Právníkem roku je Petr Pithart. Kdo jsou další ocenění? | info.cz

Články odjinud

Právníkem roku je Petr Pithart. Kdo jsou další ocenění?

Česká advokátní komora a společnost Epravo.cz právě uvedly do Právnické síně slávy bývalého předsedu Senátu a rovněž vlády Petra Pitharta, který je v současnosti docentem pražské právnické fakulty. Právníkem roku v oblasti občanského práva se stal státní zástupce Jan Záruba z Nejvyššího státního zastupitelství, za trestní právo byl oceněn předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu František Púry. Mezi dalšími vítězi je známější patrně jen Petr Hůrka, náměstek ministryně práce a sociálních věcí, který si odnáší cenu za pracovní právo.

Pozornost se tak logicky upíná zejména na Petra Pitharta. „Je to nejvyšší pocta, kterou odborná právnická veřejnost může udělit výjimečné osobnosti práva ze svého středu. Do Právnické síně slávy v minulosti vstoupili například JUDr. Pavel Rychetský, JUDr. Otakar Motejl, nebo bývalí ministři spravedlnosti a dlouholetí advokáti, kteří už bohužel nejsou mezi námi - JUDr. Dagmar Burešová a JUDr. Karel Čermák,“ uvedl předseda České advokátní komory Vladimír Jirousek.

Mezi další oceněné paří advokátka Petra Nováková z kanceláře Nováková + Partners (Právnička roku za finanční právo), kancléřka Katastrálního úřadu hlavního města Prahy Daniela Šustrová (Právnička roku za správní právo), advokát Tomáš Nielsen z firmy Nielsen Meinl (Právník roku za IT právo) a soudce slovenského Ústavního soudu Ladislav Orosz (Právník roku za občanská a lidská práva a právo ústavní).

Za svou pro bono činnost, která směřuje zejména k právní ochraně týraných zvířat, si ocenění odnáší advokát Robert Plicka z Plicka & Partners.

Talenty roku pak jsou asistent Vrchního soudu v Praze Jiří Mulák a advokáti Kateřina Šveřepová z Císař, Češka, Smutný a Jakub Sivák z Pelikán Krofta Kohoutek.

Nejlepší právnický článek do Bulletinu advokacie napsal profesor Jiří Jelínek, vedoucí katedry trestního práva pražské právnické fakulty. Porota vybrala jeho text „K chybějící právní úpravě tzv. prostorového odposlechu v trestním řádu“.

„Po dvou letech byla udělena znovu Zvláštní cena sv. Yva za zásluhy o advokacii, která je určena pro výjimečné příležitosti a výjimečné advokáty. Za celoživotní práci ji získal advokát a nejdéle sloužící zkušební komisař a kárný žalobce ČAK JUDr. Antonín Fürst st.,“ uvedla Česká advokátní komora.

Vůbec poprvé pak byla udělena cena za nejčtenější článek na epravo.cz. Tu si odnesl Jakub Hafner, který působí jako advokátní koncipient v kanceláři Toman, Devátý a partneři, a to za text „Předkupní právo spoluvlastníků ve světle novely občanského zákoníku“.

Záruba šéfuje veřejné žalobě v netrestních věcech

Novátorské je zejména ocenění státního zástupce Jana Záruby za občanské právo, žalobci se totiž věnují převážně tomu trestnímu. Záruba ale na Nejvyšším státním zastupitelství, kde působí, založil netrestní odbor. „Tato ochrana veřejného zájmu se zaměřuje i na ochranu zranitelných osob, tj. dětí, osob zdravotně handicapovaných, osob starých, osob bez domova, o který přišly zásahem svého životního osudu atd.,“ uvádějí organizátoři soutěže.

„Je absolventem Právnické fakulty UK v Praze. Začínal jako samostatný podnikový právník v Českém svazu chovatelů, pak působil šest let jako prokurátor na Okresní prokuratuře Brno-venkov a přes Krajskou prokuraturu v Brně vedla jeho cesta na Generální prokuraturu ČSR. Od roku 1996 (po čtyřleté praxi advokáta) působil jako státní zástupce na Vrchním státním zastupitelství v Olomouci, o dva roky později se přesunul na Nejvyšší státní zastupitelství, kde zastával několik funkcí až po tu současnou, kdy působí jako ředitel odboru veřejné žaloby v netrestních věcech. Zároveň je lektorem Justiční akademie v Kroměříži, autorem či spoluautorem řady publikací, autorsky se podílel například i na komentářích k zákonu o soudech a soudcích a o státním zastupitelství nebo k občanskému soudnímu řádu,“ představuje Zárubu oficiální medailon.

Topol Show - banner

Púry chce na Nejvyšší soud jiné právnické profese

Naopak předpokládatelné mohlo být ocenění Františka Púryho za trestní právo. Je předsedou trestního kolegia Nejvyššího soudu, ale rovněž hojně publikuje a přednáší. „Mým nesporným úspěchem bylo například to, že jsem se kdysi před lety stal nejmladším soudcem Nejvyššího soudu. Z nedávné doby pak považuji za úspěch, že jsem stanul v čele trestního kolegia Nejvyššího soudu a že se kromě jeho řízení mohu podílet i na jeho personální obměně. Rád bych dosáhl toho, aby se soudci Nejvyššího soudu staly některé další výrazné osobnosti zabývající se trestním právem jak z řad soudců soudů nižších stupňů, tak i některých jiných právnických profesí,“ uvedl soudce.

S tím, že by si přál, aby „se ještě do konce svého soudcovského mandátu dožil důstojnější a technicky i prostorově lépe vyhovující budovy Nejvyššího soudu, ale to je patrně nesplnitelný sen“.

Nesplnitelný sen to ale být nemusí, respektive situace by se už letos měla změnit k lepšímu. Stávající sídlo se totiž rozšiřuje a práce by měly být už letos hotové. „Během roku 2019 bychom měli budovu dostavět. Tím bychom měli vyřešit poddimenzování současné budovy, která nám nestačí. Máme šest detašovaných pracovišť, což vytváří velké problémy pro zajištění činnosti a chodu soudů. Asistenti sedí v některých kancelářích i po 10 či 14 lidech,“ uvedl ve velkém rozhovoru pro INFO.CZ předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal.

Nováková vyhrává u finančního ředitelství

Advokátka Petra Nováková, oceněná za finanční právo, má za sebou evidentně úspěšný rok: „V poslední době mě potěšily dva vyhrané spory ještě před Odvolacím finančním ředitelstvím, což v daních nebývá moc časté. Pro nás to bylo milé „překvapení“ a potvrzení toho, že Odvolací finanční ředitelství skutečně funguje ve vztahu k finančním úřadům jako určitý korektiv. Aktuálním pracovním cílem je dotáhnout ještě jednu živou kauzu, ve které byl náš klient velmi nespravedlivým a tvrdým způsobem „zlikvidován“ ze strany místního finančního úřadu zajišťovacími příkazy a kde doufáme ve spravedlivé soudní rozhodnutí.“

„Absolvovala Právnickou fakultu a Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Praktické zkušenosti z oblasti daňového práva získala především jako asistentka předsedy senátu NSS a ve společnosti PricewaterhouseCoopers. Je členkou Legislativní rady vlády České republiky, pracovní skupiny na daňový proces při Ministerstvu financí, disciplinárního výboru Rady pro veřejný dohled nad auditem a redakční rady Bulletinu Komory daňových poradců. Za roky 2010, 2012 a 2016 byla zvolena „Daňovou hvězdou roku“ v oblasti správy daní, je zařazena do přehledu významných žen českého práva pro oblast advokacie. Aktivně publikuje a přednáší témata z daňového práva. V současnosti vykonává advokacii ve společnosti Nováková + Partners, advokátní kancelář, kde se specializuje především na daňové řízení a správní právo, zastupování před správními orgány a správními soudy a poradenství v trestních řízeních daňových,“ dočteme se v jejím medailonu.

Šustrová, Hůrka, Nielsen i Orosz

Rovněž Daniela Šustrová, Právnička roku v oblasti správního práva, je velmi aktivní. „Je absolventkou Právnické fakulty UK a své první pracovní zkušenosti začala sbírat v advokacii. Od roku 1996 pak působí na Katastrálním úřadu pro hlavní město Prahu, kde od té doby prošla několika posty, od roku 2005 je ředitelkou kanceláře ředitele úřadu. Má bohatou lektorskou a přednáškovou činnost pro studenty vysokých škol, stejně jako pro členy profesních komor a dalších institucí. Je autorkou a spoluautorkou několika odborných publikací a mnoha článků,“ zní její medailon.

Petr Hůrka pak „působí jako docent na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty UK v Praze, je lektorem, univerzitním pedagogem a legislativcem. Specializuje se již od roku 1995 na pracovní právo, zaměstnanost, kolektivní vyjednávání a právo sociálního zabezpečení. Hrdě sám sebe dokonce označuje za „prackaře“. Od roku 2000 se podílí na tvorbě pracovněprávních předpisů, zejména pak zákoníku práce a na jeho novelizacích, a to na různých postech Ministerstva práce a sociálních věcí. V současné době je zde náměstkem pro legislativu. Je členem Komise pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení Legislativní rady vlády a zástupcem ČR v European Labour Law Network“.

Tomáš Nielsen „absolvoval Právnickou fakultu UK v Praze. Dlouhodobě se věnuje právu informačních technologií, telekomunikací, autorskému a mediálnímu právu. Specializuje se též na problematiku závazkových vztahů při rozsáhlých obchodních transakcích. Má bohaté zkušenosti v oblasti českého i mezinárodního smluvního práva a v oblasti finančních transakcí. Věnuje se též problematice dodržování pravidel stanovených předpisy o ochraně proti praní špinavých peněz (AML) a mezinárodního platebního styku. Má rozsáhlé zkušenosti i s tzv. krizovým managementem. Telekomunikační právo přednáší na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a právo ICT na Fakultě dopravní ČVUT. Je rovněž rozhodcem Mezinárodního rozhodčího soudu v Rize a autorem či spoluautorem řady odborných článků a publikací“.

Ladislav Orosz „je absolventem Právnické fakulty Univerzity Pavla Josefa Šafárika v Košicích, titul JUDr. získal v roce 1982, v roce 1991 mu byla udělena vědecká hodnost kandidáta právních věd, od roku 1999 je docentem pro studijní obor státní právo a v nejbližších dnech očekává dekret o jmenování profesorem od prezidenta republiky. V soudnictví se etabloval nejdříve jako soudní poradce Kanceláře Ústavního soudu SR, od roku 2007 doposud je ústavním soudcem. Zároveň již 13 let působí jako docent na Právnické fakultě UPJŠ v Košicích. Angažoval se také politicky. Ve volbách roku 1992 byl za SDĽ zvolen do slovenské části Sněmovny národů. Ve Federálním shromáždění byl poslancem ve slovenské části Sněmovny národů, kde setrval do zániku Československa. Znovu byl do Národní rady SR zvolen v roce 1998 a v parlamentu působil do roku 2002. Zastával zde post předsedy ústavněprávního výboru".

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud