Roste poptávka po službách typu „vím, s kým spím“ i v compliance poradenství, říká Petr Moroz | info.cz

Články odjinud

Roste poptávka po službách typu „vím, s kým spím“ i v compliance poradenství, říká Petr Moroz

Poradci Petr a Michal Morozovi nedávno založili vedle své firmy Screening Solutions Compliance Academy. Právě tématu dodržování pravidel se totiž v poslední době intenzivně věnují. „V compliance nyní převažuje poptávka po zavádění komplexního managementu na klíč. A netýká se to jen velkých mezinárodních korporací, přibývá například rodinných firem nebo rychle rostoucích technologických start-upů, které tím zvyšují svou hodnotu pro investory. Roste také poptávka po službách, které bych laicky nazval ‚vím, s kým spím‘,“ říká v rozhovoru pro INFO.CZ Petr Moroz.

Co všechno si v současnosti máme představit pod termínem compliance?

Nejjednodušeji lze compliance popsat jako systém dodržování pravidel. Ta mohou být různá, od legislativních, regulatorních, organizačních až po zákaznická. Tedy ta, která na firmy dopadají zvenčí. Hodně často se však zapomíná, že chování firmy by mělo být v souladu nejen s tím, co jí diktuje vnější prostředí, ale především s tím, jaké hodnoty ona sama přijme za své. Tam to totiž všechno začíná.

Existuje nějaká oblast, která je v tomto směru často opomíjena? Na co by si měly firmy dát pozor, ale často to nedělají?

Často opomíjena je bohužel samotná nutnost compliance nějak řídit. V České republice navíc stále převládá přístup „zavádím compliance, protože musím“ nebo ještě hůře, „protože jsem se už spálil“. Jako šafránu je zatím firem, které compliance zavádějí, protože si uvědomují, co dobrého jim přinese. Jak to prospěje atmosféře ve firmě, jak se zlepší vnímání u zákazníků a pochopitelně kolik ušetří, když se vyhnou pokutám, sankcím nebo dokonce trestnímu stíhání.

Jaké jsou nejčastější chyby, kterých se firmy dopouštějí?

Nejčastější chybou je zavádění rigidní papírové compliance. To je ten přístup „protože musím“. Formálně se podívám, jaké požadavky jsou na mne kladeny, a odškrtám si, co všechno mám zavedeno. Etický kodex, škrt, oznamovací linka, škrt… Jenže to je systém vynucený, nikoli žitý, a jeho zavedení vás neochrání například před trestním stíháním právnické osoby. Klíčový je tón shora a to, jak společnost dodržováním pravidel skutečně žije, jak o nich komunikuje, jak vzdělává, jak je hodnotí a neustále zlepšuje.

S čím naopak nebývá problém?

S regulatorní compliance. Tedy s dodržováním požadavků v segmentech, na které dohlíží přísní regulátoři a kde hrozí podnikatelům vysoké sankce. Jde typicky o bankovnictví nebo farmacii.

Změnilo se toto prostředí nějak v souvislosti s GDPR?

Ano, jak negativně, tak pozitivně. Mnoho firem si tehdy poprvé uvědomilo, že se jich nějaká regulace vůbec týká. Často se poprvé podívali dovnitř a zjistili jaký nepořádek tam mají, a to nejen v oblasti osobních údajů. Řada firem také poprvé zavedla funkce compliance manažerů. Ta celková edukace trhu určitě prospěla.

Na druhou stranu vznikla vůči compliance obrovská averze, protože GDPR se prodávalo přes strach. Mnoho poradců a právníků, kteří se chtěli přisát na firemní rozpočty si postavilo na GDPR krátkodobý byznys. Hrozili přitom vysokými pokutami a mnoho lidí tím zbytečně znechutili. Dnes jsou firmy vyčerpané, investovaly mnoho času a financí a ty pokuty nepřichází. Takže mají pocit, že byli jen zneužiti.

Pokud se budeme bavit o trestní odpovědnosti právnických osob, jak hodnotíte související metodiku Nejvyššího státního zastupitelství?

Už samotný fakt, že Nejvyšší státní zastupitelství něco podobného vydalo, je velmi pozitivní zprávou. Byť metodika není primárně určena firmám, nýbrž veřejným žalobcům, dává trhu poměrně jasný signál, co a jak bude státní zastupitelství posuzovat. Takže firmy najednou mají svůj dosavadní přístup s čím srovnávat, a to je nepochybně dobře. Jako významný vnímám hlavně vzkaz, že metodika státních zástupců odsuzuje formalismus a zavádění compliance takříkajíc „na papíře“. Naopak si žádá prokázání, že firma compliance skutečně zavedla, řídí a komunikuje. Že jím žije. Nicméně uvidíme, jak v budoucnu obstojí ti, kdo se jí budou skutečně řídit.

Potřebovali bychom další metodiky od státního zastupitelství a dalších podobných orgánů či úřadů?

Ne, i zde platí, že méně je někdy více. Další metodiku nepotřebujeme, stačí zdokonalovat tu stávající. Pomohlo by například upřesnění, jak v praxi hodnotit kvalitu, respektive funkčnost compliance systémů. Aby žalobci při posuzování odpovědnosti firmy postupovali jednotně a všem se měřilo stejným metrem. Nicméně je otázkou, zda by tato část metodiky měla být veřejná. Protože kdyby ano, tak hrozí onen formalistický přístup formou check listu.

Nebránil bych se také určité míře autoregulace. Tedy kdyby trh sám definoval dobrou praxi a shodl se na tom, jaké standardy by se měly dodržovat. K tomu mohou přispět například velké korporace, které začnou vyžadovat určité modely chování od svých dodavatelů a nastaví tím trhu laťku. Proč vedle ceny nezohledňovat také transparentnost dodavatele, jeho hodnoty a firemní kulturu nebo míru společenské odpovědnosti? 

Sleduje trendy ve světě? Čím bychom se mohli inspirovat?

Odpovím trochu jinak. Compliance by se mělo inspirovat v oblasti HR, která se v posledních letech dramaticky proměnila. Už to není jen nudné řízení lidských zdrojů, spočívající ve sběru životopisů, vedení pracovních pohovorů a řízení pracovněprávní agendy. Firmy musí o kandidáty bojovat, a proto se daleko více zamýšlejí nad tím, co mohou kandidátovi nabídnout a jak s ním komunikovat.

Neprodávají mu jen pozici a výši platu, ale firmu a to, co reprezentuje. Vznikl okolo toho celý nový segment služeb, takzvaný „employer branding“. Hodně to souvisí také se společenskou odpovědností. A ta přeci začíná u naplňování firemních hodnot a dodržování vlastních zásad. A tady jsme zpět u compliance. Mimochodem, tento trend je patrný nejen uchazečů o zaměstnání, ale také u zákazníků. Čím dál víc jich sleduje, zda se firma, u které nakupují zboží nebo služby, chová fér.

Jaká je po vašich službách poptávka?

V compliance nyní převažuje poptávka po zavádění komplexního managementu na klíč. A netýká se to jen velkých mezinárodních korporací, přibývá například rodinných firem nebo rychle rostoucích technologických start-upů, které tím zvyšují svou hodnotu pro investory. Roste také poptávka po službách, které bych laicky nazval „vím, s kým spím“. Tedy řízení rizik spojených s obchodními partnery (vím, s kým podnikám) a s vlastními zaměstnanci (vím, s kým dělám).

Ale to, kde se cítíme momentálně vůbec nejsilnější, to je zajištění uceleného systému řízení rizik a business resilience. Fungujeme jako integrátor a klient v nás nachází jednoho partnera, s jehož pomocí úspěšně řídí personální, obchodní, compliance, bezpečnostní, kybernetická či reputační rizika.

Nedávno jste s bratrem Michalem založili Compliance Academy. Proč jste ji postavili mimo Screening Solutions?

Chtěli jsme podpořit vzdělávání a networking na dosud „velmi nudném“ compliance trhu. Ono to tu dost chybělo, vlastně jsme jen zaplnili mezeru. Ale myslím, že se nám naším přístupem podařilo rozvířit zdejší stojaté vody (smích). Akademie je od našeho podnikání oddělená, protože jsme nechtěli prodávat jen vlastní myšlenky a svoji pravdu. Nepřipadalo v úvahu, abychom to pojali jako většina naší konkurence, která zpravidla pořádá uzavřené akce pro své klienty. Tenhle přístup nám umožňuje zapojit ty nejlepší experty ze všech oborů napříč trhem, bez ohledu na to, pro koho zrovna dělají. Screening Solutions nicméně akademii podporuje a finančně přispívá na její provoz. Jsme však otevřeni dalším partnerům a sponzorům.

Jaké plánujete aktivity?

Chceme postupně pomoci vychovat novou generaci compliance manažerů. Naším zájmem je pracovat s lidmi dlouhodobě, provázet je po celou dobu jejich kariéry, od začátečníka až po experta. Uvést je do komunity, být jim rádcem a průvodcem. Proto mají naše aktivity několik linek. První je informování o aktuálních tématech a sdílení novinek. Jako nejvhodnější platforma se zatím ukázal LinkedIn, kde jsme rychle zaplnili mezeru a dnes má naše #czechcompliance komunita téměř 500 příznivců a stále rychle roste. Do jakékoli firmy dnes přijdu, zjišťuji, že nás již zaregistrovali a naši aktivitu zpravidla velice kvitují.

Druhým významným pilířem je networking. Snažíme se zorganizovat každý měsíc alespoň jednu příležitost, kdy můžeme odložit saka a setkat se osobně třeba u vína nebo piva. A pak je tu pochopitelně hlavní směr, a to je vzdělávání.

Jaké jsou vzdělávací plány Compliance Academy?

Letos plánujeme sérii několika akcí nazvaných CA Fórum, na nichž otevíráme a diskutujeme různá aktuální témata. Nejbližší nás čeká 30. září na téma whistleblowing. Kromě toho plánujeme několik odborných seminářů a workshopů. Rádi bychom je udělali hodně interaktivní. Proto budou spíše pro menší počet účastníků, které bychom chtěli maximálně zapojit. Takové únikové hry pro firmy (smích). Žádné nudné přednášení.

No a v přípravě již máme také krátkodobé a dlouhodobé certifikované kurzy, které bychom rádi spustili během příštího roku. Je zbytečné vymýšlet vymyšlené, proto o nich jednáme s několika významnými mezinárodními institucemi, které bychom do Čech rádi přivedli.

V současnosti rozesíláte za mediálního partnerství INFO.CZ velký průzkum Compliance 360°. Jak bude probíhat a co by měl všechno ukázat?

Měl by být zcela unikátní nejen svým zaměřením, ale i rozsahem. Chceme zmapovat celkovou úroveň compliance na českém trhu i v jeho jednotlivých segmentech. Zajímá nás především obecná úroveň povědomí o compliance, převažující motivace k zavádění compliance programů, praktické zkušenosti firem, nejčastěji využívané nástroje, ale i názory na práci tuzemských regulátorů. Sběr dat bude probíhat během září a října, v listopadu bychom rádi dotazníky vyhodnotili. Výsledky průzkumu plánujeme publikovat symbolicky 9. prosince, na který připadá Mezinárodní den boje proti korupci.

Kolik firem plánujete oslovit?

Spojili jsme síly nejen s vaší redakcí, ale také s Vysokou školou ekonomickou a několika profesními organizacemi. Spolu s nimi plánujeme oslovit firmy ze všech významných a průmyslových odvětví. Očekáváme, že se aktivně zapojí minimálně 100 subjektů z alespoň deseti významných segmentů.

V dotazníku se ptáte respondentů i na to, jaká je podle vás úroveň compliance v České republice. Co o tom soudíte vy?

Vidím to pozitivně (smích). Důvody mého optimismu tkví ve více faktorech, o nichž jsem již hovořil. Přispívá k němu metodická práce Nejvyššího státního zastupitelství, pozitivní dopady GDPR a velikou roli hraje také vliv významných zahraničních organizací, vyžadujících vyšší standard chování od svých českých dceřiných firem a dodavatelů. V neposlední řadě vidím naději v nové generaci českých podnikatelů, kteří staví byznys více na hodnotách a firemní kultuře, než tomu bylo dříve.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud