Roste agresivita státních zástupců? Nemůžou si brát, co je napadne, říkají advokáti | info.cz

Články odjinud

Roste agresivita státních zástupců? Nemůžou si brát, co je napadne, říkají advokáti

Loni se odehrál nečekaný incident. Státní zástupkyně údajně vyrvala přímo u soudu materiál advokátovi. Na tuto událost jsou ale dva pohledy – jeden zastávají advokáti, druhý státní zástupci. Dá se říct, že roste agresivita státních zástupců? Podívejme se tak v osmém díle seriálu Státní zástupci - čas na změnu? na jejich další údajné excesy.

Státní zástupci - čas na změnu?
Státní zástupci drží v mnohém naše životy v rukou. Právě oni rozhodují o tom, zda půjdeme k soudu, nebo ne. Právě oni svým zásahem na Úřadu vlády shodili vládu Petra Nečase (ODS) a otevřeli cestu k premiérství Andreje Babiše (ANO). Postupem času přitom na veřejnost vyplouvá stále více jejich přešlapů. Je čas na reformu postavení státního zastupitelství? Měli by být státní zástupci za své počínání odpovědní více, než jsou dnes? INFO.CZ spustilo desetidílný seriál Státní zástupci - Čas na změnu? Podrobně v něm analyzujeme podstatu profese státních zástupců, její historii, to, co žalobci smějí a co naopak nesmějí, a zaměříme se rovněž na možné změny, které by byly v této profesi vhodné. Seriál upozorní rovněž na ty nejkřiklavější problémy, které se v souvislosti se státními zástupci objevují.

Unie obhájců dokonce tuto situaci zvěčnila v rámci svého novoročního přání.

Jako první tedy dejme slovo jejímu prezidentovi Tomáši Sokolovi: „Poslední hrubý exces má pracovní název „Přepadení advokáta“ a odehrál se loni na podzim u okresního soud v Kroměříži. Státní zástupkyně se tam uprostřed soudního jednání náhle zvedla a beze slova vysvětlení přešla k obhájci, z jeho stolu tam vzala desky a začala kontrolovat jejich obsah. Podle verze kolegy mu je i přes jeho námitky dokonce vytrhla.“

Jak incident vypadal podle státních zástupců?

Unie státních zástupců k tomu zaujala rovněž jasné stanovisko: „Prokázalo se, že věc se ve skutečnosti odehrála zcela jinak, než jak ji představitelé České advokátní komory líčili. Při soudním jednání, během kterého k incidentu došlo, sdělila obviněná, že složka (plastové pouzdro) s písemnými materiály patří přímo jí, na tyto listiny opakovaně odkazovala a pracovala s nimi jako se svými poznámkami. Zcela zjevně tedy vůbec nešlo o advokátní spis. Obhájce zprvu ani nijak neprotestoval proti odnětí listin a námitku, že má jít o jeho advokátní spis, poprvé vznesl až poté, co státní zástupkyně složku vrátila zpět obviněné.“

“Ve věci zcela zjevně nedošlo k žádnému „přepadení advokáta“ ani k přetahování se o advokátní spis, jak zcela mylně uvádí Česká advokátní komora. Jednání státní zástupkyně sice vykazovalo určité procesní nedostatky, které jsou aktuálně řešeny státním zastupitelstvím, ale ani to nedává zástupcům České advokátní komory právo šířit o věci zcela nepravdivé a dehonestující informace. Zbývá jen doufat, že Česká advokátní komora přizná své pochybení a z takového neakceptovatelného jednání vyvodí vůči svým členům patřičné důsledky.“ 

Unie státních zástupců pak dále odkazuje rovněž na „anonymizovaný dopis krajského státního zástupce v Brně Jana Sladkého předsedovi České advokátní komory Vladimíru Jirouskovi, kde je celý případ podrobně rozebrán“

Sokol: Státní zástupkyně se nemůže hrabat, kde ji napadne

Tomáš Sokol na svém pohledu trvá: „Už je to skončená záležitost, paní státní zástupkyně dostala napomenutí, ale zaujal mne postoj jejích nadřízených na okresní a krajské úrovni. Ty úrovně zdůrazňuji a výš nemířím.“

„Ale zmínění nadřízení se pokoušeli chování paní státní zástupkyně všelijak omlouvat ve stylu známé hlášky, naběhl mi na nůž a pak ještě devětkrát. Například tím, že desky s listinami nebyly obhájce, ale vyslýchané obviněné. Což podle oněch činovníků mělo znamenat, že se v nich mohla státní zástupkyně volně hrabat, kdy ji napadlo. Samozřejmě že ne, ale o to ani tak nejde. Zarazilo mne, že si nejsou ochotni připustit hrubou neslušnost a tedy nedůstojnost takového jednání. Státní zástupkyně a chová se jako nějaký panský dráb,“ myslí si Sokol.

Další údajné excesy státních zástupců

Na posuny v chování státních zástupců, které se projevují právě údajnými excesy, poukazují rovněž další advokáti. „Obecně považuji za problém skutečnost, že státní zástupci v mnoha případech potřebují obviněného poslat před soud i ve chvíli, kdy je na základě vyšetřování v přípravném řízení zřejmé, že obviněný trestný čin nespáchal. Dá se tak hovořit o systémovém excesu, který je často postaven na alibismu a v zásadě neodpovědnosti státních zástupců,“ myslí si Lukáš Bohuslav, který působí na pražské právnické fakultě a rovněž v advokátní kanceláři Gřivna & Šmerda.

„Pokud jde o konkrétní exces, spadající do rubriky Vtip za stovku, tak mě napadá neutuchající zarputilost státní zástupkyně provádět výslechy ve věci, kde nebylo proti nikomu zahájeno trestní stíhání. A to s brilantním odůvodněním: podezřelí jsou přeci stíháni v jiné věci, takže personální propojení to odůvodňuje,“ dodává s tím, že se domnívá, že soustava státního zastupitelství je téměř zcela imunní k tomu přiznat si chybu. „Takže náprava v rámci soustavy je věci spíše výjimečnou.“

Přidává se i člen prezidia Unie obhájců Václav Vlk: „Excesivní je každé selhání právního zástupce při manipulacích s výběrem soudů v přípravném řízení, při sběru informací při využití invazivních prostředků, tedy když je zasahováno do základních lidských práv. Rozhodně by zde prospělo co nejrychlejší umožnění vstupu soudu.“

Své zkušenosti pak přidává také Vlkův kolega Lukáš Trojan, který stejně jako Tomáš Sokol upozornil na „přetahování se“ státní zástupkyně a advokáta: „Za významný exces též považuji postup, kdy státní zástupce nerespektoval pravomocné rozhodnutí soudu, kterým soud vrátil věc do přípravného řízení a uložil doplnit dokazování. Státní zástupce tak neučinil a podal znovu ve věci obžalobu. Ministr spravedlnosti neshledal v takovém postupu kárné pochybení.“

A vypočítává rovněž další jednání státních zástupců, které by prý „osobně neoznačil za exces, ale za snahu o extenzivní výklad právních norem“.

„Jde neoprávněné dispozice s místní příslušností v rámci přípravného řízení, což ale bylo vyřešeno nálezem Ústavního soudu. A také o snahy provádět prohlídky osobních vozidel či domácností advokátů s argumentem, že nejde o advokátní kancelář, to vyřešilo sjednocující stanovisko Nejvyššího soudu.“

„V poslední době objevující se snahy nutit obviněné či obžalované odpovídat na otázky policie či státního zástupce, ačkoliv tento využije svého práva nevypovídat či neodpovídat na otázky státního zástupce,“ otevírá pak další rozměry tématu Lukáš Trojan. Celý příběh může kvůli tomu vyznívat způsobem, který se hodí právě obžalobě.

Jak to vidí politici?

O dalších údajných excesech mluví například předseda Ústavněprávního výboru Poslanecké sněmovny Marek Benda (ODS). Přineseme je v rozhovoru v příštím týdnu.

„Osobní zkušenost s nějakými zásadními excesy státních zástupců nemám. Chyby se stávají, ale proto koneckonců máme řádné i mimořádné opravné prostředky. Je potřeba využívat i kontrolní mechanismy soustavy státního zastupitelství. Myslím si, že Česká republika je funkčním právním státem a každý se nakonec domůže soudní ochrany svých práv, i když někdy to bohužel trvá docela dlouho,“ říká pak bývalý ministr a šéf Legislativní rady vlády Jan Chvojka (ČSSD), který v současnosti vede poslanecký klub sociálních demokratů.

„Činnost státního zastupitelství samozřejmě sleduji i jako politik a člen Ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny. Získané poznatky aplikuji při své zákonodárné činnosti,“ dodává. 

Zeman: Státní zastupitelství se řídí platnými zákony

Zopakujme to, co jsme psali v předchozích dílech: Státní zástupci pochybení v obecné rovině odmítají.

„Na tomto místě mohu pouze konstatovat, že státní zastupitelství se při své činnosti řídí platnými zákony České republiky, a obhajuje tak veřejný zájem. Je logické, že jeho činnost nemůže vyhovovat všem, zejména těm, kteří jsou stíháni jako obvinění,“ uvedl v reakci na dotazy, věnované rovněž dalším možným excesům státních zástupců, nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Zaslané otázky označil za „poměrně tendenčně zaměřené“.

Vymezil se proti nim rovněž prezident Unie státních zástupců Jan Lata. Odkázal na své dřívější vyjádření pro INFO.CZ a rovněž na svou knihu Státní zastupitelství ve světle proměn, kterou vydalo nakladatelství Auditorium.


V SERIÁLU STÁTNÍ ZÁSTUPCI - ČAS NA ZMĚNU? JIŽ VYŠLO:

1. DÍL Co dělají státní zástupci: Podávají obžalobu, dohlížejí ale i na práva (5. 2. 2019) 

Šéf státních zástupců Lata: Jsme lovečtí psi trestního řízení, musíme ale hlídat i policii (5. 2. 2019) 

2. DÍL Žalobci mají desítky pravomocí, o to menší ale nesou odpovědnost (7. 2. 2019)

Benda: Mnozí státní zástupci se starají o svou veřejnou popularitu mnohdy na úkor podezřelých

3. DÍL Žalobci nesmějí jít na ruku politikům a veřejnému mínění. Dělají to ale někdy?

Chvojka: Státní zástupci by měli být při komentování živých kauz zdrženliví

4. DÍL Kněžínek pro INFO.CZ: Vedoucí státní zástupce by mělo jít odvolat jen v rámci kárného řízení

Státní zástupci mají občas „velké oči“ a méně smyslu pro realitu, říká advokát Sokol

5. DÍL Lenka Bradáčová protikorupčnímu speciálu šéfovat nebude. Ministr Kněžínek už ho nechce

6. DÍL Zásah na Úřadu vlády byl exces, Ištvan měl poslat obálku s modrým pruhem, tvrdí advokáti

7. DÍL Státní zástupci nedodržují pravidla odposlechů a užívají i zakázané materiály, stěžují si advokáti

 

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud