Šéf Baker McKenzie: Muži a ženy jsou u nás zastoupeni zhruba půl na půl, vyžadují to i klienti | info.cz

Články odjinud

Šéf Baker McKenzie: Muži a ženy jsou u nás zastoupeni zhruba půl na půl, vyžadují to i klienti

Advokátní kancelář Baker McKenzie dlouhodobě patří k těm největším na českém trhu. O dalších plánech teď mluví v rozhovoru pro INFO.CZ její řídící partner Martin Hrodek. Prozrazuje, jakého kancelář dosahuje obratu, kolik pro ni pracuje lidí i proč je důležitá rovnost příležitostí mužů a žen. „Je to nejen fér, ale také ekonomicky výhodné, přičemž někteří klienti smíšené týmy přímo vyžadují. Američtí či britští klienti jsou v této oblasti nejaktivnější. V České republice, ale platí to i globálně, jsou tak muži a ženy v našich týmech zastoupeni zhruba půl na půl,“ říká.

Kancelář Baker McKenzie po léta patří na špičku českého advokátního trhu. Jak si aktuálně stojíte?

V kanceláři teď působí 33 právníků a 12 právních specialistů, kteří se věnují například registracím obchodních společností nebo udržování ochranných známek. Celkově pak jde o více než 70 lidí. To je velikost, okolo které v posledních letech oscilujeme. Souběžně nám také rostou tržby, souvisí to nejen s vyšším úsilím našich právníků, ale také s pozitivní situací na trhu právních služeb a se stavem ekonomiky, který je teď výborný.

Máme klasické praxe pro firemní klientelu, jako je poradenství v oblasti fúzí a akvizic, daní, nemovitostí nebo pracovního práva. Od konkurence se lišíme zejména v tom, že máme i velmi silnou farmaceutickou praxi a také oddělení duševního vlastnictví a informačních technologií.

Můžeme v tomto být konkrétnější? Pro koho v této oblasti například pracujete?

Mohu například zmínit Československou obchodní banku, Google nebo Kofolu.   

Pro vaši kancelář je velmi důležitá diverzita a rovná příležitost pro obě pohlaví. Jak se to konkrétně projevuje?

Je škoda plně nevyužívat veškerého potenciálu, který je k dispozici. Smíšené týmy jsou prokazatelně efektivnější a navíc někteří velcí klienti dávají smíšeným týmům přednost. Jedná se zejména o velké americké či britské společnosti, které zdůrazňují nejen rovnost pohlaví, ale i diverzitu v širším smyslu. V České republice, ale platí to i globálně, jsou tak muži a ženy v našem týmu zastoupeni zhruba půl na půl. Jsme poskytovatelé služeb, klientům musíme poskytovat takovou službu, jakou chtějí, a to i v oblasti diverzity. U nás řešíme diverzitu, pokud jde o muže a ženy, globálně je to pochopitelně širší téma, zaměřujeme se takto rovněž například na barvu pleti.

Pokud se nemýlím, většina kanceláří působících v České republice se na tento rozměr ještě příliš nezaměřuje. Půjde podle vás v příštích letech o trend?

Ve Spojených státech je to standardem, s těmito požadavky se ale setkáváme už i při zpracovávání nabídek v České republice. Samozřejmě by to ale nemělo sklouznout ke kvótám a jejich vynucování, spíše se jedná o rovnost příležitostí a její zachování. Je to cíl. Například letos jsme novou partnerkou jmenovali bez jakéhokoli zvýhodňování expertku na farmaceutické právo Milenu Hoffmanovou. I na tomto jejím posunu je vidět, že se náš cíl daří naplňovat, aniž bychom se o to museli snažit jakkoliv uměle.

Neomezujete vás ale tento požadavek naopak v personální politice při nabírání nových lidí?

Není v tom problém, mezi uchazeči o zaměstnání v naší advokátní kanceláři totiž převažují spíše ženy. Jedná se tak spíše o senioritu. Mateřství znamená určitý výpadek z kariérního růstu, jde tak o to, jak toto překonat. Zvláště je to problém v České republice, kde systém podporuje delší dobu strávenou mimo pracovní zařazení. Proto máme aspirační cíl do roku 2025 dosáhnout 40% podílu žen mezi partnery firmy.

V naší londýnské kanceláři jsou už dnes kolegyně, které sdílejí pozici jedné partnerky a střídají se v ní v jednotlivých dnech v týdnu. Předávají si informace a společně fungují naplno jako jeden partner. Ekonomicky jsou hodnoceny jako jedna osoba. Zároveň ale mají možnost se více věnovat rodině. 

Určitým ukazatelem úspěchu jsou rovněž tržby. Prozradíte tuto částku?

Za poslední finanční rok šlo zhruba o 250 milionů korun. Samozřejmě plánujeme další růst.

Jak ho chcete dosáhnout?

Klienti po nás v poslední době požadují, abychom se přizpůsobili jejich korporátní struktuře. Pokud jsou řízeni regionálně, nebo globálně, chtějí, abychom tak fungovali rovněž my. Dochází také ke komoditizaci právních služeb, mnohé z nich často vychází už z mezinárodních vzorů či znalostních databází. Vše samozřejmě spěje k využití technologií a zjednodušení pro uživatele. Pokud chceme růst, musíme se zaměřit na služby s vyšší přidanou hodnotou, nikoli na komodity. Přitom nesmíme nikdy zapomenout, že jediným klíčem k úspěchu není dokonalé technické řešení samo o sobě, ale spokojenost klientů. 

Kanceláře vaší velikosti a významu mají celosvětová oddělení, která trendy sledují a například i vyvíjejí nové technologie. Jak jste na tom v tomto ohledu vy?

Za pozornost jistě stojí naše globální analytická činnost. Vydáváme široké spektrum tematických studií, které pokrývají hlavní trendy doby v ekonomice a v právu. Obecně je pak ve velkých kancelářích trend vytvářet centra na poskytování generických služeb v zemích, kde jsou nižší náklady. My máme několik set lidí v Belfastu, Tampě, Buenos Aires a Manile. Vyžaduje to větší organizaci.

Pokud se jedná vysloveně o automatizaci služeb, využíváme hlavně externí providery. Například Contract Express, který je vhodný na zautomatizovanou produkci opakujících se smluv a odstranění jejich chybovosti. Pro korporátní vyšetřování zase existuje program Relativity, který umožňuje analýzu velkého množství dokumentů. Máme však i vlastní věci, mohu zmínit Compliance Cockpit, což je program pro in-house counsela globálně působící korporace, který mu umožní vizuální formou sledovat rizika, jejich závažnost i opakovanost a postup řešení v různých jurisdikcích. Tento program jsme vytvořili my a vloni jej ocenily i Financial Times.

Dostali jsme se tak k využití umělé inteligence v právu. Často se mluví o tom, že v České republice to bude vždy složitější, kvůli náročnému jazyku i relativně malému trhu. Jak se na to díváte, když tuto situaci porovnáte právě se svými globálnímu zkušenostmi?

Je to přesně tak. Je obtížně představitelné, že by takové řešení vzniklo vysloveně pro český trh a i firmy, které se tím zabývají v České republice, přímo na český trh nemíří. Časem ale takovéto řešení stejně přijde. Už nyní jsou například možné zautomatizované rešerše v daňovém právu. Problém ale může být, jak dostatečně vyškolit zadavatele otázek, pokud by sám neprošel relevantní praxí. Nastavit správně takový systém je složité.

Mluví se rovněž o tom, že třeba nastupující generace bude chtít stále víc věcí řešit jen elektronicky, aniž by se třeba se svým právníkem potkala. Jak se na tuto realitu připravujete?

Je pravda, že počet schůzek s klienty postupem času klesá. Komunikace probíhá stále více online. V tomto procesu budeme následovat požadavky klientů. Jak jsem říkal, jsme poskytovatelé služeb, takže i v tomto ohledu mají rozhodující slovo klienti.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud