Rychlejší stavby silnic ovládly Zákon roku. Jaké další předpisy patří mezi ty nejlepší? | info.cz

Články odjinud

Rychlejší stavby silnic ovládly Zákon roku. Jaké další předpisy patří mezi ty nejlepší?

Nejlepším právním předpisem loňského roku je novela zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací. Výsledky 10. ročníku ankety Zákon roku, v níž na základě návrhů nominační rady rozhoduje zejména podnikatelská veřejnost, vyhlásila dnes večer společnost Deloitte. Na druhém místě pak s výrazným odstupem skončil balíček oběhového hospodářství EU, třetí místo obsadila změna zákona o ochranných známkách.

„Základem podnikání je pohyb a ten je závislý na funkční infrastruktuře. Novela má zkrátit proces povolování nejvýznamnějších staveb dopravní infrastruktury, zejména dálnic a železnic. Zavádí fikci souhlasu pro vydání závazného stanoviska a institut předběžného uvedení v držbu, který urychluje vyvlastňovací řízení u významných dopravních staveb. Protože k urychlení došlo omezením práv účastníků řízení, zákon bude ještě zkoumat Ústavní soud,“ zdůvodnila už dříve tento svůj výběr nominační rada, jejíž jsem rovněž členem. Oceněný právní předpis je dostupný ve Sbírce zákonů pod číslem 169/2018.

Za touto nominací pevně stála například Hospodářská komora. „Rychlejší stavba dálnic, to je beze sporu problém, který trápí téměř každého podnikatele, a my jsme přesvědčeni, že tato novela může rychlost tolik potřebné výstavby dálnic skutečně urychlit,“ říká Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR. „V tuto chvíli se připravuje další vládní novela tohoto zákona, která je ještě ambicióznější. V případě jejího přijetí lze očekávat velmi pozitivní dopady na podnikatelskou veřejnost,“ dodává.

Odpady až na druhém místě

Na druhém místě skončil balíček oběhového hospodářství EU vytvářející dlouhodobou koncepci evropského hospodářství, jehož prostřednictvím organizátoři chtěli zdůraznit potřebu předvídatelného podnikatelského prostředí. Na třetím pak změna zákona o ochranných známkách, která má přinést „nástroje pro zdravou konkurenci“.

Proč nominační rada vybrala právě tyto předpisy a v čem je považuje za přínosné byznysu? „Evropa si nastavila závazný rámec pro přechod k surovinově soběstačnému a udržitelnému hospodářství. Model „vezmi-vyrob-použij-zahoď“ z dob průmyslové revoluce bude v nejširších aspektech ekonomiky postupně transformován k eliminaci odpadu a opětovnému využívání hodnotných zdrojů. Vytváří se unikání prostor pro inovaci firem a pro kompetitivní náskok a růst evropského průmyslu. Koncepce vytváří předvídatelné podnikatelské prostředí umožňující firmám přijímat správná strategická rozhodnutí. Aby se záměr naplnil, potřebují se teď ještě společnosti zasadit o jeho správnou implementaci do českých podmínek využívání zdrojů, ekodesignu a nakládání s odpadem,“ vysvětluje se v anotaci k oběhovému balíčku.

„Nominace balíčku o cirkulární ekonomice do soutěže Zákona roku vyvolala silnou diskuzi i v rámci odborné komise. Není totiž možné zatím hodnotit dopady, protože se jedná o aktivitu, která nás teprve čeká, ale která zároveň prakticky přináší významnou restrukturalizaci evropské ekonomiky z podoby, ve které je dnes,“ upozorňuje pak ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky Soňa Jonášová.

„Cílem je tedy díky soutěži upozornit i na nutnost pevného dohledu nad jeho skutečnou implementací do české legislativy, protože může jak pozitivně, tak negativně ovlivnit podnikatelské prostředí a to právě dle toho, jak dobře se nám podaří celý proces ohlídat vůči tlakům s jednostrannými zájmy,“ dodává.

Ochranné známky jako třetí

„Ochranná známka je tradičním nástrojem zdravé soutěže mezi podnikateli a její efektivní ochrana je předpokladem k expansi na nové trhy. Novela má zmodernizovat a zefektivnit systém ochranných známek. Umožňuje nově registraci i známek čichových, chuťových, zvukových či pohybových. Zrušení přezkumu existujících známek Úřadem průmyslového vlastnictví z úřední povinnosti při přihlašování známek nových však klade do budoucna větší požadavky na bdělost vlastníků již registrovaných ochranných známek,“ zní oficiální anotace novely, jíž v anketě připadlo třetí místo a o níž rovněž INFO.CZ nedávno přineslo obsáhlý text.

Přemíra regulace

Nominace na Zákon roku byly vyhlášeny tentokrát jen tři, a to kvůli nedostatku opravdu inspirativních právních předpisů. „V roce 2018 došlo v Česku objektivně k legislativnímu zpomalení. V letech 2016 a 2017 vycházelo ročně kolem 550 předpisů či mezinárodních smluv, v roce 2018 to bylo necelých 400. Můžeme se bavit o tom, jestli je to dobře, nebo špatně, zda třeba neodkládáme problémy, které je třeba řešit,“ uvedl k tomu ostatně předseda Nominační rady Zákon roku a partner Deloitte Legal Tomáš Babáček, který o řadě symptomů současné české legislativy mluvil také v nedávném rozhovoru pro INFO.CZ.

Že stát podnikatelům většinou vstříc spíš nejde, je totiž smutnou pravdou. „V zájmu ochrany spotřebitele, boji proti praní špinavých peněz a daňovým únikům neustále roste množství nákladných administrativních a regulatorních povinností pro podnikatelskou veřejnost. Stát místo toho, aby zlepšoval své služby podnikatelům například zjednodušováním administrativní zátěže, zjednodušováním daňového systému a zrychlením vyřizování administrativních povolení, prostřednictvím regulace v podstatě přenáší svoji odpovědnost na soukromé subjekty,“ myslí si místopředseda České advokátní komory a další z členů nominační rady Robert Němec.

„To ohrožuje zejména malé a střední podniky, které nejsou schopny zaměstnávat další a další administrativní personál nebo vynakládat další prostředky na externí služby. Tím se dostávají do významné soutěžní nevýhody s velkými a globálními hráči,“ shrnuje.

„Podle výsledků Zákona roku 2018 je volání českých podnikatelů po rychlejším a transparentnějším stavebním řízení skutečně enormní. Za deset let fungování Zákona roku snad nikdy nezvítězila nominace s tak velkým odstupem jako letos. Přál bych si, aby zákon vítězné nominace, na kterém jsme toto volání podnikatelů zformulovali, přinesl zlepšení. Bude jistě předmětem ještě mnoha dalších posuzování, co je příčinou současného stavu a kudy vede cesta k naplnění tohoto enormního volání českého byznysu,“ dodává pak Tomáš Babáček.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud