Šéf exekutorů Plášil čelí výzvě k rezignaci. S úhradou nákladů exekuce je ale dlouhodobě problém | info.cz

Články odjinud

Šéf exekutorů Plášil čelí výzvě k rezignaci. S úhradou nákladů exekuce je ale dlouhodobě problém

Advokát Petr Němec je pod jménem SemSuchar velmi aktivní na Twitteru, kde vzhledem ke své profesi nezvykle otevřeně komentuje veřejné dění. Jeden z jeho příspěvků, které jsou mnohdy plné ironie, mu už vynesl i kárné řízení u České advokátní komory. Němec, který se prezentuje jako bojovník s protiprávními exekucemi, teď dokonce vyzval právě prostřednictvím sociální sítě k rezignaci prezidenta Exekutorské komory ČR Vladimíra Plášila. Souvislosti případu, kvůli němuž k této přestřelce dochází, jsou ale složitější, než se zatím psalo, a ukazují i systémové problémy v exekucích.

„Prezident exekutorské komory prohrál spor s mou klientkou, když neuspěl s odvoláním. Exekutor si nezákonně ponechal její peníze z protiprávní exekuce. Ostuda pro @exekutori_cr a špatný příklad dalším exekutorům. Bohužel se tak chovají i někteří další exekutoři, ale ne všichni,“ napsal Němec minulý týden na Twitteru a v dalším příspěvku šel ještě dál:

„Vyzývám prezidenta Exekutorské komory k rezignaci. Přesně takto nemá vypadat chování exekutora. Prezident EK se postavil na stranu nepoctivců místo toho, aby dal pozitivní příklad. Poctiví exekutoři zjevně nemají oporu ve vedení komory. To se musí změnit!“ 

Podle soudu má totiž Vladimír Plášil vrátit peníze, které si ponechal coby náklady vedené exekuce. Vzhledem k tomu, že ta byla později zastavena, mělo jít z jeho strany o takzvané bezdůvodné obohacení.

Problém s náklady exekucí

Ostrá slova, stejně jako některé články, které v minulém týdnu vyšly, nenechaly Exekutorskou komoru v klidu. Reagovala ale velmi uměřeně a v prohlášení zaslaném do médií upozornila na související problémy. Uvedla, že „plně respektuje rozhodnutí soudů v tomto i v jakémkoli jiném případě,“ zároveň se ale podle ní šíří nepravdivé informace: „Předmětná exekuce byla řádně nařízena soudem; soudní exekutor v takovém případě nemá možnost její provedení jakýmkoli způsobem odmítnout, jinak by se vystavil riziku kárného postihu.“

Daná exekuce navíc nebyla podle komory protiprávní, jak psala některá média: „Soulad předmětné exekuce se zákonem nikdy žádný soud neposuzoval. Právě naopak. Exekuce byla zastavena na základě návrhu oprávněného v souladu s ustanovením § 55 odst. 4 exekučního řádu, podle něhož je soudní exekutor povinen exekuci v takovém případě bez dalšího zastavit vždy. Neposuzuje přitom vůbec vykonatelnost exekučního titulu ani žádné jiné skutečnosti a tvrzení. Neexistuje tedy žádné rozhodnutí, které by deklarovalo zákonnosti či nezákonnost dané exekuce.“

Komora konečně upozornila i na širší souvislosti: „Obecně Exekutorská komora ČR zastává názor, že soudní exekutor má za svou práci dostat zaplaceno tak jako kterýkoli jiný subjekt, který svou práci řádně odvedl. V řešené věci přitom nedošlo k žádnému pochybení soudního exekutora, který naopak zhruba 8 let konal na základě pokynu exekučního soudu. Lze tedy pouze polemizovat, zda by vhodnějším řešením nebylo, aby údajnou újmu (resp. bezdůvodné obohacení), která vznikla žalobkyni, nahradil stát, neboť to byl právě stát, kdo prostřednictvím soudu exekuci nařídil a jejím vedením pověřil soudního exekutora.“

V daném případě se totiž skutečně ukazuje množství systémových problémů, které při řešení dluhů v České republice vznikají. Celá kauza vyvrcholila jen pár dnů poté, co Česká asociace věřitelů zveřejnila překvapivé výsledky souvisejícího průzkumu a převažující názory české veřejnosti tohoto druhu. Ty jsou přitom zcela opačné, než by se mohlo zdát z „prodlužnických“ novel zákonů v posledních letech. A i v něm se řešily právě náklady exekuce.

Pravidla exekucí se navíc mohou během podzimu opět měnit. Ministerstvo spravedlnosti ve své novele, která by zavedla takzvaného sněhuláka, tedy systém spočívající v tom, že by další exekuce jednoho člověka řešil stejný exekutor jako tu první, navrhuje taktéž povinné placení záloh na exekuce ze strany věřitelů.

„Průzkum ukázal, že mezi širokou veřejností, stejně jako mezi velkou částí odborníků převažuje názor, že by věřitel měl mít právo vybrat si exekutora a zároveň také že má větší právo na to mít exekutora ve své blízkosti než dlužník,“ říká ale na základě šetření prezident České asociace věřitelů Pavel Staněk. „Větší část občanů současně nesouhlasí s tím, aby exekutoři od věřitelů dostávali zálohu či měli garantovaný příjem bez ohledu na výsledek své práce,“ interpretovala pak další část průzkumu asociace. Najít řešení dlouhodobě problematické situace tedy nebude vůbec jednoduché.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud