Servus: Jak předat rodinnou advokátní kancelář? V Česku s tím nemáme moc zkušeností | info.cz

Články odjinud

Servus: Jak předat rodinnou advokátní kancelář? V Česku s tím nemáme moc zkušeností

GLOSA STANISLAVA SERVUSE | Nedávno se mne ptal jeden student v rámci přednášky na téma rozvoje rodinných firem a nástupnictví, zda se otázka nástupnictví týká i advokátních kanceláří, vždyť i to jsou přeci jen samostatné podnikatelské subjekty. Ptal se, jestli jsem už viděl úspěšné předání advokátní praxe na potomky zakládajícího advokáta. A já si uvědomil, že ač vím z doslechu o pár českých advokátních kancelářích, kde se, jak se zdá, celkem úspěšně zapojili potomci, kteří se vydali ve šlépějích rodičů, je toto celkem výjimečné.

Úspěšná advokátní kancelář totiž dle mého názoru vyžaduje, aby ji vedl schopný advokát či advokáti, kteří mají potřebné zkušenosti, jak odborné tak manažerské, a jsou respektování celým týmem. Tito samozřejmě do vlastního chodu a rozvoje mohou v závislosti na velikosti kanceláře zapojit schopné manažery či jiné odborníky.

České advokátní kanceláře tedy podobně jako jiné podnikatelské subjekty čeká proces generační výměny, jehož dobré zvládnutí ukáže, zda má daná kancelář šanci navázat na úspěchy svých zakladatelů.

Jejich možnosti, pokud jde o předání členům rodiny, jsou však na rozdíl od jiných podnikatelských subjektů limitované. Například u úspěšné výrobní firmy si lze představit, že její vedení převezmou najatí manažeři a vlastnická rodina se přesune do pozice v dozorčí radě a samozřejmě zůstane aktivní jako akcionářská skupina na valné hromadě. Toto je v advokátní kanceláři nemožné a bezpochyby často kontraproduktivní.

Ostatně i příklady velkých a úspěšných zahraničních advokátních kanceláří jasně potvrzují, že vedení se má předávat dle schopností a nikoliv dle rodinné příslušnosti. Vzpomínám si na setkání s bývalým seniorním partnerem vedoucí španělské advokátní kanceláře Uria Mendez (Angličanem), který mi zdůraznil jak bylo náročné pro zakladatele dané kanceláře změnit její strukturu tak, aby byla atraktivní pro mladé partnery a neskončila s odchodem těch starších do důchodu.

Kolegům z dané kanceláře se to evidentně povedlo. Stejně se to daří zejména angloamerickým právníkům, vždyť mnoho kanceláří z těchto jurisdikcí má více než stoletou historii. Tak doufejme, že i českým advokátním kancelářím se tento proces předávání podaří vhodně nastavit a bude existovat stále delší dobu.


Mgr. Stanislav Servus, LL.M. je advokátem a partnerem kanceláře Eversheds Sutherland.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud