Soudy stále nepublikují všechna rozhodnutí. V 21. století musíme mít online přístup, říká Králík | info.cz

Články odjinud

Soudy stále nepublikují všechna rozhodnutí. V 21. století musíme mít online přístup, říká Králík

Soudy by měly zveřejňovat svá rozhodnutí, aby bylo možné kompletně poznat právo v České republice, ne vždy se tak ale děje. Téma sice přitáhlo pozornost řady jmen, pokud se jím u nás ale někdo zabývá dlouhodobě, je to právník Lukáš Králík. „V právním státě musí fungovat jako prvek právní jistoty i nezbytná předvídatelnost soudního rozhodování,“ říká v rozhovoru pro INFO.CZ.

Proč je důležitá publikace soudních rozhodnutí?

Práce s texty soudních rozhodnutí je každodenní součástí běžné právnické praxe. V právním státě musí fungovat jako prvek právní jistoty i nezbytná předvídatelnost soudního rozhodování. Musíme vědět, co očekávat při aplikaci práva v obdobných situacích. Publikací se takové informace dostávají do veřejného prostoru. Funguje tak i veřejná kontrola soudnictví.

Právníci i ostatní občané mají pak možnost seznámit se s aktuálním výkladem práva a nejnovější rozhodovací praxí soudů. Publikací se zároveň sjednocuje výklad práva a je zvyšováno právní povědomí obecně. V digitální době 21. století musí být veřejný elektronický přístup k textům soudních rozhodnutí samozřejmostí.

Jaký v tomto panuje v současnosti stav?

Tradičně jsou již vydávány úřední oficiální sbírky vrcholných soudů (Ústavní soud, Nejvyšší soud a Nejvyšší správní soud). V nich jsou ale publikovány pouze vybrané judikáty. Tyto soudy navíc z vlastní iniciativy ještě na internetu publikují ve svých databázích svá ostatní rozhodnutí.

Ale v případě rozhodnutí nižších soudů (okresní, krajské a vrchní) jsme odkázáni na nahodilou publikaci a spíše z iniciativy soukromých subjektů. Již delší dobu je sice stanovena interní povinnost nižších soudů dodávat do veřejné databáze (Centrální evidence soudních rozhodnutí při ministerstvu spravedlnosti) svá vybraná rozhodnutí. V praxi je ale naplňována minimálně.

Když srovnáme situace v České republice a jinde v EU, k čemu dojdeme?

Na evropské úrovni je například vydávána pravidelná hodnotící zpráva o stavu justice. Podle této zprávy se naše země v oblasti online přístupu k textům soudních rozhodnutí umísťuje spíše na chvostu, především kvůli nezveřejňování rozhodnutí nižších soudů.

Pro pozitivní příklad můžeme přitom nahlédnout do vedlejšího, sousedního a velmi příbuzného slovenského právního prostředí. Tam existuje již několik let přímá zákonná povinnost online zveřejňovat pravomocná soudní rozhodnutí.

Pokud bychom se podívali do české historie, bylo to dříve lepší?

To je dosti složité srovnávat. Dříve bylo asi obecně produkováno mnohem méně rozsudků. Pak bylo jednodušší mít přehled o jednotlivých kauzách a nějakým způsobem je zaznamenávat. Ale historicky byla publikace po velmi dlouhou dobu vykonávána pouze různými soukromými aktivitami. Až mnohem později si stát (obdobně jako v případě sbírek právních předpisů) jako garant soudnictví uvědomil, že by měl zajišťovat také oficiální přístup k takovým textům.

„V digitální době 21. století musí být veřejný elektronický přístup k textům soudních rozhodnutí samozřejmostí.“

Pokud nejsou pravidla zveřejňování v České republice optimálně nastavena či dotažena v praxi, jaké to má důsledky?

Jsme pak odkázáni pouze na velmi omezenou výběrovou publikaci pouhého zlomku rozhodnutí v rámci úředních sbírek vrcholných soudů. V současnosti stále nemáme oficiální možnosti si vyhledat každé rozhodnutí nižších soudů. Soudy jsou pak často zavalovány žádostmi o informace. Pokud by byly automaticky zveřejňovány relevantní texty soudních rozhodnutí, administrativní zátěž soudů a související náklady by v této oblasti odpadly či byly výrazně redukovány.

Jaká byste navrhoval řešení?

Řešení by mohlo být vcelku jednoduché. Vedle stávajících úředních sbírek by měl stát jako garant veřejné kontroly nad transparentním soudnictvím zajistit i kompletní zveřejňování ostatních rozsudků na internetu. Pro hromadné online zveřejňování lze využít například stávající databázi centrální evidence soudních rozhodnutí. Je pak ale také nutné stanovit povinnost soudů zveřejňovat automaticky pravomocná rozhodnutí, ne pouze ta vybraná. Výhledově pak v dalším kroku vytvořit centrální databázi, kde by byly sjednoceny i dosud samostatné databáze vrcholných soudů. Pak bychom měli jednotné publikační místo pro všechny soudy. Při nastavení základních jednotných pravidel anonymizace by neměl být zásadní problém z hlediska ochrany osobních údajů.

K soudům, které své rozsudky elektronicky zveřejňují, se od 1. února tohoto roku připojil i Nejvyšší soud. Jak to hodnotíte?

Primárně je třeba odlišit vyhlašování na jedné straně a publikaci (zveřejňování) na straně druhé. Vyhlašování rozhodnutí se jako základní podmínka soudního řízení provádí ústně nebo na úřední desce. Nejvyšší soud v souvislosti s novelami procesních předpisů nově zprovoznil tzv. elektronickou úřední desku. Ostatně sám tento soud správně podotýká na svých stránkách a rozlišuje, že publikace je odlišný proces od samotného vyhlašování. Pod zveřejňováním bychom si měli představit trvale zpřístupněné texty rozhodnutí v elektronických databázích umístěné na internetu, kde lze vyhledávat podle určitých parametrů.

Veřejná ochránkyně práv nedávno uspořádala k tomuto tématu kulatý stůl. K jakým jste tam dospěli závěrům?

To by bylo asi na samostatné pojednání. Každopádně, je podstatné, že téma publikace soudních rozhodnutí bylo konečně nějak uchopeno a prezentováno. Zjednodušeno řečeno, určitě panovala shoda na tom, že proces hromadného zveřejňování soudních rozhodnutí je zásadní, nezbytný a neodvratný. Rozdíly panovaly naopak již v otázkách rozsahu a především míře anonymizace textů.

Jak budou podle vás tyto úvahy v praxi uplatněny?

To již záleží pouze na ministerstvu spravedlnosti. Agenda zveřejňování a kompetence v této oblasti jsou plně v jeho rukou. Jako odborná veřejnost můžeme maximálně nabídnout svou pomoc a spolupráci.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud