná na půdě České advokátní komory právě v den, kdy připravujeme tento rozhovor.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud